Predica Papei la Liturghia de încheiere a Zilei Tineretului Asiatic

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia de încheiere celei de-a VI-a
Zile a Tineretului Asiatic
Castelul din Haemi, 17 august 2014

Dragi prieteni tineri,

„Gloria martirilor strălucește asupra voastră!”. Aceste cuvinte, care fac parte din tema celei de-a șasea Zile Asiatice a Tineretului, ne mângâie pe noi toți și ne dau putere. Tineri din Asia, voi sunteți moștenitori ai unei mari mărturii, ai unei prețioase mărturisiri de credință în Cristos. El este lumina lumii, El este lumina vieții noastre! Martirii din Coreea, și nenumărați alții din toată Asia, au încredințat trupurile lor persecutorilor; în schimb nouă ne-au încredințat o mărturie perenă a faptului că lumina adevărului lui Cristos alungă orice întuneric și iubirea lui Cristos triumfă glorioasă. Având certitudinea victoriei sale asupra morții și a participării noastre la ea, putem înfrunta provocarea de a fi discipolii săi astăzi, în situațiile noastre de viață și în timpul nostru.

Cuvintele asupra cărora tocmai am reflectat sunt o mângâiere. Cealaltă parte a temei Zilei – „Tineret din Asia, ridică-te!” – vă vorbește despre o misiune, despre o responsabilitate. Să analizăm pentru un moment fiecare dintre aceste cuvinte. Înainte de toate expresia „din Asia”. V-ați adunat aici în Coreea, din toate părțile Asiei. Fiecare dintre voi are un loc și un context propriu în care sunteți chemați să reflectați iubirea lui Dumnezeu. Continentul asiatic, îmbibată de bogate tradiții filozofice și religioase, rămâne o mare frontieră pentru mărturia voastră adusă lui Cristos, „cale, adevăr și viață” (In 14,6). Ca tineri care nu numai că trăiți în Asia, ci sunteți fii și fiice ai acestui mare continent, aveți dreptul și misiunea de a lua parte pe deplin la viața societăților voastre. Nu vă fie frică să duceți înțelepciunea credinței în orice loc al vieții sociale!

În afară de asta, ca tineri asiatici, voi vedeți și iubiți dinăuntru tot ceea ce este frumos, nobil și adevărat în culturile și tradițiile voastre. În același timp, creștini fiind, știți și că Evanghelia are forța de a purifica, de a ridica și de a perfecționa acest patrimoniu. Prin prezența Duhului Sfânt dăruit vouă la Botez și sigilat la Mir, în unire cu păstorii voștri, puteți să apreciați multele valori pozitive din diferitele culturi din Asia. Fiți, de asemenea, capabili să discerneți ceea ce este incompatibil cu credința voastră catolică, ceea ce este contrar vieții de har altoite în voi prin Botez, și care aspecte din cultura contemporană sunt păcătoase, corupte și conduc la moarte.

Întorcându-ne la tema Zilei, să reflectăm asupra cuvântului „tineret”. Voi și prietenii voștri sunteți plini de optimism, de energie și de bunăvoință, caracteristice ale acestei perioade din viața voastră. Lăsați ca Isus Cristos să transforme optimismul vostru natural în speranță creștină, energia voastră în virtute morală, bunăvoința voastră în iubire genuină care știe să se jertfească! Acesta este drumul pe care sunteți chemați să-l parcurgeți. Acesta este drumul pentru a învinge tot ceea ce amenință speranța, virtutea și iubirea în viața voastră și în cultura voastră. În acest mod, tinerețea voastră va fi un dar pentru Isus și pentru lume.

Ca tineri creștini, fie că sunteți muncitori, sau studenți, sau că ați întreprins deja o profesie, sau ați răspuns la chemarea la căsătorie, la viața călugărească sau la preoție, voi nu sunteți numai o parte din viitorul Bisericii: sunteți și o parte necesară și iubită din prezentul Bisericii! Sunteți prezentul Bisericii! Rămâneți uniți unii cu alții, apropiați-vă tot mai mult de Dumnezeu și împreună cu episcopii și preoții voștri trăiți acești ani pentru a edifica o Biserică mai sfântă, mai misionară și umilă – o Biserică mai sfântă, mai misionară și mai umilă – o Biserică ce îl iubește și-l adoră pe Dumnezeu, căutând să-i slujească pe săraci, persoanele singure, bolnavii și marginalizații.

În viața voastră creștină veți fi de multe ori ispitiți, ca discipolii în Evanghelia de astăzi, să-l îndepărtați pe cel străin, pe cel nevoiaș, pe cel sărac și pe cel care are inima frântă. Aceste persoane sunt cele care în mod special repetă strigătul femeii din Evanghelie: „Doamne, ajută-mă!”. Invocația femeii canaanene este strigătul oricărei persoane care este în căutare de iubire, de primire și de prietenie cu Cristos. Este geamătul atâtor persoane din orașele noastre anonime, implorarea foarte multor contemporani ai voștri și rugăciunea tuturor acelor martiri care și astăzi suferă persecuție și moarte în numele lui Isus: „Doamne, ajută-mă!”. Este adesea un strigăt care vine din însăși inimile noastre: „Doamne, ajută-mă!”. Să dăm răspuns acestei invocații, nu ca aceia care îndepărtează persoanele care cer, ca și cum a-i sluji pe cei nevoiași s-ar contrapune cu faptul de a fi mai apropiați de Domnul. Nu! Trebuie să fim ca Isus Cristos, care răspunde la fiecare cerere de ajutor cu iubire, milostivire și compasiune.

În sfârșit, a treia parte a temei acestei Zile: „Ridică-te!”. Acest cuvânt vorbește despre o responsabilitate pe care Domnul v-o încredințează. Este datoria de a fi vigilenți pentru a nu lăsa ca presiunile, ispitele și păcatele noastre sau cele ale altora să moleșească sensibilitatea noastră față de frumusețea sfințeniei, față de bucuria Evangheliei. Psalmul responsorial de astăzi ne invită încontinuu să „fim bucuroși și să cântăm cu bucurie”. Nimeni, dacă este adormit, nu poate să cânte, să danseze, să se bucure. Nu este bine când văd tineri care dorm… Nu! „Ridică-te!”. Mergi, mergi! Mergi înainte! Dragi tineri, „Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ne-a binecuvântat!” (Ps 67); de la El am „dobândit milostivire” (Rom 11,30). Având certitudinea iubirii lui Dumnezeu, mergeți în lume, așa încât „din cauza milostivirii pe care ați primit-o” (v. 31), prietenii voștri, colegii de lucru, conaționalii și fiecare persoană din acest mare continent „să dobândească și ei milostivire” (v. 31). Tocmai prin această milostivire suntem mântuiți.

Dragi tineri din Asia, vă doresc ca, uniți cu Cristos și cu Biserica, să puteți merge pe acest drum care cu siguranță vă va umple de bucurie. Și acum, în timp ce ne apropiem de masa Euharistiei, să ne adresăm Mamei noastre Maria, care l-a adus pe lume pe Isus. Da, Mama noastră Maria, noi dorim să-l primim pe Isus; în iubirea ta maternă, ajută-ne să-l ducem altora, să-l slujim cu fidelitate și să-l cinstim în orice timp și în orice loc, în această țară și în toată Asia. Amin.

Tineret din Asia, ridică-te!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 17.08.2014
Publicarea pe acest sit: 18.08.2014
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.