Predica Papei la Liturghia cu noii Cardinali

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghie cu noii Cardinali
duminică, 24 februarie 2014

„Părinte milostiv, ajutorul tău să ne facă mereu atenți la glasul Duhului” (Rugăciunea zilei).

Această rugăciune, rostită la începutul Liturghiei, ne amintește de o atitudine fundamentală: ascultarea Duhului Sfânt, care dă viață Bisericii și o însuflețește. Cu forța sa creatoare și reînnoitoare, Duhul susține mereu speranța poporului lui Dumnezeu care merge în istorie și susține mereu, ca Mângâietor, mărturia creștinilor. În acest moment, noi toți, împreună cu noii cardinali, vrem să ascultăm glasul Duhului care vorbește prin Scripturile proclamate.

În prima lectură a răsunat apelul Domnului către poporul său: „Fiți sfinți pentru că eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt” (Lev 19,2). Și Isus în evanghelie proclamă: „Fiți desăvârșiți după cum Tatăl vostru ceresc este desăvârșit” (Mt 5,48). Aceste cuvinte ne interpelează pe noi toți, discipoli ai Domnului; și astăzi sunt adresate în special mie și vouă, iubiți frați cardinali, în mod deosebit vouă care de ieri faceți parte din Colegiul Cardinalilor. A imita sfințenia și desăvârșirea lui Dumnezeu poate să pară o țintă de neatins. Totuși, prima lectură și evanghelia sugerează exemplele concrete așa încât comportamentul lui Dumnezeu să devină regulă a acțiunii noastre. Dar să ne amintim noi toți, să ne amintim că fără Duhul Sfânt ar fi zadarnic efortul nostru! Sfințenia creștină nu este înainte de toate lucrare a noastră, ci este rod al docilității – voite și cultivate – față de Duhul lui Dumnezeu cel de trei ori sfânt.

Leviticul spune: „Să nu urăști pe fratele tău în inima ta… Să nu te răzbuni și să nu ții ură… Să-l iubești pe aproapele tău…” (19,17-18). Aceste atitudini se nasc din sfințenia lui Dumnezeu. Noi în schimb suntem de obicei așa de diferiți, așa de egoiști și orgolioși… și totuși bunătatea și frumusețea lui Dumnezeu ne atrag, și Duhul Sfânt ne poate purifica, ne poate transforma, ne poate plăsmui zi de zi. A face această muncă de convertire, convertire în inimă, convertire pe care noi toți – în special voi cardinalii și eu – trebuie s-o facem. Convertire!

În evanghelie și Isus ne vorbește despre sfințenie și ne explică legea cea nouă, legea sa. Face asta prin câteva antiteze între dreptatea imperfectă a cărturarilor și a fariseilor și dreptatea superioară a Împărăției lui Dumnezeu. Prima antiteză din textul de astăzi se referă la răzbunare. „Ați auzit că s-a spus: «Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte!». Eu însă vă spun: … dacă cineva te lovește peste obrazul drept, întoarce-i-l și pe celălalt!” (Mt 5,38-39). Nu numai că nu trebuie să-i restituim celuilalt răul pe care ni l-a făcut, ci trebuie să ne străduim să facem binele cu generozitate.

A doua antiteză face referință la dușmani: „Ați auzit că s-a spus: «Să-l iubești pe aproapele tău și să-l urăști pe dușmanul tău!». Eu însă vă spun: iubiți-i pe dușmanii voștri și rugați-vă pentru cei care vă persecută” (v. 43-44). Celui care vrea să-l urmeze Isus îi cere să-l iubească pe cel care nu merită asta, fără răsplată, pentru a umple golurile de iubire care există în inimi, în relațiile umane, în familii, în comunități și în lume. Frați cardinali, Isus n-a venit ca să ne învețe bunele maniere, maniere de salon! Pentru asta nu era nevoie ca să coboare din cer și să moară pe cruce. Cristos a venit ca să ne mântuiască, să ne arate calea, singura cale de ieșire din nisipurile mișcătoare ale păcatului, și această cale de sfințenie este milostivirea, aceea pe care El a făcut-o și o face în fiecare zi față de noi. A fi sfinți nu este un lux, este necesar pentru mântuirea lumii. Asta cere Domnul de la noi.

Iubiți frați cardinali, Domnul Isus și mama Biserica ne cer să mărturisim cu mai mare zel și ardoare aceste atitudini de sfințenie. Tocmai în acest supliment de oferire gratuită constă sfințenia unui cardinal. De aceea, să-i iubim pe cei care ne sunt ostili; să-l binecuvântăm pe cel care ne vorbește de rău; să-l salutăm cu un zâmbet pe cel care poate că nu merită asta; să nu aspirăm să ne impunem, ci să opunem prepotenței blândețea; să uităm umilirile îndurate. Să ne lăsăm mereu conduși de Duhul lui Cristos, care s-a jertfit pe sine însuși pe cruce, pentru ca să putem fi „canale” în care curge caritatea sa. Aceasta este atitudinea, aceasta trebuie să fie conduita unui cardinal. Cardinalul – vă spun asta în special vouă – intră în Biserica de Roma, fraților, nu intră la o curte. Să evităm toate și să ne ajutăm reciproc să evităm obiceiurile și comportamentele de curte: intrigi, bârfe, alianțe, favoritisme, preferințe. Limbajul nostru să fie cel al Evangheliei: „da, da; nu, nu”; atitudinile noastre să fie cele ale fericirilor și calea noastră să fie cea a sfințeniei. Să ne rugăm din nou: „Părinte milostiv, ajutorul tău să ne facă mereu atenți la glasul Duhului”.

Duhul Sfânt ne vorbește astăzi și prin cuvintele sfântului Paul: „Voi sunteți templul lui Dumnezeu… templul lui Dumnezeu, care sunteți voi, este sfânt” (1Cor 3,16-17). În acest templu, care suntem noi, se celebrează o liturgie existențială: aceea a bunătății, a iertării, a slujirii, într-un cuvânt, liturgia iubirii. Acest templu al nostru este profanat dacă neglijăm îndatoririle față de aproapele. Când în inima noastră găsește loc cel mai mic dintre frații noștri, însuși Dumnezeu e cel care găsește loc. când acel frate este lăsat afară, însuși Dumnezeu e cel care nu este primit. O inimă goală de iubire este ca o biserică desconsacrată, scoasă din serviciul divin și destinată pentru altceva.

Iubiți frați cardinali, să rămânem uniți în Cristos și între noi! Vă cer să fiți aproape de mine, cu rugăciunea, sfatul, colaborarea. Și voi toți, episcopi, preoți, diaconi, persoane consacrate și laici, uniți-vă în invocarea Duhului Sfânt, așa încât Colegiul Cardinalilor să fie tot mai arzător de caritate pastorală, tot mai plin de sfințenie, pentru a sluji Evanghelia și a ajuta Biserica să iradieze în lume iubirea lui Cristos.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 23.02.2014
Publicarea pe acest sit: 23.02.2014
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.