Predica Papei la Veghea Pascală în Sâmbăta Mare

Predica Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea
la Veghea Pascală din Sâmbăta Mare 2004

1. „Aceasta a fost noaptea de priveghere a Domnului … din neam în neam” (Ex 12,42). În această sfântă noapte celebrăm Vigilia Pascală, prima – într-adevăr „mama” – între vigiliile anului liturgic. În ea, după cum cântăm de repetate ori în Preconiu, parcurgem din nou drumul omenirii de la creație la evenimentul culminant al mântuirii, care este moartea și învierea lui Cristos.

Lumina Celui care „a înviat din morți, fiind începutul învierii celor adormiți” (1 Cor 15,20) face „luminoasă ca ziua” (Ps 139,12) această noapte memorabilă, ce pe drept este considerată a fi „inima” anului liturgic. În această noapte, întreaga Biserică veghează și rememorează, în meditație, etapele semnificative ale intervenției salvatoare a lui Dumnezeu în univers.

2. „O noapte de veghe în cinstea Domnului.” Semnificația solemnei Vigilii Pascale, atât de plină de simboluri însoțite de o abundență extraordinară de texte biblice, este dublă. Pe de o parte este amintirea în rugăciune a mirabilia Dei, în reevocarea paginilor cheie din Sfânta Scriptură, de la creație la jertfa lui Isaac, la trecerea Mării Roșii, la promisiunea Noului Legământ.

Pe de altă parte, această vigilie sugestivă este așteptarea plină de încredere a împlinirii complete a vechilor promisiuni. Amintirea lucrării lui Dumnezeu culminează în învierea lui Cristos și se proiectează asupra evenimentului escatologic al parusiei. Întrevedem astfel, în această noapte a Paștilor, zorii zilei fără apus, ziua lui Cristos cel înviat, care inaugurează viața nouă, „cerurile noi și pământul nou” (2Pet 3,13; cf. Is 65,17; 66,22; Apoc 21,1).

3. Încă de la începuturile ei, comunitatea creștină a așezat celebrarea Botezului în contextul Vigiliei Pascale. Și aici, în această noapte, câțiva catecumeni se vor scufunda cu Isus în moartea sa și vor învia cu El la viața veșnică. Se reînnoiește astfel minunea misterioasei nașteri spirituale, lucrare a Duhului Sfânt, naștere care îi încorporează pe noii botezați în poporul noului și veșnicului Legământ pecetluit de moartea și învierea lui Cristos.

Fiecăruia dintre voi, iubiți frați și surori care vă pregătiți să primiți sacramentele inițierii creștine, vă adresez cu căldură un salut special. Voi veniți din Italia, Togo și Japonia; originile voastre arată universalitatea chemării la mântuire și gratuitatea darului credinței. Salut de asemenea rudele, prietenii voștri, și pe cei care s-au ocupat de pregătirea voastră. Mulțumită Sacramentului Botezului, veți deveni parte a Bisericii, care este un imens popor peregrin, fără granițe de rasă, limbă sau cultură; un popor chemat la credință începând de la Avraam și destinat să devină binecuvântare în mijlocul tuturor neamurilor de pe pământ (cf Gen 12,1-3). Fiți fideli Celui care v-a ales, și încredințați-i viețile voastre cu un angajament generos.

4. Împreună cu cei care vor fi botezați în curând, liturgia ne invită pe toți cei prezenți aici să ne reînnoim promisiunile de la propriul Botez. Nouă Domnul ne cere să reînnoim expresia deplinei noastre ascultări față de El și dedicarea noastră totală în slujba Evangheliei sale.

Iubiți frați și surori! Dacă această misiune vă poate părea uneori dificilă, amintiți-vă cuvintele Domnului: „Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii” (Mt 28,20). Siguri de prezența sa, să nu vă fie așadar teamă de nici o dificultate și de nici un obstacol. Cuvântul lui vă va lumina; Trupul său și Sângele său vă vor hrăni de-a lungul drumului zilnic către eternitate.

Alături de fiecare dintre voi va fi întotdeauna Maria, așa cum a fost prezentă în mijlocul Apostolilor speriați și derutați în ceasul încercării. Și cu credința ei, vă va arăta, dincolo de noaptea lumii, zorile glorioase ale învierii. Amin.

Autor: Papa Ioan Paul al II-lea
Traducător: Radu și Oana Capan
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 10.04.2004
Publicarea pe acest sit: 10.04.2004
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.