Predica Papei la Liturghia din Ziua Bătrânilor

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia din Ziua Bătrânilor
Vatican, 28 septembrie 2014

Evanghelia pe care am ascultat-o, astăzi o primim ca Evanghelie a întâlnirii dintre tineri și bătrâni: o întâlnire plină de bucurie, plină de credință și plină de speranță.

Maria este tânără, foarte tânără. Elisabeta este bătrână, dar în ea s-a manifestat milostivirea lui Dumnezeu și de șase luni, cu soțul Zaharia, este în așteptarea unui copil.

Maria, și în această circumstanță, ne arată calea: a merge s-o întâlnească pe bătrâna rudă, a sta cu ea, desigur pentru a o ajuta, dar și mai ales pentru a învăța de la ea, care este bătrână, o înțelepciune de viață.

Prima lectură, cu o varietate de expresii, exprimă porunca a patra: „Cinstește-i pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău” (Ex 20,12). Nu există viitor pentru popor fără această întâlnire între generații, fără ca fiii să primească recunoscători ștafeta din mâinile părinților. Și în această recunoștință față de cel care ți-a transmis viața este și recunoștința față de Tatăl care este în ceruri.

Există uneori generații de tineri care, din motive istorice și culturale complexe, trăiesc în mod mai puternic nevoia de a deveni autonomi de părinți, aproape de „a se elibera” de patrimoniul spiritual al generației precedente. Este ca un moment de adolescență rebelă. Dar, dacă apoi nu este recuperată întâlnirea, dacă nu se regăsește un echilibru nou, rodnic între generații, ceea ce rezultă este o gravă sărăcire pentru popor și libertatea care predomină în societate este o libertate falsă, care aproape întotdeauna se transformă în autoritarism.

Același mesaj ne vine din îndemnul apostolului Paul adresat lui Timotei și, prin intermediul lui, comunității creștine. Isus n-a abolit legea familiei și a trecerii între generații, ci a dus-o la împlinire. Domnul a format o nouă familie, în care asupra legăturilor de sânge prevalează relația cu El și împlinirea voinței lui Dumnezeu Tatăl. Însă iubirea față de Isus și față de Tatăl duce la împlinire iubirea față de părinți, față de frați, față de bunici, reînnoiește relațiile familiale cu limfa Evangheliei și a Duhului Sfânt. Și astfel sfântul Paul îi recomandă lui Timotei care este păstor, deci părinte al comunității, să aibă respect față de bătrâni și față de rude și îndeamnă să facă asta cu atitudine filială: bătrânul „ca și cum ar fi tatăl tău”, „femeile bătrâne ca pe niște mame” (cf. 1Tim 5,1). Conducătorul comunității nu este scutit de această voință a lui Dumnezeu, dimpotrivă, caritatea lui Cristos îl determină să facă asta cu o iubire mai mare. Ca Fecioara Maria, care deși a devenit Mama lui Mesia se simte împinsă de iubirea lui Dumnezeu, care în ea se întrupează, să alerge la bătrâna rudă.

Și ne întoarcem așadar la această „icoană” plină de bucurie și de speranță, plină de credință, plină de caritate. Putem să ne gândim că Fecioara Maria, stând în casa Elisabetei, i-a auzit pe ea și pe soțul Zaharia rugându-se cu cuvintele din Psalmul responsorial de astăzi: „Tu, Doamne, ești speranța mea, încrederea mea, încă din tinerețea mea… Nu mă respinge la vremea bătrâneții, nu mă părăsi când slăbesc puterile mele… Când vine bătrânețea și părul cărunt, o, Dumnezeule, nu mă părăsi, pentru ca eu să vestesc puterea ta, lucrările tale tuturor generațiilor” (Ps 71,5.9.18). Tânăra Maria asculta și păstra toate în inima sa. Înțelepciunea Elisabetei și a lui Zaharia a îmbogățit tânărul său suflet; nu erau experți în maternitate și paternitate, pentru că și pentru ei era prima sarcină, dar erau experți ai credinței, experți ai lui Dumnezeu, experți ai acelei speranțe care vine de la El: de asta are nevoie lumea, în orice timp. Maria a știut să asculte acei părinți bătrâni și plini de uimire, a prețuit înțelepciunea lor și aceasta a fost prețioasă pentru ea, în drumul său de femeie, de soție, de mamă.

Astfel Fecioara Maria ne arată calea: calea întâlnirii dintre tineri și bătrâni. Viitorul unui popor presupune în mod necesar această întâlnire: tinerii dau forță pentru a face poporul să meargă și bătrânii întăresc această forță cu amintirea și înțelepciunea populară.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 28.09.2014
Publicarea pe acest sit: 28.09.2014
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.