Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Comunicaţiilor Sociale

Mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
pentru a 57-a Zi Mondială a Comunicațiilor Sociale
21 mai 2023

După ce am reflectat, în anii trecuți, asupra verbelor „a merge și a vedea” și „a asculta” drept condiție pentru o comunicare bună, aș vrea cu acest Mesaj pentru a LVII-a Zi Mondială a Comunicațiilor Sociale să mă opresc asupra lui „a vorbi cu inima”. Inima ne-a mișcat să mergem, să vedem și să ascultăm și inima este cea care ne mișcă la o comunicare deschisă și primitoare. După ce ne-am antrenat în ascultare, care cere așteptare și răbdare, precum și renunțarea la a afirma în mod preliminar punctul nostru de vedere, putem intra în dinamica dialogului și a împărtășirii, care este întocmai aceea de a comunica în mod cordial. Odată ce l-am ascultat pe celălalt cu inimă curată, vom reuși să vorbim și urmând adevărul în iubire (cf. Ef 4,15). Nu trebuie să ne temem să proclamăm adevărul, chiar dacă uneori este incomod, ci să facem asta fără caritate, fără inimă. Pentru că „programul creștinului – așa cum a scris Benedict al XVI-lea – este «o inimă care vede»”[1]. O inimă care, cu palpitația sa, revelează adevărul ființei noastre și care pentru aceasta trebuie ascultată. Asta îl face pe cel care ascultă să se sintonizeze pe aceeași lungime de undă, până acolo încât să ajungă să simtă în propria inimă și palpitația celuilalt. Atunci se poate întâmpla miracolul întâlnirii, care ne face să ne privim unii pe alții cu compasiune, primind fragilitățile reciproce cu respect, și nu să judecăm din ce am auzit spunându-se și să semănăm discordie și diviziuni.

Vatican Media

Isus ne avertizează că fiecare pom se recunoaște din rodul său (cf. Lc 6,44): „Omul bun scoate binele din tezaurul bun al inimii sale, iar cel rău scoate răul din tezaurul rău al inimii sale. Căci gura lui vorbește din prisosul inimii” (v. 45). Pentru aceasta, pentru a putea comunica fideli adevărului în iubire, trebuie să purificăm propria inimă. Numai ascultând și vorbind cu inimă curată putem să vedem dincolo de aparență și să depășim zgomotul nedefinit care, și în domeniul informației, nu ne ajută să discernem în complexitatea lumii în care trăim. Apelul de a vorbi cu inima interpelează radical timpul nostru, așa de înclinat spre indiferență și spre indignare, uneori și pe baza dezinformării, care falsifică și instrumentalizează adevărul.

A comunica în mod cordial

A comunica în mod cordial înseamnă că acela care ne citește sau ne ascultă este purtat să perceapă participarea noastră la bucuriile și la fricile, la speranțele și la suferințele femeilor și bărbaților din timpul nostru. Cel care vorbește astfel vrea binele celuilalt pentru că îl are la inimă și îi păzește libertatea, fără a o încălca. Putem vedea acest stil în Călătorul misterios care dialoghează cu discipolii care se îndreaptă spre Emaus după tragedia consumată pe Golgota. Isus le vorbește lor cu inima, însoțind cu respect drumul durerii lor, propunându-se și nu impunându-se, deschizându-le lor cu iubire mintea spre înțelegerea sensului cel mai profund al celor întâmplate. De fapt, ei pot să exclame cu bucurie că inima le ardea în piept în timp ce el conversa de-a lungul drumului și le explica Scripturile (cf. Lc 24,32).

Într-o perioadă istorică marcată de polarizări și contrapoziții – de care din păcate nu este imună nici comunitatea eclezială – angajarea pentru o comunicare „cu inima și cu brațele deschise” nu se referă exclusiv la lucrătorii din informație, ci este responsabilitatea fiecăruia. Toți suntem chemați să căutăm și să spunem adevărul și să facem asta cu caritate. Noi, creștinii, îndeosebi, suntem îndemnați încontinuu să păzim limba de rău (cf. Ps 34,14), pentru că, așa cum învață Scriptura, cu aceeași limbă putem să-l binecuvântăm pe Domnul și să-i blestemăm pe oamenii făcuți după asemănarea lui Dumnezeu (cf. Iac 3,9). Din gura noastră nu ar trebui să iasă cuvinte rele, „ci ceva bun, spre edificarea necesară, ca să dea har celor ce ascultă” (Ef 4,29).

