Audiența generală de miercuri

Cateheze despre pasiunea pentru evanghelizare:
zelul apostolic al credinciosului
26. Vestirea este bucurie
miercuri, 15 noiembrie 2023

Iubiți frați și surori, bună ziua!

După ce am întâlnit diferiți martori ai vestirii evangheliei, îmi propun să sintetizez acest ciclu de cateheze despre zelul apostolic în patru puncte, inspirate din exortația apostolică Evangelii gaudium, care împlinește în această lună zece ani. Primul punct pe care-l vedem astăzi, primul din cele patru, nu poate să se refere decât la atitudinea de care depinde substanța gestului evanghelizator: bucuria. Mesajul creștin, așa cum am ascultat din cuvintele pe care îngerul le adresează păstorilor, este vestirea unei „bucurii mari” (Lc 2,10). Și motivul? O veste bună, o surpriză, un eveniment frumos? Mult mai mult, o persoană: Isus! Isus este bucuria. El este Dumnezeul făcut om care a venit la noi! Problema, iubiți frați și surori, nu este așadar dacă să-l vestim, ci cum să-l vestim, și acest „cum” este bucuria. Ori îl vestim pe Isus cu bucurie, ori nu-l vestim, pentru că o altă cale de a-l vesti nu este capabilă să ducă adevărata realitate a lui Isus.

foto: Vatican Media

Iată pentru ce un creștin nemulțumit, un creștin trist, un creștin nesatisfăcut sau, și mai rău, ofensat și ranchiunos nu este credibil. Acesta va vorbi despre Isus, dar nimeni nu-l va crede! Odată îmi spunea o persoană, vorbind despre acești creștini: „Dar sunt creștini cu față de prost!”, adică, nu exprimă nimic, sunt așa, și bucuria este esențială. Este esențial a veghea asupra sentimentelor noastre. Evanghelizarea realizează gratuitatea, pentru că vine din plinătate, nu din presiune. Și atunci când se face o evanghelizare – se vrea să se facă dar asta nu merge – pe baza ideologiilor, aceasta nu înseamnă a evangheliza, aceasta nu este evanghelia. Evanghelia nu este o ideologie: evanghelia este o veste, o veste de bucurie. Ideologiile sunt reci, toate. Evanghelia are căldura bucuriei. Ideologiile nu știu să zâmbească, evanghelia este un zâmbet, te face să zâmbești pentru că îți atinge sufletul cu vestea bună.

Nașterea lui Isus, în istorie ca și în viață, este principiul bucuriei: gândiți-vă la ceea ce li s-a întâmplat discipolilor din Emaus care de bucurie nu puteau să creadă, și ceilalți, după aceea, discipolii toți împreună, când Isus merge la cenacol, nu puteau să creadă de bucurie (cf. Lc 24,13-35). Bucuria de a-l avea pe Isus înviat. Întâlnirea cu Isus își aduce mereu bucuria și dacă asta nu ți se întâmplă, nu este o adevărată întâlnire cu Isus.

Și asta ce face Isus cu discipolii ne spune că primii care trebuie să fie evanghelizați sunt discipolii, primii care trebuie să fie evanghelizați suntem noi, creștinii: suntem noi. Și acest lucru este atât de important. Cufundați în climatul rapid și confuz de astăzi, și noi, de fapt, ne-am putea afla să trăim credința cu un subtil sentiment de renunțare, convinși că pentru evanghelie nu mai este ascultare și că nu mai merită să ne angajăm pentru a o vesti. Am putea chiar să fim tentați de ideea de a lăsa ca „ceilalți” să meargă pe drumul lor. În schimb, tocmai acesta este momentul de a ne întoarce la evanghelie pentru a descoperi că Cristos „este mereu tânăr și izvor constant de noutate” (Evangelii nuntiandi, 11).

Astfel, precum cei doi din Emaus, ne întoarcem în viața cotidiană cu elanul celui care a găsit o comoară: erau bucuroși, aceștia doi, pentru l-au găsit pe Isus, și le-a schimbat viața. Și descoperim că omenirea abundă de frați și surori care așteaptă un cuvânt de speranță. Evanghelia este așteptată și astăzi: omul de astăzi este ca omul din orice timp: are nevoie, și civilizația necredinței programate și a secularității instituționalizate; ba chiar, mai ales societatea care lasă pustii spațiile de simțul religios, are nevoie de Isus. Acesta este momentul favorabil pentru vestirea lui Isus. De aceea aș vrea să spun din nou tuturor: „Bucuria evangheliei umple inima și întreaga viață a celor care se întâlnesc cu Isus. Cei care se lasă mântuiți de el sunt eliberați de păcat, de tristețe, de golul interior, de izolare. Cu Isus Cristos mereu se naște și se renaște bucuria” (ibid., 1). Să nu uităm asta. Și dacă vreunul dintre noi nu percepe această bucurie, să se întrebe dacă l-a găsit pe Isus. O bucurie interioară. Evanghelia merge pe drumul bucuriei, mereu, este marea veste. Invit pe fiecare creștin, în orice loc și situație s-ar afla, să reînnoiască astăzi întâlnirea sa cu Isus Cristos. Fiecare dintre noi să ia un picuț de timp și să se gândească: „Isuse, tu ești înăuntrul meu: eu vreau să te întâlnesc în toate zilele. Tu ești o persoană, nu ești o idee; tu ești un însoțitor de drum, nu ești un program. Tu ești iubire care rezolvă atâtea probleme. Tu ești începutul evanghelizării. Tu, Isuse, ești izvorul bucuriei”. Amin.

* * *

Să ne rugăm, fraților și surorilor, pentru pace, în mod special pentru martirizata Ucraina care suferă mult, și apoi în Țara Sfântă, în Palestina și Israel, și să nu uităm Sudanul care suferă mult, și să ne gândim oriunde este război, sunt atâtea războaie! Să ne rugăm pentru pace: în fiecare zi, fiecare să-și ia un timp pentru a se ruga pentru pace. Vrem pacea. Pentru toți binecuvântarea mea!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 15.11.2023
Publicarea pe acest sit: 15.11.2023
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.