Predica Papei la sărbătoarea Corpus Christi

Sfânta Liturghie și Procesiunea Euharistică
la Solemnitatea Preasfântului Trup și Sânge al lui Cristos
Predica Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea

1. „Lauda, Sion, Salvatorem, lauda ducem et pastorem in hymnis et canticis”: „Laudă, Sioane pe Mântuitorul, conducătorul și păstorul tău, cu imnuri și cântece”.

Acum câteva minute, am cântat cu credință și devoțiune aceste cuvinte ale tradiționalei Secvențe, care face parte din liturgia sărbătorii Trupul Domnului.

Astăzi este o sărbătoare solemnă, sărbătoare în care retrăim Cină Sfântă. Printr-un act public și solemn, preamărim și adorăm Pâinea și Vinul care au devenit adevăratul Trup și adevăratul Sânge al Mântuitorului. „Ceea ce se vede este un semn” – ne spune secvența -, dar „ascunde în mister realități sublime”.

2. „Pâinea vie care dă viață: aceasta este tema cântecului tău, obiectul laudei”.

Celebrăm astăzi o sărbătoare solemnă, care exprimă marea uimire a Poporului lui Dumnezeu: uimirea plină de recunoștință pentru darul Euharistiei. În sacramentul Altarului, Isus a vrut să perpetueze prezența Sa vie în mijlocul nostru, sub aceeași formă în care s-a dăruit apostolilor în Cenacol. Ne lasă ceea ce a făcut la Ultima Cină, ceea ce noi retrăim acum cu fidelitate.

După o veche tradiție locală, solemnitatea Trupul Domnului cuprinde două momente: Sfânta Liturghie, în care se împlinește oferirea Jertfei, și procesiunea, în timpul căreia se adoră public Preasfântul Sacrament.

3. „Ascultători față de cuvântul Său, consacrăm pâinea și vinul, ostia mântuirii”. Înainte de toate se reînnoiește memorialul Paștelui lui Cristos.

Zilele, anii, secolele trec, dar gestul preasfânt în care Isus a rezumat întreaga Evanghelie a iubirii nu trece. El nu încetează să se ofere pe Sine însuși, Mielul înjunghiat și înviat, pentru mântuirea lumii. Cu acest memorial Biserica răspunde la porunca lui Dumnezeu pe care am auzit-o astăzi în prima Lectură: „Amintește-ți!… Nu uita!” (Deuteronom 8,2.14).

Euharistia este Memoria noastră vie! În Euharistie, după cum amintește Conciliul, „este închis tot binele spiritual al Bisericii, adică Isus însuși, paștele nostru și pâinea vie care, prin trupul Său însuflețit de Duhul Sfânt dătător de viață, dăruiește mântuirea oamenilor care sunt invitați și determinați să-i ofere întreaga lor persoană, propriile dificultăți și toate lucrurile create” (Presbyterorum Ordinis, 5).

În Euharistie, „izvorul și scopul întregii evanghelizări” (ibid.), și Biserica noastră din Roma trebuie să găsească zilnic forța și elanul pentru a-și desfășura propria activitate misionară și pentru a reuși să dea mărturie creștină în lume.

4. „Bun păstor, pâine adevărată, Isuse, ai milă de noi: hrănește-ne și apără-ne”.

Tu, Bunule Păstor, vei merge peste puțin timp pe străzile orașului nostru. În această sărbătoare, fiecare oraș, atât metropola cât și cel mai mic târg din lume, devine în mod spiritual Sionul, Ierusalimul care îl laudă pe Mântuitorul: noul popor al lui Dumnezeu, adunat din toate națiunile și hrănit cu unica Pâine a vieții.

Acest popor are nevoie de Euharistie. Într-adevăr, Euharistia este aceea care îl face să devină Biserică misionară. Este însă oare posibil acest lucru fără existența preoților, care reînnoiesc misterul euharistic?

Iată de ce în această zi solemnă, vă invit să vă rugați pentru reușita Congresului eclesial diecezan, care se celebrează în Bazilica San Giovanni începând cu lunea următoare, și care va trata în mod deosebit tema vocațiilor la preoție și la viața consacrată.

Tineri ai Romei! Vă repet cuvintele pe care le-am adresat tinerilor pe care i-am întâlnit la „Tor Vergata” cu ocazia Zilei Mondiale a Tineretului din anul 2000: „Dacă cineva dintre voi… simte în inima sa chemarea Domnului de a i se dărui total pentru a-l iubi – cu inimă neîmpărțită – (cfr. 1Corinteni 7,34), să nu se lase oprit de îndoială și de frică. Să spună cu curaj da-ul său fără rețineri, având încredere în Cel care este fidel tuturor promisiunilor sale!” (Omelia, n. 6).

5. „Ave, verum Corpus, natum de Maria Virgine”.
„Te adorăm, o trup adevărat născut din Fecioara Maria”.

Te adorăm, Mântuitorul nostru sfânt, care te-ai întrupat în sânul imaculat al Fecioarei Maria. Procesiunea pe care o vom face peste puțin timp ne va conduce la cel mai important templu marian din Occident, Bazilica Santa Maria Maggiore. Îți mulțumim, Doamne, pentru prezența Ta euharistică în lume.

Pentru noi ai acceptat suferința și pe cruce ai arătat până la sfârșit iubirea Ta pentru întreaga omenire. Te adorăm, pâine zilnică a nouă tuturor celor care suntem pelerini pe pământ!

„Tu care știi și poți toate, care ne hrănești pe pământ, condu-i pe frații Tăi la masa din cer în slava Sfinților Tăi”.

Amin!

30 aprilie 2002
Papa Ioan Paul al II-lea

Autor: Papa Ioan Paul al II-lea
Traducător: pr. Fabian Doboș
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 30.05.2002
Publicarea pe acest sit: 07.06.2002
Etichete: ,

Faci un comentariu sau dai un răspuns?