Predica Papei la Liturghia din Duminica Cuvântului lui Dumnezeu

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia din Duminica Cuvântului lui Dumnezeu
duminică, 21 ianuarie 2024

Am ascultat că „Isus le-a spus: «Veniți după mine» […]. Lăsând îndată năvoadele, l-au urmat” (Mc 1,17-18). Este mare forța cuvântului lui Dumnezeu, așa cum am auzit și în prima lectură. „Cuvântul Domnului a fost către Iona. «Ridică-te, mergi la Ninive […] și vestește acolo» […]. Iona s-a ridicat și a mers […], după cuvântul Domnului” (Iona 3,1-3). Cuvântul lui Dumnezeu eliberează puterea Duhului Sfânt. Este o forță care atrage la Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat acelor tineri pescari, străfulgerați de cuvintele lui Isus; și este o forță care trimite la ceilalți, ca pentru Iona, care merge spre cei care sunt departe de Domnul. Așadar, cuvântul atrage la Dumnezeu și trimite la ceilalțiAtrage la Dumnezeu și trimite la ceilalți: iată dinamismul său. Nu ne lasă închiși în noi înșine, ci dilată inima, face să schimbăm direcția, răstoarnă obișnuințele, deschide scenarii noi, deschide orizonturi negândite.

foto: Vatican Media

Fraților și surorilor, cuvântul lui Dumnezeu dorește să facă asta în fiecare dintre noi. Ca pentru primii discipoli, care, primind cuvintele lui Isus, lasă năvoadele și încep o aventură minunată, tot așa și pe malurile vieții noastre, alături de bărcile celor din familie și de năvoadele muncii, cuvântul trezește chemarea lui Isus. El ne cheamă să înaintăm în larg cu el pentru ceilalți. Da, cuvântul trezește misiunea, ne face mesageri și martori ai lui Dumnezeu pentru o lume plină de cuvinte, dar însetată de acel cuvânt pe care adesea îl ignoră. Biserica trăiește din acest dinamism: este chemată de Cristos, atrasă de el și este trimisă în lume să-l mărturisească. Acesta este dinamismul în Biserică.

Nu putem să ne lipsim de cuvântul lui Dumnezeu, de forța sa blândă care, ca într-un dialog, atinge inima, se imprimă în suflet, îl reînnoiește cu pacea lui Isus, care ne face neliniștiți pentru ceilalți. Dacă privim la prietenii lui Dumnezeu, la martorii evangheliei în istorie, la sfinți, vedem că pentru toți cuvântul a fost decisiv. Să ne gândim la primul călugăr, Sfântul Anton, care, lovit de un text din evanghelie în timp ce era la Liturghie, a lăsat toate pentru Domnul; să ne gândim la Sfântul Augustin, a căruia viață s-a schimbat când un cuvânt divin i-a vindecat inima; să ne gândim la Sfânta Tereza a Pruncului Isus, care a descoperit vocația sa citind scrisorile Sfântului Paul. Și mă gândesc la sfântul al cărui nume îl port. Francisc de Assisi, care, după ce s-a rugat, citește în evanghelie că Isus îi trimite pe discipoli să predice și exclamă: „Asta vreau, asta cer, asta doresc să fac cu toată inima!” (Toma de Celano, Vita prima IX, 22). Sunt vieți schimbate de cuvântul vieții, de cuvântul Domnului.

Dar mă întreb: de ce pentru mulți dintre noi nu se întâmplă același lucru? De atâtea ori ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, intră printr-o ureche și iese prin cealaltă: De ce? Poate pentru că, așa cum ne arată acești martori, trebuie să nu fim „surzi” la cuvânt. Este riscul nostru: năvăliți de mii de cuvinte, lăsăm să alunece peste noi și cuvântul lui Dumnezeu: îl auzim, dar nu-l ascultăm; îl ascultăm, dar nu-l păstrăm; îl păstrăm, dar nu ne lăsăm provocați pentru a ne schimba. Mai ales, îl citim, dar nu ne rugăm cu el, în timp ce „lectura Sfintei Scripturi trebuie să fie însoțită de rugăciune, ca să se stabilească dialogul dintre Dumnezeu și om” (Dei Verbum, 25). Să nu uităm cele două dimensiuni fundamentale ale rugăciunii creștine: ascultarea cuvântului și adorarea Domnului. Să facem spațiu cuvântului lui Isus, cuvântului lui Isus rugat și se va întâmpla pentru noi ca și primilor discipoli. Așadar, să ne întoarcem la evanghelia de astăzi, care ne prezintă două gesturi care au provenit din cuvântul lui Isus: „Au lăsat năvoadele și l-au urmat” (Mc 1,18). Au lăsat și au urmat. Să ne oprim pe scurt asupra acestui lucru.

