Scrisoare Papei cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a votului către Maria Salus Populi Romani

Scrisoarea Sfântului Părinte Papa Francisc
cu ocazia celei de-a 80-a aniversări
a votului către Maria Salus Populi Romani

marți, 4 iunie 2024

Către fratele iubit
Mons. Baldassarre Reina,
vice-regent pentru Dieceza de Roma

Sunt unit spiritual cu întreaga comunitate diecezană, care celebrează pentru prima dată comemorarea liturgică a Sfintei Maria Salus Populi Romani, amintind de asemenea votul cu care poporul din Roma, împreună cu păstorul său, Papa Pius al XII-lea, l-a făcut către Sfânta Fecioară Maria la 4 iunie 1944 pentru a implora salvarea orașului, când în el urma să se consume ciocnirea frontală între armata germană și cea a aliaților anglo-americani.

Devoțiunea față de vechea icoană păstrată în Bazilica „Santa Maria Maggiore” este vie de multe secole în inima romanilor, care s-au adresat ei pentru a prezenta rugăciuni și invocații, în special în timpul epidemiilor, calamităților naturale, războaielor. În fața acestei imagini au găsit ecou evenimentele importante din viața religioasă și civilă a Romei. Așadar, nu uimește că poporul roman a voit să se încredințeze încă o dată Mariei Salus Populi Romani în timp ce urbea trăia coșmarul devastării naziste.

La optzeci de ani distanță, amintirea acelui eveniment așa de încărcat de semnificație vrea să fie o ocazie de rugăciune pentru cei care și-au pierdut viața în al doilea conflict mondial și de meditație reînnoită în jurul flagelului cutremurător al războiului. Prea multe conflicte în diferite părți ale lumii sunt încă deschise astăzi. Mă gândesc îndeosebi la martirizata Ucraina, la Palestina și Israel, la Sudan, la Myanmar, unde încă răsună armele și alt sânge uman continuă să fie vărsat. Sunt drame care ating nenumărate victime nevinovate, ale căror strigăte de teroare și de suferință cheamă în cauză conștiințele tuturor: nu se poate și nu trebuie să se cedeze în fața logicii armelor!

La douăzeci de ani de la sfârșitul Celui de-Al Doilea Război Mondial, în 1965, Sfântul Papă Paul al VI-lea, vorbind la ONU, se întreba: „Va ajunge vreodată lumea să schimbe mentalitatea particularistă și războinică ce a țesut până acum atâta parte din istoria sa?” (4 octombrie 1965: AAS 57 [1965], 882). Această întrebare, care încă așteaptă un răspuns, îi stimulează pe toți să lucreze concret în favoarea păcii în Europa și în lumea întreagă. Pacea este un dar al lui Dumnezeu, care trebuie să găsească și astăzi inimi disponibile să-l primească și să lucreze pentru a fi artizani de reconciliere și martori de speranță.

Doresc ca inițiativele promovate pentru a comemora votul popular către Născătoarea de Dumnezeu, în cele patru locuri care au fost protagoniste ale acelui eveniment, să poată reînsufleți în romani propunerea de a fi pretutindeni constructori ai păcii adevărate, relansând fraternitatea drept condiție esențială pentru a soluționa conflicte și ostilități. Poate fi constructor de pace acela care o posedă în el însuși și, cu curaj și blândețe, se angajează să creeze legături, să stabilească raporturi între persoane, să aplaneze tensiunile în familie, la locul de muncă, la școală, între prieteni. Astfel realizează fericirea evanghelică: „Fericiți făcătorii de pace, pentru că vor fi numiți fiii lui Dumnezeu” (Mt 5,9).

Maria, Mijlocitoare de har, mereu vigilentă și grijulie față de toți fiii săi, să obțină pentru întreaga omenire darul înțelegerii și al păcii. Încredințez pe toți locuitorii din Roma, în special pe bătrâni, pe bolnavi, persoanele singure și în dificultate, mijlocirii materne a Mariei Salus Populi Romani. Ea, Fecioara duioșiei și a mângâierii, să întărească credința, speranța și iubirea pentru a iradia în lume iubirea și milostivirea lui Dumnezeu. Cu aceste sentimente asigur rugăciunea mea și din inimă împart binecuvântarea mea.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 04.06.2024
Publicarea pe acest sit: 04.06.2024
Etichete:

Comentariile sunt închise.