Predica Papei la Veghea ecumenică de rugăciune dinaintea Sinodului Episcopilor

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Veghea ecumenică de rugăciune
dinaintea Sinodului Episcopilor
sâmbătă, 30 septembrie 2023

„Together”. „Împreună”. Asemenea comunității creștine de la începuturi în ziua de Rusalii. Ca o unică turmă, iubită și adunată de un singur Păstor, Isus. Ca marea mulțime din Apocalips, suntem aici, frați și surori „din toate neamurile, triburile, popoarele și limbile” (Ap 7,9), provenind din comunități și țări diferite, fiice și fii ai aceluiași Tată, animați de Duhul primit la Botez, chemați la aceeași speranță (cf. Ef 4,4-5).

foto: Vatican Media

Mulțumesc pentru prezența voastră. Mulțumesc Comunității de la Taizé pentru această inițiativă. Salut cu mare afect conducătorii de Biserici, leaderii și delegațiile diferitelor tradiții creștine, și vă salut pe voi toți, în special pe tineri: mulțumesc! Mulțumesc pentru că ați venit să vă rugați pentru noi și cu noi la Roma, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Sinodului Episcopilor, în ajunul reculegerii spirituale care o precedă. „Syn-odos”: să mergem împreună, nu numai catolicii, ci toți creștini, întregul popor al celor botezați, tot poporul lui Dumnezeu, pentru că „numai împreună poate fi unitatea tuturor” (J.A. Möhler, Symbolik oder Darstellung der dogmatischen Gegensätze der Katholiken und Protestanten nach ihren öffentlichen Bekenntnisschriften, II, Köln-Olten, 1961, 698).

Ca marea mulțime din Apocalips, ne-am rugat în tăcere, ascultând o „mare tăcere” (cf. Ap 8,1). Și tăcerea este importantă, este puternică: poate să exprime o durere inefabilă în fața nenorocirilor, dar, în momentele de bucurie, și o fericire care transcende cuvintele. Pentru aceasta aș vrea să reflectez cu voi pe scurt asupra importanței sale în viața credinciosului, în viața Bisericii și pe drumul de unitate al creștinilor. Importanța tăcerii.

Primul: tăcerea este esențială în viața credinciosului. De fapt, se află la începutul și la sfârșitul existenței pământești a lui Cristos. Cuvântul, Cuvântul Tatălui, s-a făcut „tăcere” în iesle și pe cruce, în noaptea Nașterii și în cea a Paștelui. În această seară, noi, creștinii, am rămas tăcuți în fața Răstignitului de la San Damiano, ca discipoli în ascultare în fața crucii, care este catedra Învățătorului. Tăcerea noastră nu a fost o tăcere goală, ci un moment încărcat de așteptare și de disponibilitate. Într-o lume plină de zgomot, nu mai suntem obișnuiți cu tăcerea, ba chiar uneori ne este greu s-o suportăm, pentru că ne pune în fața lui Dumnezeu și în fața noastră înșine. Și totuși, ea este la baza cuvântului și a vieții. Sfântul Paul spune că misterul Cuvântului întrupat a fost „ascuns din timpuri veșnice” (Rom 16,25), învățându-ne că tăcerea păzește misterul, așa cum Abraham păzea Alianța, așa cum Maria păzea și medita în inimă viața Fiului său (cf. Lc 1,31; 2,19.51). De altfel, adevărul nu are nevoie, pentru a ajunge la inima oamenilor, de strigăte violente. Dumnezeu nu iubește proclamațiile și gălăgia, vorbăriile și zgomotul: Dumnezeu preferă mai degrabă, așa cum a făcut cu Ilie, să vorbească în „sunet de liniște adâncă” (1Rg 19,12), într-un „fir sonor de tăcere”. Așadar, și noi, ca Abraham, ca Ilie, ca Maria, avem nevoie să ne eliberăm de atâtea zgomote pentru a asculta glasul său. Pentru că numai în tăcerea noastră răsună Cuvântul său.

