Audiența generală de miercuri

Duhul și Mireasa. Duhul Sfânt conduce
poporul lui Dumnezeu la întâlnirea cu Isus, speranța noastră.
2. „Duhul suflă unde vrea”. Unde este
Duhul lui Dumnezeu, acolo este libertate.
miercuri, 5 iunie 2024

Iubiți frați și surori, bună ziua!

În cateheza de astăzi aș vrea să reflectez cu voi asupra numelui cu care Duhul Sfânt este numit în Biblie.

Primul lucru pe care noi îl cunoaștem despre o persoană este numele. Cu el noi o chemăm, o distingem și o amintim. Și persoana a treia a Treimii are un nume: se numește Duh Sfânt. Dar „Duh” este versiunea slavonă („Spirit” este versiunea latinizată). Numele Duhului, cel cu care l-au cunoscut primii destinatari ai revelației, cu care l-au invocat profeții, psalmiștii, Maria, Isus și apostolii, este Ruach, care înseamnă suflare, vânt, respirație.

foto: Vatican Media

În Biblie numele este atât de important, încât se identifică aproape cu persoana însăși. A sfinți numele lui Dumnezeu înseamnă a-l sfinți și a-l cinsti pe Dumnezeu însuși. Nu este niciodată un apelativ pur și simplu convențional: exprimă mereu ceva despre persoană, despre originea sa, despre misiunea sa. Așa este și cu numele Ruach. El conține prima revelație fundamentală despre persoana și funcția Duhului Sfânt.

Tocmai observând vântul și manifestările sale, scriitorii biblici au fost conduși de Dumnezeu ca să descopere un „vânt” de natură diferită. Nu întâmplător la Rusalii Duhul Sfânt a coborât asupra apostolilor însoțit de „zgomotul unui vânt puternic” (cf. Fap 2,2). Era ca și cum Duhul Sfânt voia să-și pună semnătura pe ceea ce se întâmpla.

Așadar, ce ne spune despre Duhul Sfânt numele său Ruach? Imaginea vântului se folosește înainte de toate pentru a exprima puterea Duhului Sfânt. „Duh și putere” sau „putere a Duhului” este un binom care apare în toată Biblia. De fapt, vântul este o forță năvalnică, o forță de nepotolit, capabilă chiar să miște oceanele.

Însă și în acest caz, pentru a descoperi sensul deplin al realităților Bibliei, nu trebuie să ne oprim la Vechiul Testament, ci să ajungem la Isus. Alături de putere, Isus va scoate în evidență o altă caracteristică a vântului, aceea a libertății sale. Lui Nicodim, care merge să-l întâlnească noaptea, Isus îi spune solemn: „Vântul suflă unde vrea; îi auzi sunetul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Așa este și cu tot cel care este născut din Duh” (In 3,8).

Vântul este singurul lucru care nu se poate ține în frâu, nu se poate „îmbutelia” sau închide în cutie. Să încercăm să „îmbuteliem” sau să închidem în cutie vântul: nu este posibil, este liber. A pretinde să-l închidem pe Duhul Sfânt în concepte, definiții, teze sau tratate, așa cum a încercat să facă uneori raționalismul modern, înseamnă a-l pierde, a-l zădărnici, a-l reduce la spirit pur uman, un spirit simplu. Însă există o ispită asemănătoare și în domeniul ecleziastic, și este aceea de a voi să-l închidem pe Duhul Sfânt în canoane, instituții, definiții. Duhul creează și animă instituțiile, dar nu poate să fie el însuși „instituționalizat”, „transformat în lucru”. Vântul suflă „unde vrea”, tot așa Duhul împarte darurile sale „cum vrea” (1Cor 12,11).

Sfântul Paul va face din toate acestea legea fundamentală a acțiunii creștine: „Unde este Duhul Domnului, acolo este libertate” (2Cor 3,17), spune el. O persoană liberă, un creștin liber este cel care îl are pe Duhul Domnului. Aceasta este o libertate complet specială, foarte diferită de ceea ce se înțelege în mod obișnuit. Nu este libertate de a face ceea ce se vrea, ci libertate de a face liber ceea ce vrea Dumnezeu! Nu libertate de a face binele sau răul, ci libertate de a face binele și a-l face liber, adică din atracție, nu din constrângere. Cu alte cuvinte, libertatea fiilor, nu a sclavilor.

Sfântul Paul este foarte conștient de abuzul sau răstălmăcirea care se poate face despre această libertate; galatenilor le scrie: „Voi însă, fraților, ați fost chemați la libertate; numai ca această libertate să nu fie ocazie pentru a sluji trupului, ci slujiți-vă prin iubire unii pe alții” (Gal 5,13). Aceasta este o libertate care se exprimă în ceea ce pare opusul său, se exprimă în slujire, iar în slujire este adevărata libertate.

Cunoaștem bine când această libertate devine un „pretext pentru trup”. Paul face o listă mereu actuală: „Desfrânarea, necurăția, nerușinarea, idolatria, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, gelozia, mâniile, ambițiile, discordiile, dezbinările, invidiile, bețiile, orgiile și cele asemănătoare acestora” (Gal 5,19-21). Dar este așa și libertatea care permite bogaților să-i exploateze pe săraci, este o libertate urâtă, aceea care permite celor puternici să-i exploateze pe cei slabi, și tuturor să exploateze ambientul fără a fi pedepsiți. Și aceasta este o libertate urâtă, nu este libertatea Duhului.

Fraților și surorilor, de unde vom lua această libertate a Duhului așa de contrară libertății egoismului? Răspunsul este în cuvintele pe care Isus le-a adresat într-o zi ascultătorilor săi: „Dacă Fiul vă va elibera, veți fi într-adevăr liberi” (In 8,36). Libertatea pe care ne-o dă Isus. Să-i cerem lui Isus să facă din noi, prin Duhul său Sfânt, bărbați și femei cu adevărat liberi. Liberi pentru a sluji, în iubire și în bucurie. Mulțumesc!

Apel

Parcurgem această lună dedicată Preasfintei Inimi a lui Isus. La 27 decembrie anul trecut a fost a 350-a aniversare a primei manifestări a Preasfintei Inimi a lui Isus Sfintei Margareta Maria Alacoque. Cu acea ocazie s-a deschis o perioadă de celebrări care se va încheia la 27 iunie anul viitor. Pentru aceasta sunt bucuros să pregătesc documentul care adună reflecțiile prețioase din texte magisteriale precedente și dintr-o lungă istorie care provine din Sfintele Scripturi, pentru a repropune astăzi, întregii Biserici, acest cult încărcat de frumusețe spirituală. Cred că ne va face foarte bine să medităm asupra diferitelor aspecte ale iubirii Domnului care să poată lumina drumul reînnoirii ecleziale; dar și să spună ceva semnificativ unei lumi care pare că a pierdut inima. Vă cer să mă însoțiți cu rugăciunea, în acest timp de pregătire, cu intenția de a face public acest document în septembrie anul acesta.

* * *

Să cerem Domnului, prin mijlocirea mamei sale, pacea. Pacea în martirizata Ucraina, pacea în Palestina, în Israel, pacea în Myanmar. Să ne rugăm ca Domnul să ne dea darul păcii și ca lumea să nu sufere așa de mult din cauza războaielor. Fie ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți! Amin.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 05.06.2024
Publicarea pe acest sit: 05.06.2024
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.