Scrisoarea CER despre situaţia actuală a ţării

Scrisoare pastorală a tuturor Episcopilor catolici
despre situația actuală a țării

Către Clerul diecezelor și eparhiilor din România.
Tuturor persoanelor consacrate,
iubiților credincioși și credincioase.

Episcopii catolici din România, întruniți în sesiunea de toamnă a Conferinței episcopale, la Lugoj, având în vedere situația actuală a țării, doresc să vă transmită un mesaj pastoral.

„Caritas enim Christi urget nos” (2Cor 5,14), caritatea Domnului nostru Isus Cristos ne îndeamnă pe noi, ca Biserică (instituție divino-umană ce trebuie să se îngrijească de binele sufletesc al credincioșilor catolici și nu numai), să împărtășim problemele dificile ale timpurilor actuale și să reflectăm asupra modalităților în care am putea veni în sprijinul pastoral al celor care au de suferit de pe urma actualei perioade de criză economică și politică pe care o traversează România.

Cum a subliniat în repetate rânduri în ultima vreme Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea, criza prin care trecem este în primul rând una de ordin moral. De aceea, orice putere, dacă nu este bazată pe o responsabilitate morală și nu este motivată de un profund respect al persoanei, înseamnă distrugerea umanului în sens absolut.

Suntem cu toții conștienți de efectele crizei și simțim urmările dramatice ale măsurilor de austeritate. Acestea au afectat la noi mai ales pe lucrătorii din sectorul public, pe cei care îi educă pe copii, pe cei care îngrijesc bolnavii, pe cei care asigură liniștea publică, dar și persoanele în vârstă și în general familiile vulnerabile, adică pe acelea cu venituri mici. Aceste soluții de criză, propuse în numele solidarității, dar o solidaritate care nu ține seama de dialogul și de consensul social, care nu respectă transparența deciziilor și a actului de guvernare, care dorește restrângerea dreptului la liberă exprimare, nu poate fi decât „o vorbă goală care amăgește” (Ef. 5,6). Consecințele le putem vedea cu toții în viața de fiecare zi, iar ele se agravează de la o lună la alta: acutizarea sărăciei, precaritatea locurilor de muncă, degradarea actului medical și al celui educativ, creșterea migrației forței de muncă cu urmări dezastruoase în planul dezbinării familiei, abandonul școlar, consumul de droguri, pierderea gustului și a respectului pentru darul cel mai de preț făcut de Dumnezeu omului: viața.

De aceea dorim să reafirmăm cu putere demnitatea persoanei umane și necesitatea răsplătirii muncii cu un salariu corespunzător ce permite un nivel de trai decent și oferă condițiile necesare creșterii, educării și formării tinerei generații. Reamintim și subliniem faptul că persoanele cu dizabilități, cele în vârstă, bolnavii, săracii, orfanii, migranții și alte categorii de persoane ce necesită asistență social-caritativă, sunt cetățeni cu dreptul la o viață decentă iar măsura grijii față de acestea reflectă de fapt nivelul de civilizație al unei națiuni.

Dorim de asemenea să subliniem că întregul context actual oricât de dificil ar părea trebuie să constituie pentru noi creștinii o ocazie de întărire în credință și speranță în iubirea lui Cristos. O invitație la a nu ne închide sufletele în egoismul propriilor probleme și necesități, ci tocmai dimpotrivă, întorcându-ne spre Cristos, prin convertire și rugăciune, să regăsim acele valori creștine ce punându-ne împreună, ne ajută să putem răspunde unor probleme ale semenilor noștri. Astfel încurajăm apostolatul ordinelor și congregațiilor călugărești, asociațiile Caritas diecezane, asociațiile persoanelor cu dizabilități, asociațiile pentru viață, educarea și catehizarea tinerei generații la diferite nivele.

„Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi” (Mt. 11,28).

Cristos Domnul ne cheamă și astăzi să ne apropiem cu încredere de El, mai cu seamă atunci când suntem obosiți sau în dificultate și ne promite că dacă vom ști să învățăm blândețea și smerenia Lui, vom găsi odihnă sufletelor noastre. Noi, Păstorii Bisericii din România, împărtășind dificultățile credincioșilor noștri, vă asigurăm de rugăciunile noastre pentru fiecare dintre voi și pentru cei care actualmente au fost rânduiți la cârma țării, pentru ca Domnul să-i lumineze, și să-i responsabilizeze asupra împlinirii misiunii de care vor trebui și ei să dea socoteală la timpul potrivit.

„Harul Domnului nostru Isus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Spirit să fie cu voi toți!” (2Cor 13,13).

Episcopii catolici din România

Autor: CER
Copyright: Catholica.ro
Publicarea pe acest sit: 15.10.2010
Etichete:

Comentariile sunt închise.