Mesajul Urbi et Orbi – Paşti

Mesajul Sanctității Sale Papa Ioan Paul al II-lea
după binecuvântarea „Urbi et Orbi”
Paști 2004

1. „Resurrexit, alleluia – A înviat, aleluia!”
Și în acest an vestea plină de bucurie a Paștilor,
care a răsunat cu putere în Vigilia din noaptea trecută,
vine să facă mai puternică speranța noastră.
De ce îl căutați între morți pe cel ce trăiește?
Nu e aici, a înviat
” (Lc 24,5-6).
Astfel încurajează Îngerul femeile grăbite la mormânt.
Astfel ne repetă liturgia pascală nouă,
bărbați și femei ai mileniului trei:
Cristos a înviat, Cristos trăiește între noi!
Numele său este acum „Cel ce Trăiește”,
moartea nu mai are nici o putere asupra sa (cfr Rom 6,9).

2. Resurrexit! Astăzi Tu, Răscumpărătorul omenirii,
din mormânt te-ai ridicat victorios pentru a ne oferi și nouă,
celor tulburați de atâtea umbre amenințătoare,
urarea ta de bucurie și de pace.
Spre tine, Cristoase, viața noastră și călăuza noastră,
se îndreaptă cei încercați de neliniște și disperare,
pentru a auzi vestea speranței care nu dezamăgește.
În această zi a triumfului tău asupra morții,
omenirea află în Tine, o, Doamne, curajul de a se opune
în solidaritate numeroaselor rele ce se abat asupra ei.
Găsește în special forța de a face față inumanului,
și din păcate tot mai răspânditului, fenomen al terorismului,
care respinge viața și aduce neliniște și nesiguranță
în existența cotidiană a atâtor oameni muncitori și pașnici.
Fie ca înțelepciunea să îi ilumineze pe oamenii de bunăvoință
în angajamentul necesar împotriva acestui flagel.

3. Fie ca lucrarea instituțiilor naționale și internaționale
să grăbească depășirea prezentelor dificultăți
și să favorizeze progresul spre o organizare
mai ordonată și mai pașnică a lumii.
Să găsească confirmare și susținere acțiunile celor responsabili
pentru soluționarea satisfăcătoare a conflictelor continue,
care însângerează anumite regiuni din Africa,
din Iraq și din Țara Sfântă.
Tu, primul născut dintre mulți frați, fă ca toți cei
care se simt fii ai lui Avraam
să redescopere fraternitatea pe care o împărtășesc
și care îi îndeamnă la hotărâri de cooperare și de pace.

4. Ascultați, voi toți care aveți la inimă viitorul omenirii!
Ascultați bărbați și femei de bunăvoință!
Fie ca tentația răzbunării
să lase loc curajului iertării;
cultura vieții și a iubirii
să facă zadarnică logica morții;
încrederea să dea suflu vieții popoarelor.
Dacă viitorul nostru este unic,
este sarcina și datoria tuturor să îl construiască
cu clarviziune răbdătoare și atentă.

5. „Doamne, la cine vom merge?„.
Tu, care ai învins moartea, Tu singur
ai cuvintele vieții veșnice” (Io 6,68).
La tine înălțăm cu încredere rugăciunea noastră,
care devine invocare de mângâiere
pentru familiile atâtor victime ale violenței.
Ajută-ne să lucrăm neîncetat
pentru venirea acelei lumi mai drepte și unite
pe care, înviind, Tu ai inaugurat-o.
Ne însoțește în acest angajament
Cea care a crezut că se vor împlini
cele spuse ei de Domnul
” (Lc 1,45).
Fericită ești, Maria, martoră tăcută a Paștilor!
Tu, Maica Răstignitului înviat,
care în ceasul durerii și al morții
ai ținut aprinsă flacăra speranței,
învață-ne și pe noi să fim,
în mijlocul contradicțiilor timpului ce trece,
martori convinși și bucuroși
ai mesajului etern al vieții și al iubirii
adus în lume de Răscumpărătorul înviat.

Autor: Papa Ioan Paul al II-lea
Traducător: Radu și Oana Capan
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 11.04.2004
Publicarea pe acest sit: 11.04.2004
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.