Predica Papei la Consistoriul cu creare de Cardinali

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Consistoriul cu crearea a 21 noi Cardinali
sâmbătă, 30 septembrie 2023

Gândindu-mă la această celebrare și îndeosebi la voi, iubiți frați, care veți deveni cardinali, mi-a venit în minte acest text din Faptele Apostolilor (cf. 2,1-11). Este un text fundamental: relatarea Rusaliilor, botezul Bisericii… Dar în realitate gândul meu era atras de un lucru deosebit: de acea expresie ieșită din gura iudeilor care „locuiau atunci la Ierusalim” (v. 5). Ei spun: „Suntem parți, mezi, elamiți…” (v. 9) și așa mai departe. Această lungă listă de popoare m-au făcut să mă gândesc la cardinali, care mulțumire fie lui Dumnezeu sunt din toate părțile lumii, din cele mai diferite națiuni. Iată motivul pentru care am ales acest text biblic.

foto: Vatican Media

Apoi meditând asupra lui, mi-am dat seama de un soi de „surpriză” care era ascunsă în această asociere de idei, o surpriză în care, cu bucurie, mi s-a părut că recunosc, pentru a spune așa, umorul Duhului Sfânt, scuzați-mi expresia.

Ce este această „surpriză”? Ea constă în faptul că în mod normal noi, păstorii, când citim relatarea Rusaliilor, ne identificăm cu apostolii. Este natural să fie așa. În schimb, acei „parți, mezi, elamiți” etc., pe care în mintea mea îi asociasem cu cardinalii, nu aparțin grupului discipolilor, sunt în afara cenacolului, sunt parte din acea „mulțime” care „s-a adunat” auzind zgomotul provocat de vântul puternic (cf. v. 6). Apostolii erau „toți galileeni” (cf. v. 7), în timp ce oamenii care s-au adunat erau „din toate națiunile de sub cer” (v. 5), exact cum sunt episcopii și cardinalii în timpul nostru.

Acest soi de inversare a rolurilor ne face să reflectăm și, dacă o privim bine, revelează o perspectivă interesantă, pe care aș vrea să o împărtășesc cu voi. Este vorba de a ne aplica nouă – mă pun și eu cel dintâi – experiența acelor iudei care printr-un dar al lui Dumnezeu au ajuns să fie protagoniști ai evenimentului Rusaliilor, adică ai „botezului” Duhului Sfânt care a făcut să se nască Biserica una, sfântă, catolică și apostolică. Aș rezuma astfel această perspectivă: a redescoperi cu uimire darul de a fi primit evanghelia „în limbile noastre” (v. 11), după cum spun acei oameni. A ne regândi cu recunoștință la darul de a fi fost evanghelizați și de a fi fost luați din popoare care, fiecare la timpul său, au primit kerygma, vestirea misterului de mântuire, și, primindu-l, au fost botezați în Duhul Sfânt și au intrat să facă parte din Biserică. Biserica Mamă, care vorbește în toate limbile, care este una și este catolică.

Iată, acest cuvânt din cartea Faptele Apostolilor ne face să ne gândim că, înainte de a fi „apostoli”, înainte de a fi preoți, episcopi, cardinali, suntem „parți, mezi, elamiți” etc., etc. Și asta ar trebui să trezească în noi uimirea și recunoștința, pentru că am primit harul evangheliei în respectivele noastre popoare de origine. Consider că acest lucru este foarte important și nu trebuie uitat. Pentru că acolo, în istoria poporului nostru, aș spune în „carnea” poporului nostru, Duhul Sfânt a realizat minunea comunicării misterului lui Isus Cristos mort și înviat. Și a ajuns la noi „în limbile noastre”, pe buzele și în gesturile bunicilor noștri și ale părinților noștri, ale cateheților, ale preoților, ale călugărilor… Fiecare dintre noi își poate aminti voci și fețe concrete. Credința este transmisă „în dialect”. Să nu uitați asta: credința este transmisă în dialect, de la mame și de la bunicuțe.

