Scrisoarea Papei de instituire a Zilei Mondiale de Rugăciune pentru Îngrijirea Creaţiei

Scrisoarea Sfântului Părinte Papa Francisc
pentru instituirea Zilei Mondiale de Rugăciune
pentru Îngrijirea Creației
(de celebrat pe 1 septembrie)

Către Venerații Frați

Cardinalul Peter Kodwo Appiah Turkson
președinte al Consiliului Pontifical al Dreptății și Păcii

Cardinalul Kurt Koch
președinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor

Împărtășind cu iubitul frate Patriarhul Ecumenic Bartolomeu preocupările pentru viitorul creației (cf. Scrisoarea enciclică Laudato si’, 7-9) și primind sugestia reprezentantului său, mitropolitul Ioannis de Pergam, care a intervenit la prezentarea enciclicei Laudato si’ despre îngrijirea casei comune, doresc să vă comunic că am decis să institui și în Biserica Catolică „Ziua Mondială de Rugăciune pentru Îngrijirea Creației”, care, începând de anul acesta, va fi celebrată la 1 septembrie, așa cum se întâmplă deja de mult timp în Biserica Ortodoxă.

Creștini fiind, vrem să oferim contribuția noastră la depășirea crizei ecologice pe care o trăiește omenirea. Pentru aceasta trebuie să luăm înainte de toate din bogatul nostru patrimoniu spiritual motivațiile care alimentează pasiunea pentru îngrijirea creației, amintindu-ne mereu că pentru aceia care cred în Isus Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu făcut om pentru noi, „spiritualitatea nu este dezlipită de propriul trup, nici de natură sau de realitățile din această lume, ci mai degrabă trăiește cu ele și în ele, în comuniune cu tot ceea ce ne înconjoară” (ibid., 216). Criza ecologică ne cheamă așadar la o profundă convertire spirituală: creștinii sunt chemați la o „convertire ecologică, ce comportă la lăsa să iasă în evidență toate consecințele întâlnirii cu Isus în relațiile cu lumea care îi înconjoară” (ibid., 217). De fapt, „a trăi vocația de a fi păzitori ai lucrării lui Dumnezeu este parte esențială a unei vieți virtuoase, nu constituie ceva opțional și nici un aspect secundar al experienței creștine” (ibid.).

Anuala Zi Mondială de Rugăciune pentru Îngrijirea Creației va oferi fiecărui credincios și comunităților oportunitatea prețioasă de a reînnoi adeziunea personală la propria vocație de păzitori ai creației, înălțând către Dumnezeu mulțumirea pentru lucrarea minunată pe care El a încredințat-o îngrijirii noastre, invocând ajutorul său pentru ocrotirea creației și milostivirea sa pentru păcatele comise împotriva lumii în care trăim. Celebrarea Zilei, la aceeași dată, cu Biserica Ortodoxă va fi o ocazie propice pentru a mărturisi comuniunea noastră crescândă cu frații ortodocși. Trăim într-un timp în care toți creștinii înfruntă provocări identice și importante, la care, pentru a fi credibili și eficienți, trebuie să dăm răspunsuri comune. Pentru aceasta, este dorința mea ca această Zi să poată implica, într-un fel, și alte Biserici și Comunități ecleziale și să fie celebrată în sintonie cu inițiativele pe care Consiliul Ecumenic al Bisericilor le promovează cu privire la această temă.

Dumneavoastră, cardinal Turkson, președinte al Consiliului Pontifical al Dreptății și Păcii, vă cer să aduceți la cunoștința Comisiilor Dreptate și Pace din Conferințele episcopale, precum și a Organismelor naționale și internaționale angajate în domeniul ecologic, instituirea Zilei Mondiale de Rugăciune pentru Îngrijirea Creației, pentru ca, în armonie cu exigențele și situațiile locale, celebrarea să fie îngrijită cum se cuvine cu participarea întregului popor al lui Dumnezeu: preoți, călugări, călugărițe și credincioși laici. În acest scop, va fi în grija acestui dicaster, în colaborare cu Conferințele Episcopale, să realizeze oportune inițiative de promovare și de animare, pentru ca această celebrare anuală să fie un moment puternic de rugăciune, reflecție, convertire și asumare de stiluri de viață coerente.

Dumneavoastră, cardinal Koch, președinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor, cer să luați contactele necesare cu Patriarhia Ecumenică și cu celelalte realități ecumenice, pentru ca această Zi Mondială să poată deveni semn al unui drum parcurs împreună de toți cei care cred în Cristos. În afară de asta, va fi de datoria acestui dicaster să se îngrijească de coordonarea cu inițiative asemănătoare întreprinse de Consiliul Ecumenic al Bisericilor.

În timp ce doresc cea mai amplă colaborare pentru cea mai bună demarare și dezvoltare a Zilei Mondiale de Rugăciune pentru Îngrijirea Creației, invoc mijlocirea Născătoarei de Dumnezeu Preasfânta Maria și a sfântului Francisc de Assisi, a cărui Cântare a creaturilor inspiră atâția bărbați și femei de bunăvoință să trăiască în lauda Creatorului și în respectarea creației. Dă valoare acestor dorințe binecuvântarea apostolică, pe care din inimă o împart vouă, domnilor cardinali, și celor care colaborează în slujirea voastră.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 06.08.2015
Publicarea pe acest sit: 10.08.2015
Etichete:

Comentariile sunt închise.