Predica Papei la Liturghia din Duminica Cuvântului lui Dumnezeu

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia din Duminica Cuvântului lui Dumnezeu
duminică, 22 ianuarie 2023

Isus părăsește viața liniștită și ascunsă din Nazaret și se transferă la Cafarnaum, un oraș situat de-a lungul Mării Galileei, un loc de trecere, o răscruce de popoare și culturi diferite. Urgența care-l împinge este vestirea Cuvântului lui Dumnezeu, care trebuie să fie dus la toți. De fapt, vedem în Evanghelie că Domnul invită pe toți la convertire și cheamă pe primii discipoli pentru ca să transmită și altora lumina Cuvântului (cf. Mt 4,12-23). Să percepem acest dinamism, care ne ajută să trăim Duminica Cuvântului lui Dumnezeu: Cuvântul este pentru toți, Cuvântul cheamă la convertire, Cuvântul ne face vestitori.

Vatican Media

Cuvântul lui Dumnezeu este pentru toți. Evanghelia ni-l prezintă pe Isus mereu în mișcare, în drum spre ceilalți. În nicio ocazie din viața sa publică el nu ne dă ideea că este un învățător static, un învățător așezat la catedră; dimpotrivă, îl vedem itinerant, îl vedem pelerin, parcurgând orașe și sate, întâlnind fețe și istorii. Picioarele sale sunt cele ale mesagerului care anunță vestea bună a iubirii lui Dumnezeu (cf. Is 52,7-8). În Galileea neamurilor, pe calea mării, dincolo de Iordan, unde Isus predică, era – notează textul – un popor cufundat în întuneric: străini, păgâni, femei și bărbați din diferite regiuni și culturi (cf. Mt 4,15-16). Acum și ei pot să vadă lumina. Și astfel Isus „lărgește granițele”: Cuvântul lui Dumnezeu, care vindecă și ridică, nu este destinat numai celor drepți din Israel, ci tuturor; vrea să ajungă la cei de departe, vrea să-i vindece pe bolnavi, vrea să-i mântuiască pe păcătoși, vrea să adune oile pierdute și să ridică pe cei care au inima trudită și oprimată. Așadar, Isus „invadează” pentru a ne spune că milostivirea lui Dumnezeu este pentru toți. Să nu uităm asta: milostivirea lui Dumnezeu este pentru toți și pentru fiecare dintre noi. „Milostivirea lui Dumnezeu este pentru mine”, fiecare poate spune asta.

Acest aspect este fundamental și pentru noi. Ne amintește că Cuvântul este un dar adresat fiecăruia și că noi de aceea nu putem restrânge niciodată câmpul său de acțiune pentru că el, dincolo de toate calculele noastre, încolțește în mod spontan, neprevăzut și imprevizibil (cf. Mc 4,26-28), în modurile și în timpurile pe care Duhul Sfânt le cunoaște. Și dacă mântuirea este destinată tuturor, chiar și celor mai îndepărtați și pierduți, atunci vestirea Cuvântului trebuie să devină principala urgență a comunității ecleziale, așa cum a fost pentru Isus. Să nu ni se întâmple să mărturisim un Dumnezeu cu inimă largă și să fim o Biserică având inima strâmtă – asta ar fi, îmi permit să spun, un blestem -; să nu ni întâmple să predicăm mântuirea pentru toți și să facem impracticabil drumul pentru a o primi; să nu ni se întâmple să știm că suntem chemați să ducem vestea Împărăției și să neglijăm Cuvântul, pierzându-ne în atâtea activități secundare, sau atâtea discuții secundare. Să învățăm de la Isus să punem Cuvântul în centru, să lărgim granițele, să ne deschidem oamenilor, să generăm experiențe de întâlnire cu Domnul, știind că Cuvântul lui Dumnezeu „nu este cristalizat în formule abstracte și statice, ci cunoaște o istorie dinamică făcută din persoane și din evenimente, din cuvinte și din acțiuni, din dezvoltări și tensiuni” (Cuvântul lui Dumnezeu în viața și în misiunea Bisericii. Instrumentum laboris pentru a XII-a Adunare Generală Ordinară a Sinodului Episcopilor, 2008, 10).