Al doilea: tăcerea este esențială în viața BisericiiFaptele Apostolilor spun că, după discursul lui Petru la Conciliul din Ierusalim, „toată mulțimea a tăcut” (Fap 15,12), pregătindu-se să primească mărturia lui Paul și a lui Barnaba cu privire la semnele și minunile pe care Dumnezeu le-a săvârșit printre națiuni. Și asta ne amintește că tăcerea, în comunitatea eclezială, face posibilă comunicarea fraternă, în care Duhul Sfânt armonizează punctele de vedere, pentru că el este armonia. A fi sinodali înseamnă a ne primi unii pe alții astfel, având conștiința că toți avem ceva de mărturisit și de învățat, punându-ne împreună în ascultarea „Duhului adevărului” (In 14,17) pentru a cunoaște ceea ce el „spune Bisericilor” (Ap 2,7). Și tăcerea permite tocmai discernământul, prin ascultarea atentă a „suspinelor negrăite” (Rom 8,26) ale Duhului care răsună, adesea ascunse, în poporul lui Dumnezeu. Așadar, să cerem Duhului darul ascultării pentru participanții la Sinod: „ascultare a lui Dumnezeu, până la a auzi cu el strigătul poporului; ascultare a poporului, până la a respira acolo voința la care Dumnezeu ne cheamă” (Discurs cu ocazia Veghii de Rugăciune ca pregătire pentru Sinodul despre Familie, 4 octombrie 2014).

Și, în sfârșit, al treilea: tăcerea este esențială pe drumul de unitate a creștinilor. De fapt, este fundamentală pentru rugăciune, din care ecumenismul începe și fără de care este steril. De fapt, Isus s-a rugat pentru ca discipolii săi „să fie una” (In 17,21). Tăcerea făcută rugăciune ne permite să primim darul unității „așa cum o vrea Cristos”, „cu mijloacele pe care le vrea el” (cf. P. Couturier, Rugăciune pentru unitate), nu ca rod autonom al eforturilor noastre și după criterii pur umane. Cu cât ne adresăm împreună Domnului în rugăciune, cu atât simțim că el este cel care ne purifică și ne unește dincolo de diferențe. Unitatea creștinilor crește în tăcere în fața crucii, exact ca semințele pe care le vom primi și care reprezintă diferitele daruri oferite de Duhul Sfânt diferitelor tradiții: ne revine nouă misiunea de a le semăna, având certitudinea că numai Dumnezeu dăruiește creșterea (cf. 1Cor 3,6). Ele vor fi un semn pentru noi, chemați la rândul nostru să murim în tăcerea egoismului pentru a crește, prin acțiunea Duhului Sfânt, în comuniunea cu Dumnezeu și în fraternitatea dintre noi.

Pentru aceasta, fraților și surorilor, să cerem, în rugăciunea comună, să învățăm din nou să facem tăcere: pentru a asculta glasul Tatălui, chemarea lui Isus și suspinul Duhului. Să cerem ca Sinodul să fie kairós de fraternitate, loc unde Duhul Sfânt să purifice Biserica de bârfe, de ideologii și de polarizări. În timp ce ne îndreptăm spre aniversarea importantă a marelui Conciliu din Niceea, să cerem să știm să adorăm uniți și în tăcere, ca și magii, misterul lui Dumnezeu făcut om, fiind siguri că noi cu cât vom fi aproape de Cristos, cu atât vom fi uniți între noi. Și așa cum înțelepții din Orient au fost conduși la Betleem de o stea, tot așa lumina cerească să ne conducă la unicul nostru Domn și la unitatea pentru care el s-a rugat. Fraților și surorilor, să pornim la drum împreună, doritori să-l întâlnim, să-l adorăm și să-l vestim „pentru ca lumea să creadă” (In 17,21).

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 30.09.2023
Publicarea pe acest sit: 30.09.2023
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.