Scrisoare deschisă a Ierarhilor greco-catolici către preşedintele ţării

Nr. 616/02

Blaj, 14 iunie 2002

Excelenței Sale,
Domnului Ion Iliescu
Președintele României

Scrisoare deschisă

Spre știință: D-lui Prin Ministru Adrian Năstase
E.S. Jean Claude Périsset, Nunțiu Apostolic
D-lui Acad. Răzvan Theodorescu, Ministrul Culturii și Cultelor
D-lui Laurențiu D. Tănase, Secretar de Stat pentru Culte

Ierarhii Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, întruniți la Cluj la 10 iunie 2002, au abordat problema recentelor declarații din partea reprezentanților instituțiilor Statului cu privire la poziția Sanctității Sale Papa Ioan Paul al II-lea exprimată cu ocazia primirii noului Ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun, și doresc să facă cunoscută public poziția BRU.

Subliniem din nou că trecerea lăcașurilor de cult și a caselor parohiale în posesia Bisericii Ortodoxe Române (BOR) și obligarea credincioșilor greco-catolici de a trece la cultul ortodox a fost o consecință a interzicerii funcționării Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică (BRU), a presiunilor și persecuțiilor din partea regimului comunist. Se mai afirmă și astăzi de către unele persoane că actul din 1948 ar fi fost o consecință a trecerii libere a credincioșilor greco-catolici la BOR, ceea ce constituie o insultă la memoria martirilor și mărturisitorilor BRU care au murit în închisorile comuniste.

În conformitate cu principiile de drept internațional, unanim recunoscute – abuzul nu poate constitui izvor de drept – întrucât Decretul 358/1948 a fost declarat la abrogarea lui prin Decretul Lege 9/1989 ca „act nedrept și discriminator, care a cauzat grave prejudicii morale și materiale poporului român și intereselor legitime ale tuturor cetățenilor”, abrogarea acestui decret impune revenirea la situația anterioară, respectiv retrocedarea tuturor imobilelor abuziv confiscate indiferent de posesorul lor actual.

Se impune adoptarea cât mai urgentă de către Parlamentul României a unei soluții legislative, în concordanță cu normele constituționale și cu principiile de drept europene, care să asigure retrocedarea bunurilor confiscate abuziv, fie că se află în posesia Statului, fie că se află în posesia altor persoane juridice. Prin bunuri confiscate abuziv înțelegem lăcașurile de cult și casele parohiale, terenurile, imobilele cu destinație educațională, administrativă, socială, lucrativă, arhivele, bibliotecile și alte bunuri care au făcut obiectul confiscărilor ca urmare a desființării de iure, prin Decretul 358/1948 a BRU între anii 1948-1949.

Sfântul Părinte a făcut o referire clară la BRU întrucât „comisia mixtă specială de dialog” nu există decât între BOR și BRU, iar „edificii sacre” au fost confiscate doar de la BRU. De asemenea, trebuie precizat faptul că în cadrul comisiei mixte de dialog dintre Ierarhii ortodocși și greco-catolici, începută la București în 28 octombrie 1998, până la 31 decembrie 2001 s-au restituit doar 6 biserici (iar în 2002 alte trei) și nu 100 sau 150 cum se precizează în alte surse.

A se afirma că BRU are pretenții absurde nu este în conformitate cu realitatea, întrucât Ierarhii BRU au propus o soluție concretă și echitabilă Ierarhilor BOR încă din 10 iunie 1999, în cadrul întâlnirii de la Râmeț a comisiei mixte de dialog, iar după întâlnirea din 5 aprilie 2002 cu reprezentanții Statului și ai BOR, aceste propuneri au fost înaintate și reprezentanților guvernului.

Se vorbește de asemenea de principiul restitutio in integrum ca un principiu al Bisericii Greco-Catolice. Acesta este însă un principiu de drept universal, recunoscut și de Statul Român. Principiul rămâne universal valabil; ceea ce putem pune în discuție este modalitatea lui concretă de aplicare în cazul nostru.

Pe linia celor declarate de Sfântul Părinte „s-ar întări cu siguranță respectul și colaborarea dacă instanțele civile și-ar asuma sarcina nu doar de a ajuta la găsirea soluțiilor oportune, ci și de a restitui, după un criteriu de dreptate, patrimoniul eclesiastic confiscat, pentru a permite Bisericii Catolice să dispună de aceste bunuri pentru îndeplinirea misiunii sale”, solicităm și noi sistarea acestei stări de discriminare și găsirea unei soluții rapide, pașnice și echitabile, astfel încât cu voia Domnului și cu bunăvoința noastră, a tuturora, să putem nădăjdui din tot sufletul nostru îndurerat ca o rază de speranță și de lumină să se arate sutelor de mii de credincioși greco-catolici, care continuă să se roage după zeci și zeci de ani de suferință pentru ca dreptatea și adevărul să fie și pentru ei un motiv de mulțumire și de mărire adusă lui Dumnezeu.

În speranța că această scrisoare va ajuta la corecta interpretare a mesajului Sanctității Sale Papa Ioan Paul al II-lea, rugăm pe Bunul Dumnezeu să binecuvânteze poporul dreptcredincios de pretutindeni și întreaga țară.

În numele Ierarhilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică,

+ LUCIAN
Arhiepiscop și Mitropolit

Autor: IPS Lucian Mureșan
Copyright: BRU.ro
Publicarea în original: 14.06.2002
Publicarea pe acest sit: 15.06.2002
Etichete:

Comentariile sunt închise.