Uneori vorbirea amabilă deschide o breșă chiar și în inimile cele mai împietrite. Avem o urmă despre asta și în literatură. Mă gândesc la acea pagină memorabilă din cap. XXI din Logodnicii în care Lucia vorbește cu inima către nenumit până când acesta, dezarmat și chinuit de o criză interioară binefăcătoare, cedează în fața forței gentile a iubirii. Experimentăm asta în conviețuirea civică unde gentilețea nu este numai problemă de „maniere”, ci un adevărat antidot la cruzime, care din păcate poate otrăvi inimile și poate intoxica relațiile. Avem nevoie de asta în domeniul mass-media, pentru ca această comunicare să nu alimenteze o ostilitate care exasperează, generează furie și duce la ciocnire, ci să ajute persoanele să reflecteze liniștit, să descifreze, cu spirit critic și mereu respectuos, realitatea în care trăiesc.

Comunicarea de la inimă la inimă: „Este suficient să iubim bine pentru a spune bine”

Unul din exemplele cele mai luminoase și fascinante și astăzi al „vorbirii cu inima” este reprezentat de Sfântul Francisc de Sales, învățător al Bisericii, căruia i-am dedicat recent scrisoarea apostolică Totum amoris est, la 400 de ani de la moartea sa. Alături de această aniversare importantă, îmi place să mai amintesc în această circumstanță alta care este în acest an 2023: centenarul proclamării sale ca patron al jurnaliștilor catolici din partea lui Pius al XI-lea cu enciclica Rerum omnium perturbationem. Intelect strălucitor, scriitor rodnic, teolog de mare calitate, Francisc de Sales a fost episcop de Geneva la începutul secolului al XVII-lea, în ani grei, marcați de dispute aprinse cu calviniștii. Atitudinea sa blândă, umanitatea sa, dispoziția de a dialoga cu răbdare cu toți și în special cu aceia care îl contrastau l-au făcut un martor extraordinar al iubirii milostive a lui Dumnezeu. Despre el se putea spune că „vorba dulce va înmulți prietenii și limba plăcută va mări afecțiunea” (Sir 6,5). De altfel, una din afirmațiile sale cele mai celebre, „inima vorbește inimii”, a inspirat generații de credincioși, între care Sfântul John Henry Newman, care a ales-o ca moto: Cor ad cor loquitur. „Este suficient să iubim bine pentru a spune bine”, era una din convingerile sale. Ea demonstrează că pentru el comunicarea nu trebuia să se reducă niciodată la un artificiu, la – am spune astăzi – o strategie de marketing, ci să fie reflexia sufletului, suprafața vizibilă a unui nucleu de iubire invizibil pentru ochi. Pentru Sfântul Francisc de Sales tocmai „în inimă și prin intermediul inimii se împlinește acel subtil și intens proces unitar în virtutea căruia omul îl recunoaște pe Dumnezeu”[2]. „Iubind bine”, Sfântul Francisc a reușit să comunice cu surdomutul Martin, devenind prietenul său; de aceea este amintit și ca protector al persoanelor cu dizabilități comunicative.

Pornind de la acest „criteriu al iubirii”, prin scrierile sale și mărturia sa de viață, sfântul episcop de Geneva ne amintește că „suntem ceea ce comunicăm”. Lecție astăzi împotriva curentului într-un timp în care, așa cum experimentăm îndeosebi în social network, comunicarea este adesea instrumentalizată pentru ca lumea să ne vadă cum noi am dori să fie și nu pentru ceea ce suntem. Sfântul Francisc de Sales a răspândit numeroase exemplare din scrierile sale în comunitatea din Geneva. Această intuiție „jurnalistă” i-a provocat faima care a depășit rapid perimetrul diecezei sale și încă durează în zilele noastre. Scrierile sale, a afirmat Sfântul Paul al VI-lea, provoacă o lectură „deosebit de plăcută, instructivă, stimulantă”[3]. Dacă privim astăzi la panorama comunicației, nu sunt chiar acestea caracteristicile pe care un articol, un reportage, un reportaj radio-televizat sau o postare pe social ar trebui să le satisfacă? Lucrătorii din comunicație pot să se simtă inspirați de acest sfânt al duioșiei, căutând și relatând adevărul cu curaj și libertate, dar respingând ispita de a folosi expresii eclatante și agresive.

