Scrisoarea Papei către familii

Scrisoarea Sfântului Părinte Papa Francisc
către familii

Dragi familii,

Mă prezint în pragul casei voastre pentru a vă vorbi despre un eveniment care, așa cum se știe, se va desfășura în luna octombrie anul acesta în Vatican. Este vorba despre Adunarea Generală Extraordinară a Sinodului Episcopilor, convocată pentru a discuta despre tema „Provocările pastorale cu privire la familie în contextul evanghelizării”. De fapt, astăzi Biserica este chemată să vestească Evanghelia înfruntând și noile urgențe pastorale care privesc familia.

Această întâlnire importantă implică întregul popor al lui Dumnezeu, episcopi, preoți, persoane consacrate și credincioși laici din Bisericile particulare din întreaga lume, care participă activ la pregătirea sa cu sugestii concrete și cu aportul indispensabil al rugăciunii. Sprijinul rugăciunii este cât se poate de necesar și semnificativ în special din partea voastră, dragi familii. De fapt, această Adunare sinodală este dedicată în mod special vouă, vocației și misiunii voastre în Biserică și în societate, problemelor căsătoriei, ale vieții familiale, ale educației copiilor și rolului familiilor în misiunea Bisericii. De aceea vă cer să-l rugați insistent pe Duhul Sfânt pentru ca să-i lumineze pe părinții sinodali și să-i conducă în misiunea lor angajantă. Așa cum știți, această adunare sinodală extraordinară va fi urmată după un an de cea ordinară, care va duce înainte aceeași temă despre familie. Și, în acest context, în septembrie 2015 se va ține și Întâlnirea Mondială a Familiilor la Philadelphia. Așadar să ne rugăm împreună pentru ca, prin aceste evenimente, Biserica să parcurgă un adevărat drum de discernământ și să adopte mijloacele pastorale corespunzătoare pentru a ajuta familiile să înfrunte provocările actuale cu lumina și forța care vin din Evanghelie.

Vă scriu această scrisoare în ziua în care se celebrează sărbătoarea prezentării lui Isus la templu. Evanghelistul Luca relatează că Sfânta Fecioară Maria și sfântul Iosif, conform legii lui Moise, l-au dus pe prunc la templu pentru a-l oferi Domnului, și că doi bătrâni, Simeon și Ana, mișcați de Duhul Sfânt, au ieșit în întâmpinarea lor și l-au recunoscut în Isus pe Mesia (cf. Lc 2,22-38). Simeon l-a luat în brațe și i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru că în sfârșit a „văzut” mântuirea; Ana, în pofida vârstei înaintate, a găsit nouă vigoare și a început să vorbească tuturor despre prunc. Este o imagine frumoasă: doi părinți tineri și două persoane în vârstă, adunați de Isus. Într-adevăr Isus face să se întâlnească generațiile și le unește! El este izvorul inepuizabil al acelei iubiri care învinge orice închidere, orice singurătate, orice tristețe. În drumul vostru familial, voi împărtășiți atâtea momente frumoase: mesele, odihna, munca în casă, distracția, rugăciunea, călătoriile și pelerinajele, acțiunile de solidaritate… Totuși, dacă lipsește iubirea lipsește bucuria, iar iubirea autentică ne-o dăruiește Isus: ne oferă Cuvântul său, care luminează drumul nostru; ne dă pâinea vieții, care susține truda zilnică a drumului nostru.

Dragi familii, rugăciunea voastră pentru Sinodul Episcopilor va fi o comoară prețioasă care va îmbogăți Biserica. Vă mulțumesc și vă cer să vă rugați și pentru mine, pentru ca să pot sluji poporul lui Dumnezeu în adevăr și în caritate. Ocrotirea Sfintei Fecioare Maria și a sfântului Iosif să vă însoțească mereu pe voi toți și să vă ajute să mergeți uniți în iubire și în slujirea reciprocă. Din inimă invoc asupra fiecărei familii binecuvântarea Domnului.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 02.02.2014
Publicarea pe acest sit: 25.02.2014
Etichete:

Comentariile sunt închise.