De fapt, suntem evanghelizatori în măsura în care păstrăm în inimă uimirea și recunoștința că am fost evanghelizați. Ba chiar, că suntem evanghelizați, pentru că în realitate este vorba de un dar mereu actual, care cere să fie reînnoit încontinuu în amintire și în credință. Evanghelizatori evanghelizați, și nu funcționari.

Fraților și surorilor, preaiubiți cardinali, Rusaliile – ca și Botezul fiecăruia dintre noi – nu reprezintă un fapt din trecut, este un act creativ pe care Dumnezeu îl reînnoiește încontinuu. Biserica – și fiecare membru al său – trăiește din acest mister mereu actual. Nu trăiește „din profit”, nu, și cu atât mai puțin dintr-un patrimoniu arheologic, oricât ar fi de prețios și nobil. Biserica, și fiecare botezat, trăiește din prezentul lui Dumnezeu, prin acțiunea Duhului Sfânt. Chiar și actul pe care acum îl îndeplinim aici are sens dacă îl trăim în această perspectivă de credință. Și astăzi, în lumina cuvântului, putem percepe această realitate: voi, noi cardinali, ați venit din diferite părți ale lumii și același Duh care a fecundat evanghelizarea popoarelor voastre, acum reînnoiește în voi vocația și misiunea voastră în Biserică și pentru Biserică.

Din această reflecție, scoasă dintr-o „surpriză” fecundă, aș vrea să trag simplu o consecință pentru voi, frați cardinali, și pentru colegiul vostru. Și aș vrea s-o exprim cu o imagine, cea a orchestrei: Colegiul Cardinalilor este chemat să se asemene cu o orchestră simfonică, ce reprezintă simfonia și sinodalitatea Bisericii. Spun și „sinodalitatea”, nu numai pentru că suntem în ajunul primei Adunări a Sinodului, care are tocmai această temă, ci pentru că mi se pare că metafora orchestrei poate ilumina bine caracterul sinodal al Bisericii.

O simfonie trăiește din compunerea înțeleaptă a timbrelor diferitelor instrumente: fiecare dă aportul său, uneori singur, uneori unit cu altcineva, uneori cu tot ansamblul. Diversitatea este necesară, este indispensabilă. Dar fiecare sunet trebuie să colaboreze la planul comun. Și pentru aceasta este fundamentală ascultarea reciprocă: fiecare muzician trebuie să-i asculte pe ceilalți. Dacă unul s-ar asculta numai pe sine însuși, oricât de sublim poate să fie sunetul său, nu va folosi simfoniei; și același lucru s-ar întâmpla dacă o secțiune a orchestrei nu le-ar asculta pe celelalte, ci ar cânta ca și cum ar fi singură, ca și cum ar fi totul. Și dirijorul orchestrei este în slujba acestui soi de miracol care de fiecare dată este executarea unei simfonii. El trebuie să asculte mai mult decât toți ceilalți, și, în același timp, misiunea sa este să ajute pe fiecare și toată orchestra să dezvolte la maximum fidelitatea creativă, fidelitate față de opera care se interpretează, dar creativă, capabilă să dea un suflet acelei partituri, să o facă să răsune aici și acum în manieră unică.

Iubiți frați și surori, ne face bine să ne oglindim în imaginea orchestrei, pentru a învăța tot mai bine să fim Biserică simfonică și sinodală. O propun îndeosebi vouă, membri ai Colegiului Cardinalilor, în încrederea mângâietoare că îl avem ca maestru pe Duhul Sfânt – el este protagonistul -: maestru interior al fiecăruia și maestru al mersului împreună. El creează varietatea și unitatea, el este însăși armonia. Sfântul Vasile încearcă o sinteză atunci când spune: Ipse harmonia est, „El este însăși armonia”. Călăuzirii sale dulci și puternice ne încredințăm și pazei grijulii a Fecioarei Maria.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 30.09.2023
Publicarea pe acest sit: 30.09.2023
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.