Predia Papei la Liturghia pentru pace şi reconciliere

Predia Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia pentru pace și reconciliere
Catedrala din Myeong-dong, Seoul
luni, 18 august 2014

Iubiți frați și surori,

Rămânerea mea în Coreea se apropie de sfârșit și nu pot decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru multele binecuvântări pe care le-a acordat acestei iubite țări și, în manieră deosebită, Bisericii din Coreea. Între aceste binecuvântări păstrez în special experiența, trăită împreună în aceste ultime zile, a prezenței atâtor tineri pelerini provenind din toate părțile Asiei. Iubirea lor față de Isus și entuziasmul lor pentru răspândirea Împărăției au fost o inspirație pentru toți.

Vizita mea culmină acum în această celebrare a Sfintei Liturghii, în care implorăm de la Dumnezeu harul păcii și reconcilierii. Această rugăciune are o rezonanță deosebită în peninsula coreeană. Liturghia de astăzi este mai ales și îndeosebi o rugăciune pentru reconciliere în această familie coreeană. În Evanghelie, Isus ne spune cât de puternică este rugăciunea noastră când doi sau trei sunt uniți în numele său pentru a cere ceva (cf. Mt18,19-20). Cu cât mai mult când un întreg popor înalță implorarea sa din inimă spre cer!

Prima lectură prezintă promisiunea lui Dumnezeu de a restaura în unitate și în prosperitate un popor risipit de nenorocire și de diviziune. Pentru noi, ca pentru poporul lui Israel, aceasta este o promisiune plină de speranță: indică un viitor pe care încă de acum Dumnezeu îl pregătește pentru noi. Totuși această promisiune este în mod inseparabil legată de o poruncă: porunca de a se întoarce la Dumnezeu și de a asculta cu toată inima de legea sa (cf. Dt 30,2-3). Darul divin al reconcilierii, al unității și al păcii este inseparabil legat de harul convertirii: este vorba despre o transformare a inimii care poate să schimbe cursul vieții noastre și al istoriei noastre, ca indivizi și ca popor.

La această Liturghie, ascultăm desigur această promisiune în contextul experienței istorice a poporului coreean, o experiență de diviziune și de conflict care durează de peste șaizeci de ani. Însă invitația presantă a lui Dumnezeu la convertire îi cheamă și pe ucenicii lui Cristos din Coreea să examineze calitatea contribuției lor la construirea unei societăți drepte și umane. Cheamă pe fiecare dintre voi să reflecteze asupra a cât, ca indivizi și ca o comunitate, mărturisiți o angajare evanghelică pentru cei suferinzi, pentru cei marginalizați, pentru cei care nu au loc de muncă sau sunt excluși de la prosperitatea multora. Vă cheamă, ca și creștini și ca și coreeni, să respingeți cu fermitate o mentalitate întemeiată pe suspiciune, pe contrast și pe competiție, și să favorizați mai degrabă o cultură plăsmuită de învățătura Evangheliei și de cele mai nobile valori tradiționale ale poporului coreean.

În Evanghelia de astăzi, Petru îl întreabă pe Domnul: „Dacă fratele meu comite greșeli împotriva mea, de câte ori va trebui să-l iert? Oare de șapte ori?”. Domnul răspunde: „Nu-ți spun de șapte ori, ci de șaptezeci de ori câte șapte” (Mt 18,21-22). Aceste cuvinte merg la inima mesajului de reconciliere și de pace indicat de Isus. Ascultând de porunca sa, îi cerem zilnic Tatălui nostru ceresc să ierte păcatele noastre, „precum și noi iertăm greșiților noștri”. Dacă n-am fi gata să facem la fel, cum am putea cu onestitate să ne rugăm pentru pace și reconciliere?

Isus ne cere să credem că iertarea este poarta care conduce la reconciliere. Poruncindu-ne nouă să-i iertăm pe frații noștri fără nicio rezervă, El ne cere să face ceva total radical, dar ne dăruiește și harul pentru a face asta. Ceea ce, dintr-o perspectivă umană, pare să fie imposibil, impracticabil și chiar uneori repugnant, Isus face posibil și fructuos prin puterea infinită a crucii sale. Crucea lui Cristos revelează puterea lui Dumnezeu de a umple orice diviziune, de a vindeca orice rană și de a restabili legăturile originale de iubire fraternă.

Așadar, acesta este mesajul pe care vi-l las la încheierea vizitei mele în Coreea. Aveți încredere în puterea crucii lui Cristos! Primiți harul său reconciliator în inimile voastre și împărtășiți-l cu alții! Vă cer să aduceți o mărturie convingătoare a mesajului de reconciliere a lui Cristos în casele voastre, în comunitățile voastre și în orice loc al vieții naționale. Am încredere că, într-un spirit de prietenie și de cooperare cu ceilalți creștini, cu adepții altor religii și cu toți bărbații și femeile de bunăvoință care au la inimă viitorul societății coreene, voi veți fi plămada Împărăției lui Dumnezeu în această țară. Atunci rugăciunile noastre pentru pace și reconciliere se vor înălța la Dumnezeu din inimi curate și, prin darul său de har, vor dobândi acel bun prețios la care aspirăm toți.

Așadar să ne rugăm pentru apariția a noi oportunități de dialog, de întâlnire și de depășire a diferențelor, pentru o continuă generozitate în a furniza asistență umanitară celor care sunt în nevoie și pentru o recunoaștere tot mai amplă a realității că toți coreenii sunt frați și surori, membri ai unei singure familii și ai unui singur popor. Vorbesc aceeași limbă.

Înainte de a părăsi Coreea, aș vrea să mulțumesc doamnei președinte a Republicii, Park Geun-Hye, autorităților civile și ecleziastice și tuturor celor care în orice formă au ajutat să facă posibilă această vizită. În mod special, aș vrea să adresez un cuvânt de recunoștință personală preoților din Coreea, care zilnic lucrează în slujba Evangheliei și la construirea Poporului lui Dumnezeu în credință, în speranță și în caritate. Vă cer vouă, ca ambasadori ai lui Cristos și slujitori ai iubirii sale de reconciliere (cf. 2Cor 5,18-20), să continuați să construiți legături de respect, de încredere și de cooperare armonioasă în parohiile voastre, între voi și cu Episcopii voștri. Exemplul vostru de iubire fără rezerve față de Domnul, fidelitatea și dedicarea voastră față de slujire, precum și angajarea voastră caritabilă față de cei care se află în nevoie, contribuie mult la opera de reconciliere și de pace în această țară.

Iubiți frați și surori, Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem la el și să ascultăm glasul său și promite să ne statornicească pe pământ într-o pace și prosperitate mai mari decât au cunoscut vreodată strămoșii noștri. Fie ca ucenicii lui Cristos din Coreea să pregătească zorii acelei zile noi, când această țară a dimineții liniștite se va bucura de cele mai bogate binecuvântări divine de armonie și de pace! Amin.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 18.08.2014
Publicarea pe acest sit: 19.08.2014
Etichete: , ,

Lasă un răspuns