Predica Papei la solemnitatea Domnului nostru Isus Cristos, Regele Universului

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la solemnitatea Domnului nostru Isus Cristos,
Regele Universului
duminică, 21 noiembrie 2021

Două imagini, luate din cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am ascultat, ne ajută să ne apropiem de Isus Rege al Universului. Prima, luată din Apocalipsul Sfântului Ioan și anticipată de profetul Daniel în prima lectură, este descrisă de cuvintele: „Vine cu nori” (Ap 1,7; Dan 7,13). Se referă la venirea glorioasă a lui Isus ca Domn și scop al istoriei. A doua imagine este aceea din evanghelie: Cristos care stă în fața lui Pilat și îi spune: „Eu sunt rege” (In 18,37). Ne face bine, dragi tineri, să ne oprim ca să contemplăm aceste imagini ale lui Isus, în timp ce începem drumul spre Ziua Mondială din 2023 la Lisabona.

Așadar, să ne oprim asupra celei dintâi: Isus care vine cu norii. Este o imagine care vorbește despre venirea lui Cristos în glorie la sfârșitul timpurilor: ne face să înțelegem că ultimul cuvânt cu privire la existența noastră va fi al lui Isus, nu al nostru! El – mai spune Scriptura – este Cel care „încalecă pe nori” (Ps 68,5) și în ceruri manifestă puterea sa (cf. ibid., v. 34-35): adică este Domnul, Domnul care vine de sus și nu apune niciodată, este Cel care rezistă la ceea ce trece, este încrederea noastră veșnică de neclintit. Este Domnul. Această profeție de speranță luminează nopțile noastre. Ne spune că Dumnezeu vine, că Dumnezeu este prezent, că Dumnezeu este în acțiune și că Dumnezeu îndreaptă istoria spre el, spre bine. Vine „cu norii” pentru a ne asigura, ca și cum ar spune: „Nu vă las singuri atunci când viața voastră este învăluită de nori întunecați. Eu sunt mereu cu voi. Vin pentru a lumina și pentru a face să strălucească seninul”.

Însă profetul Daniel specifică faptul că l-a văzut pe Domnul venind cu norii „în timpul viziunilor mele de noapte” (Dan 7,13). În viziunile de noapte: adică Dumnezeu vine noaptea, printre norii adesea întunecoși care se adună deasupra vieții noastre. Fiecare dintre noi cunoaște aceste momente. Este nevoie să-l recunoaștem, să privim dincolo de noapte, să ridicăm privirea pentru a-l vedea în mijlocul întunericului.

Dragi tineri, a privi în viziunile de noapte! Ce înseamnă asta? A avea ochi luminoși chiar și în întuneric, a nu înceta să căutăm lumina în mijlocul întunecimilor pe care de atâtea ori le purtăm în inimă și le vedem în jurul nostru. A ne ridica privirea de la pământ, în sus, nu pentru a fugi, ci pentru a învinge ispita de a rămâne întinși pe pavimentele fricilor noastre. Acesta este pericolul: să ne conducă fricile noastre. Să nu rămânem închiși în gândurile noastre ca să ne plângem de milă. Înalță privirea, ridică-te! Aceasta este invitație: înalță privirea, ridică-te! Este invitația pe care ne-o adresează Domnul și la care am voit să fac ecou în Mesajul dedicat vouă tinerilor pentru a însoți acest an de drum. Este misiunea cea mai urgentă, dar este misiunea fascinantă care vă este încredințată: a sta în picioare în timp ce totul pare să se năruiască; a fi santinele care știu să vadă lumina în viziunile de noapte; a fi constructori în mijlocul dărâmăturilor – sunt atât de multe în această lume de astăzi, atâtea! -; a fi capabili să visăm. Și pentru mine aceasta este cheia: un tânăr care nu este capabil să viseze, sărăcuț, a devenit bătrân înainte de vreme! A fi capabili să visăm, pentru că asta face acela care visează: nu se lasă absorbit de noapte, ci aprinde o flacără, aprinde o lumină de speranță ca vestește ziua de mâine. Visați, fiți treji și priviți la viitor cu curaj.

Aș vrea să vă spun asta: noi, noi toți, vă suntem recunoscători când visați. „Chiar așa? Tinerii când visează uneori fac gălăgie…”. Faceți gălăgie, pentru că gălăgia voastră este rodul viselor voastre. Înseamnă că nu vreți să trăiți în noapte, când faceți din Isus visul vieții voastre și îl îmbrățișați cu bucurie, cu un entuziasm contagios care ne face bine! Mulțumesc, mulțumesc, când sunteți capabili să duceți înainte visele cu curaj, pentru momentele în care nu încetați să credeți în lumină chiar și în nopțile vieții, pentru momentele în care vă angajați cu pasiune pentru a face lumea noastră mai frumoasă și umană. Mulțumesc pentru momentele în care cultivați visul fraternității, în care aveți la inimă rănile creației, luptați pentru demnitatea celor mai slabi și răspândiți spiritul solidarității și al împărtășirii. Și mai ales mulțumesc pentru că într-o lume care, concentrată asupra câștigurilor din prezent, tinde să sufoce marile idealuri, nu pierdeți în această lume capacitatea de a visa! A nu trăi ori adormiți ori anesteziați. Nu: a visa vii. Asta ne ajută pe noi, adulții, și Biserica. Da, avem nevoie și ca Biserică să visăm, avem nevoie de entuziasm, avem nevoie de ardoarea tinerilor pentru a fi martori ai lui Dumnezeu care este mereu tânără!

