Scrisoarea PS Petru pentru Ziua Persoanelor Consacrate

Scrisoare pastorală a PS Petru Gherghel
Episcopul Diecezei Romano-Catolice de Iași
pentru Ziua Persoanelor Consacrate

Magnificat anima mea Dominum! (Lc 1,46)

Dragi frați și surori,

Ziua de 2 februarie, a fiecărui an, este ziua specială a tuturor persoanelor consacrate, zi în care Biserica îndreaptă spre voi un gând de prețuire și o chemare sfântă la o viață de dăruire totală lui Dumnezeu și aproapelui. De ea se bucură întreaga Biserică, de ea ne bucurăm și noi, de ea să vă bucurați mai ales voi, dragi persoane consacrate.

Reîntâlnind pe Maria și Iosif care îl aduc pe Isus la templu, consacrându-l și oferindu-l Părintelui ceresc, cu toată iubirea și slujirea lor, descoperim și descoperiți, fără îndoială, cum ei îi arată lui Dumnezeu toată disponibilitatea și voința de a împlini, fără rezerve, alegerea și chemarea lor, așa cum le-a cerut el.

Ascultând cuvintele bătrânului Simeon și prorocirea lui despre prunc, lumina lumii, și despre sabia care va străpunge inima mamei, Maria și Iosif, minunându-se de cele spuse despre ei, s-au întors în Galileea, la Nazaret, în orașul lor, unde copilul creștea și se întărea, plin de înțelepciune, iar harul lui Dumnezeu era asupra lui (cf. Lc 2,22-40).

Dragi frați și surori,

Prezentându-vă astăzi la templu și meditând la tot ceea ce Dumnezeu a binevoit să facă cu voi din bunătatea sa nemărginită și să vă repete în intimitatea inimii invitația la o slujire totală, să ajungeți la aceeași convingere la care a ajuns Maria: Lucruri mari a înfăptuit pentru mine Cel Preaînalt, căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Să nu uitați ceea ce nota evanghelistul despre Maria și Iosif, după prorocirea făcută de bătrânul Simeon: „Iar tatăl și mama lui erau uimiți de cele spuse despre el”. De asemenea, să nu uitați ce a făcut prorocița Ana, care, ajungând și ea în același moment, începu a-l lăuda pe Dumnezeu și le vorbea despre el tuturor care așteptau eliberarea lui Israel (cf. Lc 2,38).

Dragi frați și surori,

Momentul pe care-l trăiți în această minunată zi a vieții voastre de consacrare, împreună cu Maria cea curată, cu Iosif cel drept și feciorelnic, cu bătrânul Simeon și cu prorocița Ana, trebuie să vă determine:

a) să-l lăudați mereu pe Dumnezeu pentru marele dar al alegerii și misiunii voastre;

b) să vă facă să nu încetați niciodată de a vorbi despre el lumii întregi, despre iubirea sa cu care a venit și s-a dăruit pentru toți oamenii;

c) să vă facă să dați mărturie tuturor și în toate locurile despre iubirea sa și despre răsplata promisă pe pământ și în ceruri;

d) să vă determine să nu uitați că aveți un loc special în Biserică și în lume: să fiți și să locuiți în inima Bisericii, așa cum avea să o facă și să vă îndemne pe toți și pe toate sfânta Tereza cea Mică a lui Isus;

e) să fiți pentru întreaga societate ferment de creștere și desăvârșire în dragoste, semn al vieții viitoare și garanție a fericirii veșnice.

Dragi persoane consacrate,

Ziua Mondială de anul acesta, ce vă unește cu frații și surorile voastre din întreaga lume, să fie pentru Sfântul Părinte, pentru toți episcopii și preoții Bisericii o sfântă și binecuvântată ofertă de rugăciuni și sacrificii pe care voi le oferiți zilnic la altar prin mâinile Maicii sfinte, a sfântului Ioan Maria Vianney, patronul preoților, a celor care slujesc altare și pe oameni, așa încât împărăția cea nouă a iubirii să crească, iar poporul lui Dumnezeu să înainteze în dragoste.

Vă mulțumim, dragi frați și surori, pentru slujirea voastră și pentru oferta și rugăciunile cu care îi însoțiți pe preoți, pe episcopi și pe Sfântul Părinte, în munca de sfințire a neamului omenesc.

Vă prețuim pentru slujirea și dăruirea voastră, iar Cel ce v-a ales, v-a chemat și v-a consacrat să vă împodobească cu toate virtuțile, să vă însoțească cu binecuvântare sa cerească, așa cum a făcut-o cu Maria și cu sfinții voștri ocrotitori.

Domnul să vă împărtășească dragostea sa, iar Maica Sfântă ocrotirea ei!

Petru Gherghel,

Autor: PS Petru Gherghel
Copyright: Ercis.ro
Publicarea în original: 30.01.2010
Publicarea pe acest sit: 30.01.2010
Etichete:

Comentariile sunt închise.