Predica Papei la Liturghia din Ziua Mondială a Săracilor

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
Sfânta Liturghie din Ziua Mondială a Săracilor
Duminica a 33-a de peste an, 19 noiembrie 2023

Trei oameni ajung să aibă în mâini o bogăție enormă grație generozității stăpânului lor care urmează să plece într-o lungă călătorie. Însă acel stăpân se va întoarce într-o zi și îi va chema din nou pe acei servitori, în speranța de a se putea bucura cu ei pentru modul în care aceștia, între timp, au făcut să rodească bunurile sale. Parabola pe care am ascultat-o (cf. Mt 25,14-30) ne invită, așadar, să ne oprim asupra a două parcursuri: călătoria lui Isus și călătoria vieții noastre.

foto: Vatican Media

Călătoria lui Isus. La începutul parabolei, el vorbește despre „un om, voind să plece într-o călătorie, și-a chemat servitorii și le-a încredințat bunurile sale” (v. 14). Această „călătorie” ne face să ne gândim la însuși misterul lui Cristos, Dumnezeu făcut om, la învierea și înălțarea sa la cer. De fapt, el, care a coborât din sânul Tatălui pentru a veni în întâmpinarea omenirii, murind, a distrus moartea și, înviind, s-a întors la Tatăl. Încheind viața sa pământească, Isus face de aceea „călătoria sa de întoarcere” la Tatăl. Dar, înainte de a pleca, ne-a încredințat bunurile sale, un adevărat „capital”: ne-a lăsat pe sine însuși în Euharistie, cuvântul său de viață, sfânta sa Mamă ca Mamă a noastră și a împărțit darurile Duhului Sfânt pentru ca noi să putem continua lucrarea sa în lume. Acești „talanți” sunt oferiți – specifică evanghelia – „fiecăruia după propria putere” (v. 15) și, prin urmare, pentru o misiune personală pe care Domnul ne-o încredințează în viața zilnică, în societate și în Biserică. Afirmă asta și Apostolul Paul: fiecăruia dintre noi „i s-a dat harul după măsura darului lui Cristos. De aceea Scriptura spune: Ridicându-se în înălțime, a dus captivă captivitatea, a dat daruri oamenilor” (Ef 4,7-8).

Să ne îndreptăm iarăși privirea spre Isus, care a primit totul din mâinile Tatălui, dar nu a ținut această bogăție pentru sine, „nu a considerat un beneficiu propriu că este egal cu Dumnezeu, ci s-a despuiat pe sine luând firea sclavului” (Fil 2,6-7). S-a îmbrăcat cu umanitatea noastră fragilă, a alinat ca bun samaritean rănile noastre, s-a făcut sărac pentru a ne îmbogăți cu viața divină (cf. 2Cor 8,9), a urcat pe cruce. Pe el, care era fără păcat, „Dumnezeu l-a făcut păcat de dragul nostru” (2Cor 5,21). De dragul nostru. Isus a trăit pentru noi, de dragul nostru. Iată ce anume a animat călătoria sa în lume înainte de a se întoarce la Tatăl.

Însă parabola de astăzi ne spune și că „a venit stăpânul acelor servitori și le-a cerut cont” (Mt 25,19). De fapt, după prima călătorie spre Tatăl va urma alta, pe care Isus o va face la sfârșitul timpurilor, când se va întoarce în glorie și va voi să ne întâlnească din nou, pentru „a face darea de seamă”, darea de seamă a istoriei, și pentru a ne introduce în bucuria vieții veșnice. Și atunci, trebuie să ne întrebăm: Cum ne va găsi Domnul când se va întoarce? Cum mă voi prezenta eu la întâlnirea cu el?

Această întrebare ne duce la al doilea moment: la călătoria vieții noastre. Ce drum parcurgem noi, în viața noastră, pe cel al lui Isus care s-a făcut dar sau drumul egoismului? Pe cel al mâinilor deschise spre ceilalți, pentru a dărui și pentru a ne dărui, sau pe cel al mâinilor închise pentru a avea mai mult și a ne păzi numai pe noi înșine? Parabola ne spune că fiecare dintre noi, după propriile capacități și posibilități, a primit „talanții”. Atenție: să nu ne lăsăm înșelați de limbajul comun: aici nu este vorba de capacitățile personale, ci, așa cum spuneam, de bunurile Domnului, de ceea ce Cristos ne-a lăsat întorcându-se la Tatăl. Cu ele, el ni l-a dăruit pe Duhul său, în care am devenit fii ai lui Dumnezeu și grație căruia putem dedica viața mărturisind evanghelia și edificând împărăția lui Dumnezeu. Marele „capital” care ne-a fost pus în mâini este iubirea Domnului, fundament al vieții noastre și forță a drumului nostru.