Și aș vrea să vă spun un alt lucru: atâtea vise ale voastre corespund cu cele ale evangheliei. Fraternitatea, solidaritatea, dreptate, pacea: sunt aceleași vise ale lui Isus pentru omenire. Să nu vă fie frică să vă deschideți la întâlnirea cu el: el iubește visele voastre și vă ajută să le realizați. Cardinalul Martini spunea că Biserica și societatea are nevoie de „visători care să ne mențină deschiși la surprizele Duhului Sfânt” (Conversazioni notturne a Gerusalemme. Sul rischio della fede [Conversații nocturne la Ierusalim. Despre riscul credinței], pag. 61). Visători care să ne mențină deschiși la surprizele Duhului Sfânt. Este frumos! Vă urez să fiți printre acești visători!

Și acum ajungem la a doua imagine, la Isus care îi spune lui Pilat: „Eu sunt rege”. Impresionează determinarea sa, curajul său, libertatea sa supremă. A fost arestat, este dus în pretoriu, este interogat de cel care poate să-l condamne la moarte. Și într-o astfel de circumstanță, ar fi putut lăsa să prevaleze un drept natural de a se apăra, eventual încercând să „aranjeze lucrurile”, găsind un compromis. În schimb Isus nu ascunde propria identitate, nu camuflează intențiile sale, nu profită de o breșă de salvare pe care chiar și Pilat o lăsa deschisă. Nu, nu profită. Cu curajul adevărului răspunde: „Eu sunt rege”. Își ia responsabilitatea vieții sale: am venit pentru o misiune și merg până la capăt pentru a da mărturie despre Împărăția Tatălui. Spune: „Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr” (In 18,37). Așa este Isus. A venit fără duplicități, pentru a proclama cu viața că Împărăția sa este diferită de cele din lume, că Dumnezeu nu domnește pentru a mări puterea sa și a-i strivi pe ceilalți; nu domnește cu armatele și cu forța. Împărăția sa este Împărăția iubirii: „eu sunt rege”, dar al acestei împărății a iubirii; „eu sunt rege” al împărăției celui care își dăruiește propria viață pentru mântuirea celorlalți.

Dragi tineri, libertatea lui Isus atrage! Să lăsăm ca să vibreze în noi, să ne zdruncine, să trezească în noi curajul adevărului. Și noi putem să ne întrebăm: dacă aș fi acolo, acum, în locul lui Pilat în fața lui Isus, să-l privesc în ochi, de ce anume mi-ar fi rușine? În fața adevărului lui Isus, a adevărului care este Isus, care sunt falsitățile mele care nu stau în picioare, duplicitățile mele care nu-i plac Lui? Fiecare dintre noi le are. A le căuta, a le căuta. Noi toți avem aceste duplicități, aceste compromisuri, acest „a aranja lucrurile” pentru ca să se îndepărteze crucea. Ne este de folos să ne punem în fața lui Isus pentru a face adevărul în noi. Ne este de folos să-l adorăm pentru a fi liberi înăuntru, pentru a face lumină asupra vieții și a nu ne lăsa înșelați de modele momentului, de focurile de artificii ale consumismului care orbește și paralizează. Prieteni, nu suntem aici pentru a fi vrăjiți de sirenele lumii, ci pentru a lua în mână viața noastră, pentru „a mușca viața”, pentru a o trăi pe deplin!

Astfel, în libertatea lui Isus găsim și curajul de a merge împotriva curentului. Și acesta este un cuvânt pe care aș vrea să-l subliniez: a merge împotriva curentului, a avea curajul de a merge împotriva curentului; nu împotriva cuiva – care este ispita de fiecare zi -, așa cum fac cei care se victimizează și complotează, care dau mereu vina pe alții; nu, împotriva curentului nesănătos al eu-ului nostru egoist, închis și rigid, care de atâtea ori caută cățărări pentru a supraviețui, nu, nu asta. A merge împotriva curentului pentru a merge pe urma lui Isus. El ne învață să mergem împotriva răului numai cu forța blândă și umilă a binelui. Fără scurtături, fără falsități, fără duplicități. Lumea noastră, rănită de atâtea rele, nu are nevoie de alte compromisuri ambigue, de oameni care merg încoace și încolo ca valurile mării – unde îi duce vântul, unde îi duc propriile interese -, de cel care stă un pic la dreapta și un pic la stânga după ce a mirosit ce anume îi convine. „Echilibriștii”. Un creștin care merge așa, pare să fie mai mult echilibrist decât creștin. Echilibriștii care caută mereu o cale pentru a nu se murdări pe mâini, pentru a nu compromite viața, pentru a nu intra în joc în mod serios. Vă rog, să vă fie frică să fiți tineri echilibriști. Fiți liberi, fiți autentici, fiți conștiință critică a societății. Să nu vă fie frică să criticați! Noi avem nevoie de criticile voastre. Mulți dintre voi critică, de exemplu, împotriva poluării ambientale. Avem nevoie de asta! Fiți liberi în critici. Să aveți pasiunea adevărului, pentru ca să puteți spune cu visele voastre: viața mea nu este sclavă a logicilor acestei lumi, pentru că domnesc cu Isus pentru dreptate, pentru iubire și pace! Dragi tineri, vă urez ca fiecare dintre voi să poată simți bucuria de a spune: „Cu Isus și eu sunt rege”. Sunt rege: sunt un semn viu al iubirii lui Dumnezeu, al compătimirii sale și al duioșiei sale. Sunt un visător orbit de lumina evangheliei și privesc cu speranță în viziunile de noapte. Și atunci când cad, regăsesc în Isus curajul de a lupta și a spera, curajul de a visa din nou. La fiecare vârstă a vieții.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 21.11.2021
Publicarea pe acest sit: 21.11.2021
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.