Au lăsat. Ce anume au lăsat? Barca și năvoadele, adică viața pe care au trăit-o până în acel moment. De atâtea ori cu greu lăsăm siguranțele noastre, obișnuințele noastre, pentru că rămânem încâlciți în ele ca peștii în năvod. Dar cel care este în contact cu cuvântul se vindecă de lațurile trecutului, deoarece cuvântul viu reinterpretează viața, vindecă și amintirea rănită altoind amintirea lui Dumnezeu și a lucrărilor sale pentru noi. Scriptura ne întemeiază în bine, ne amintește cine suntem: fii ai lui Dumnezeu mântuiți și iubiți. „Cuvintele parfumate ale Domnului” (cf. Sf. Francisc de Assisi, Scrisoare către credincioși) sunt ca mierea, fac gustoasă viața: trezesc dulceața lui Dumnezeu, hrănesc sufletul, îndepărtează frica, înving singurătatea. Și cum i-au făcut pe acei discipoli să lase repetitivitatea unei vieți făcute din bărci și din năvoade, tot așa în noi reînnoiesc credința, purificând-o și eliberând-o de atâtea zguri, ducând-o din nou la origini, la puritatea originală a evangheliei. Cu relatarea lucrărilor lui Dumnezeu pentru noi, Sfânta Scriptură dezleagă odgoanele unei credințe paralizate și ne face să gustăm din nou viața creștină așa cum este cu adevărat: o istorie de iubire cu Domnul.

Așadar, discipolii au lăsat; și apoi au urmat – au lăsat și au urmat: în urma Învățătorului au făcut pași înainte. De fapt, cuvântul său, în timp ce eliberează de umbrele trecutului și ale prezentului, maturizează în adevăr și în caritate: reînsuflețește inima, o zdruncină, o purifică de ipocrizii și o umple de speranță. Biblia însăși atestă că cuvântul este concret și eficace: „ca ploaia și zăpada” pentru teren (cf. Is 55,10-11); „ca focul”, „ca un ciocan care despică stânca” (Ier 23,29); ca o sabie ascuțită care „discerne sentimentele și gândurile inimii” (Evr 4,12); ca o sămânță incoruptibilă (1Pt 1,23) care, mică și ascunsă, încolțește și aduce rod (cf. Mt 13). „În cuvântul lui Dumnezeu se află atâta putere și tărie, încât el constituie […] hrană a sufletului, izvor curat și nesecat al vieții spirituale” (Conciliul Ecumenic Vatican II, Constituția dogmatică Dei Verbum, 21).

Fraților și surorilor, Duminica Cuvântului lui Dumnezeu să ne ajute să ne întoarcem cu bucurie la izvoarele credinței, care se naște din ascultarea lui Isus, Cuvânt al Dumnezeului viu. În timp ce se spun și se citesc încontinuu cuvinte despre Biserică, să ne ajute să redescoperim cuvântul vieții care răsună în Biserică! Altminteri ajungem să vorbim mai mult despre noi decât despre el; și de atâtea ori în centru rămân gândurile noastre și problemele noastre, și nu Cristos cu al său cuvânt. Să ne întoarcem la izvoare pentru a oferi lumii apa vie pe care n-o găsește; și, în timp ce societatea și social accentuează violența cuvintelor, noi să ne strângem la blândețea cuvântului lui Dumnezeu care mântuiește, care este blândă, care nu face zgomot, care intră în inimă.

Și, în sfârșit, să ne punem câteva întrebări. Eu ce loc rezerv cuvântului lui Dumnezeu în locul unde locuiesc? Acolo vor fi cărți, ziare, televizoare, telefoane, dar unde este Biblia? În camera mea, țin Evanghelia la îndemână? O citesc în fiecare zi pentru a regăsi ruta vieții? Port în geantă un mic exemplar al Evangheliei pentru a o citi? De atâtea ori am sfătuit să avem mereu Evanghelia cu noi, în buzunar, în geantă, în telefon: dacă Cristos îmi este mai drag decât orice lucru, cum pot să-l las acasă și să nu iau cu mine cuvântul său? Și o ultimă întrebare: Am citit în întregime măcar una din cele patru Evanghelii? Evanghelia este cartea vieții, este simplă și scurtă, și totuși atâția credincioși n-au citit niciodată una de la început până la sfârșit.

Fraților și surorilor, Dumnezeu, spune Scriptura, „este izvorul și autorul frumuseții” (Înț 13,3): să ne lăsăm cuceriți de frumusețea pe care cuvântul lui Dumnezeu o aduce în viață.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 21.01.2024
Publicarea pe acest sit: 21.01.2024
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.