A vorbi cu inima în procesul sinodal

Așa cum am avut ocazia de a sublinia, „și Biserica are atâta nevoie să asculte și să ne asculte. Este darul cel mai prețios și generativ pe care-l putem oferi unii altora”[4]. Dintr-o ascultare fără prejudecăți, atentă și disponibilă, se naște o vorbire după stilul lui Dumnezeu, hrănită cu apropiere, compasiune și duioșie. Avem o nevoie urgentă în Biserică de o comunicare care să aprindă inimile, care să fie balsam pe răni și să facă lumină asupra drumului fraților și surorilor. Visez o comunicare eclezială care să știe să se lase condusă de Duhul Sfânt, gentilă și în același timp profetică, o comunicare care să știe să găsească noi forme și modalități pentru vestea minunată care este chemare, pe care este chemată s-o ducă în al treilea mileniu. O comunicare care să pună în centru relația cu Dumnezeu și cu aproapele, în special cel mai nevoiaș, și care să știe mai degrabă să aprindă focul credinței decât să păstreze cenușa unei identități auto referențiale. O comunicare ale cărei baze să fie umilința în ascultare și parresia în vorbire, care să nu separe niciodată adevărul de caritate.

A dezarma sufletele promovând un limbaj de pace

„Limba dulce zdrobește oasele” spune cartea Proverbelor (25,15). A vorbi cu inima este astăzi deosebit de necesar pentru a promova o cultură de pace acolo unde este războiul; pentru a deschide cărări care să permită dialogul și reconcilierea acolo unde se întețesc ura și dușmănia. În contextul dramatic de conflict global pe care-l trăim este urgent a afirma o comunicare neostilă. Este necesar să se învingă „obișnuința de a-l discredita rapid pe adversar, atribuindu-i epitete umilitoare, în loc de a înfrunta un dialog deschis și respectuos”[5]. Avem nevoie de comunicatori disponibili să dialogheze, implicați în a favoriza o dezarmare integrală și angajați să demonteze psihoza războinică ce se cuibărește în inimile noastre, așa cum îndemna profetic Sfântul Ioan al XXIII-lea în enciclica Pacem in terris: „Adevărata pace se poate construi numai în încrederea reciprocă” (nr. 61). O încredere care are nevoie de comunicatori care să nu fie închiși, ci îndrăzneți și creativi, gata să riște pentru a găsi un teren comun unde să se întâlnească. Precum în urmă cu 60 de ani, și acum trăim o oră întunecată în care omenirea se teme de o escaladare războinică ce trebuie frânată cât mai devreme și la nivel comunicativ. Rămânem înspăimântați ascultând cu câtă ușurință sunt rostite cuvinte care invocă distrugerea de popoare și teritorii. Cuvinte care din păcate se transformă adesea în acțiuni războinice de violență teribilă. Iată pentru ce trebuie refuzată orice retorică războinică, precum și orice formă propagandistă care manipulează adevărul, deformându-l pentru finalități ideologice. În schimb trebuie promovată, la toate nivelurile, o comunicare care să ajute la crearea condițiilor pentru a rezolva controversele dintre popoare.

Fiind creștini, știm că tocmai grație convertirii inimii se decide destinul păcii, pentru că virusul războiului provine din interiorul inimii umane[6]. Din inimă provin cuvintele corecte pentru a risipi umbrele dintr-o lume închisă și divizată și a edifica o civilizație mai bună decât aceea pe care am primit-o. Este un efort cerut de la fiecare dintre noi, dar care cheamă îndeosebi simțul de responsabilitate al lucrătorilor din comunicație, pentru ca să desfășoare propria profesie ca o misiune.

Domnul Isus, Cuvânt curat care izvorăște din inima Tatălui, să ne ajute să facem comunicarea noastră liberă, curată și cordială.

Domnul Isus, Cuvânt care s-a făcut trup, să ne ajute să stăm în ascultarea palpitației inimilor, pentru a ne redescoperi frați și surori, și să dezarmăm ostilitatea care dezbină.

Domnul Isus, Cuvânt de adevăr și de iubire, să ne ajute să spunem adevărul în caritate, pentru a ne simți păzitori unii ai altora.

Roma, la Sfântul Ioan din Lateran, 24 ianuarie 2023, comemorarea Sfântului Francisc de Sales

Note:
[1] Scrisoarea enciclică Deus caritas est, 31.
[2] Scrisoarea apostolică Totum amoris est (28 decembrie 2022).
[3] Epistola apostolică Sabaudiae gemma, în al IV-lea centenar al nașterii Sfântului Francisc de Sales, învățător al Bisericii (29 ianuarie 1967).
[4] Mesaj pentru a LVI-a Zi Mondială a Comunicațiilor Sociale (24 ianuarie 2022).
[5] Scrisoarea enciclică Fratelli tutti (3 octombrie 2020), 201.
[6] Cf. Mesaj pentru a 56-a Zi Mondială a Păcii (1 ianuarie 2023).

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 24.01.2023
Publicarea pe acest sit: 24.01.2023
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.