Și atunci trebuie să ne întrebăm: ce fac eu cu un dar așa de mare de-a lungul călătoriei vieții mele? Parabola ne spune că primii doi servitori înmulțesc darul primit, în timp ce al treilea, în loc să se încreadă în stăpânul său, care i l-a dat, îi este frică de el și rămâne parcă paralizat, nu riscă, nu intră în joc, ajungând să îngroape talantul. Și acest lucru este valabil și pentru noi: putem înmulți ceea ce am primit, făcând din viață o ofertă de iubire pentru ceilalți, sau putem să trăim blocați de o falsă imagine a lui Dumnezeu și de frică să ascundem sub pământ comoara pe care am primit-o, gândindu-ne numai la noi înșine, fără a ne pasiona de nimic decât de comoditățile și interesele noastre, fără a ne angaja. Întrebarea este foarte clară: primii doi, investind talanții, riscă. Și întrebarea pe care o pun: „Eu risc în viața mea? Eu risc cu forța credinței mele? Eu, creștină, creștin, știu să risc sau mă închid în mine însumi de frică sau de lene?”.

Iată, fraților și surorilor, în această Zi Mondială a Săracilor parabola talanților este un avertisment pentru a verifica: noi cu ce spirit înfruntăm călătoria vieții. Am primit de la Domnul darul iubirii sale și suntem chemați să devenim dar pentru ceilalți. Iubirea cu care Isus s-a îngrijit de noi, untdelemnul milostivirii și al compasiunii cu care a îngrijit rănile noastre, flacăra Duhului cu care a deschis inimile noastre la bucurie și la speranță sunt bunuri pe care nu le putem ține numai pentru noi, nu le putem administra pe contul nostru sau să le ascundem sub pământ. Umpluți de daruri, suntem chemați să devenim dar. Noi care am primit atâtea daruri, trebuie să devenim dar pentru ceilalți. Imaginile folosite de parabolă sunt foarte elocvente: dacă nu înmulțim iubirea în jurul nostru, viața se stinge în întuneric; dacă nu punem în cerc talanții primiți, existența se termină sub pământ, adică este ca și cum am fi deja morți (cf. v. 25.30). Fraților și surorilor, câți creștini îngropați! Câți creștini trăiesc credința ca și cum ar trăi sub pământ!

Așadar, să ne gândim la multele sărăcii materiale, la sărăciile culturale, la sărăciile spirituale din lumea noastră; să ne gândim la existențele rănite care locuiesc în orașele noastre, la săracii deveniți invizibili al căror strigăt de durere este sufocat de indiferența generală a unei societăți ocupate și distrase… Apoi, când ne gândim la sărăcie, nu trebuie să uităm pudoarea: sărăcia este pudică, se ascunde. Noi trebuie să mergem s-o căutăm, cu curaj. Să ne gândim la cei care sunt oprimați, trudiți, marginalizați, la victimele războaielor și la cei care părăsesc țara lor riscându-și viața; la cei care sunt fără pâine, fără loc de muncă și fără speranță. Atâtea sărăcii zilnice. Și nu sunt una, două sau trei: sunt o multitudine. Săracii sunt o multitudine. Și gândind la această multitudine imensă de săraci, mesajul evangheliei este clar: să nu îngropăm bunurile Domnului! Să punem în circulație caritatea, să împărtășim pâinea noastră, să înmulțim iubirea! Sărăcia este un scandal. Sărăcia este un scandal. Când Domnul se va întoarce, ne va cere cont și – așa cum scrie Sfântul Ambroziu – ne va spune: „Pentru ce ați tolerat ca atâția săraci să moară de foame când aveați aur cu care să vă procurați mâncare pentru a le da lor? Pentru ce atâția sclavi au fost vânduți și maltratați de dușmani fără ca nimeni să nu se străduiască pentru a-i răscumpăra?” (Îndatoririle slujitorilorPL 16,148-149).

Să ne rugăm pentru ca fiecare dintre noi, după darul primit și misiunea care i-a fost încredințată, să se angajeze pentru „a face să rodească iubirea” – a face să rodească iubirea – și să fie aproape de vreun sărac. Să ne rugăm pentru ca și noi, la sfârșitul călătoriei noastre, după ce l-a primit pe Cristos în acești frați și surori, în care el însuși s-a identificat (cf. Mt 25,40), să putem auzi spunându-ni-se: „Bine, servitor bun și credincios. […] Intră în bucuria stăpânului tău” (Mt 25,21).

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 19.11.2023
Publicarea pe acest sit: 19.11.2023
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.