Acum să trecem la al doilea aspect: Cuvântul lui Dumnezeu, care este adresat tuturor, cheamă la convertire. De fapt, Isus repetă în predica sa: „Convertiți-vă pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor” (Mt 4,17). Asta înseamnă că apropierea lui Dumnezeu nu este neutră, prezența sa nu lasă lucrurile așa cum sunt, nu apără trăirea liniștită. Dimpotrivă, Cuvântul ne zdruncină, ne incomodează, ne provoacă la schimbare, la convertire: ne pune în criză pentru că „este viu, plin de putere și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri […] și judecă sentimentele și gândurile inimii” (Evr 4,12). Și astfel, ca o sabie Cuvântul pătrunde în viață, făcându-ne să discernem sentimentele și gândurile inimii, adică făcându-ne să vedem care este lumina binelui căreia să-i dăm spațiu și unde se adună în schimb întunericul viciilor și păcatelor de combătut. Cuvântul, atunci când intră în noi, transformă inima și mintea; ne schimbă, ne face să orientăm viața spre Domnul.

Iată invitația lui Isus: Dumnezeu s-a apropiat de tine, de aceea dă-ți seama de prezența sa, fă spațiu Cuvântului său și vei schimba privirea asupra vieții tale. Aș vrea s-o spun și așa: pune viața ta sub Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este drumul pe care ni-l indică Biserica: toți, și păstorii Bisericii, suntem sub autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu. Nu sub gusturile noastre, sub tendințele sau preferințele noastre, ci sub unicul Cuvânt al lui Dumnezeu care ne plăsmuiește, ne convertește, ne cere să fim uniți în unica Biserică a lui Cristos. Așadar, fraților și surorilor, putem să ne întrebăm: viața mea, unde găsește direcție, de unde ia orientare? Din multele cuvinte pe care le aud, din ideologii, sau din Cuvântul lui Dumnezeu care mă conduce și mă purifică? Și care sunt în mine aspectele care cer schimbare și convertire?

În sfârșit – al treilea pasaj -, Cuvântul lui Dumnezeu, care se adresează tuturor și cheamă la convertire, ne face vestitori. De fapt, Isus trece pe malul lacului Galileei și îi cheamă pe Simon și pe Andrei, doi frați care erau pescari. Îi invită cu Cuvântul său să-l urmeze, spunându-le că îi va face „pescari de oameni” (Mt 4,19): de acum nu numai experți în bărci, în năvoade și în pești, ci experți în a-i căuta pe ceilalți. Și așa cum pentru navigare și pescuit au învățat să părăsească malul și să arunce năvoadele în larg, în același mod vor deveni apostoli capabili să navigheze în marea deschisă a lumii, să meargă în întâmpinarea fraților și să vestească bucuria Evangheliei. Acesta este dinamismul Cuvântului: ne atrage în „năvodul” iubirii Tatălui și ne face apostoli care simt dorința de neoprit de a-i urca în barca Împărăției pe cei pe care-i întâlnesc. Și acesta nu este prozelitism, pentru că acela care cheamă este Cuvântul lui Dumnezeu, nu cuvântul nostru.

Așadar, să simțim adresată și nouă astăzi invitația de a fi pescari de oameni: să ne simțim chemați de Isus personal ca să vestim Cuvântul său, ca să-l mărturisim în situațiile de fiecare zi, ca să-l trăim în dreptate și în caritate, chemați să-i „dăm trup” mângâind trupul celui care suferă. Aceasta este misiunea noastră: să devenim căutători ai celui care s-a pierdut, ai celui care este oprimat și descurajat, pentru a le duce lor nu pe noi înșine, ci mângâierea Cuvântului, vestea năvalnică a lui Dumnezeu care transformă viața, pentru a duce bucuria de a ști că el este Tată și se adresează fiecăruia, pentru a duce frumusețea de a spune: „Frate, soră, Dumnezeu s-a apropiat de tine, ascultă-l și în Cuvântul său vei găsi un dar minunat!”.

Fraților și surorilor, aș vrea să închei invitând simplu să mulțumim celor care se străduiesc pentru ca acest Cuvânt al lui Dumnezeu să fie repus în centru, împărtășit și vestit. Mulțumesc celor care îl studiază și aprofundează bogăția sa; mulțumesc lucrătorilor pastorali și tuturor acelor creștini angajați în ascultarea și în răspândirea Cuvântului, în special lectorilor și cateheților: astăzi confer slujirea câtorva dintre ei. Mulțumesc celor care au primit multele invitații pe care le-am făcut de a purta Evanghelia cu ei peste tot și de a o citi în fiecare zi. Și în sfârșit o mulțumire deosebită diaconilor și preoților: mulțumesc, iubiți frați, pentru că faceți să nu lipsească poporului sfânt hrana Cuvântului; mulțumesc pentru că vă angajați să-l meditați, să-l trăiți și să-l vestiți; mulțumesc pentru slujirea voastră și pentru jertfele voastre. Pentru noi toți, să fie mângâiere și răsplată bucuria dulce de a vesti Cuvântul de mântuire.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 22.01.2023
Publicarea pe acest sit: 22.01.2023
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.