Predica Papei la Liturghia cu hirotonire de preoţi

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia cu hirotonirea întru preoție
a 16 diaconi,
Bazilica San Pietro, 22 aprilie 2018

Fraților preaiubiți,

Acești fii și frați ai noștri au fost chemați la ordinul prezbiteratului. Să reflectăm la ce slujire vor fi ridicați în Biserică. Așa cum știți bine, fraților, Domnul Isus este marele preot al Noului Testament; dar în El și întregul popor sfânt al lui Dumnezeu a fost constituit popor sacerdotal. Cu toate acestea, între toți discipolii săi, Domnul Isus a voit să-i aleagă pe unii în mod deosebit, pentru ca exercitând public în Biserică în numele său funcția sacerdotală în favoarea tuturor oamenilor, să continue misiunea sa personală de învățător, preot și păstor.

De fapt, după cum pentru aceasta El a fost trimis de Tatăl, tot așa i-a trimis la rândul său în lume mai întâi pe apostoli și apoi pe episcopi și pe succesorii lor, cărora în sfârșit i-au fost dați drept colaboratori preoții, care, uniți cu ei în slujirea sacerdotală, sunt chemați în slujba poporului lui Dumnezeu.

După reflecție matură și rugăciune, acum urmează să ridicăm la ordinul prezbiterilor pe acești frați ai noștri, pentru ca în slujba lui Cristos Învățător, Preot, Păstor, să coopereze la edificarea Trupului lui Cristos, care este Biserica, în popor al lui Dumnezeu și templu sfânt al Duhului Sfânt.

De fapt, ei vor fi configurați lui Cristos mare și veșnic preot, vor fi consacrați ca adevărați preoți ai Noului Testament și cu acest titlu, care îi unește în preoție cu episcopul lor, vor fi predicatori ai Evangheliei, păstori ai poporului lui Dumnezeu și vor prezida acțiunile de cult, în special în celebrarea jertfei Domnului.

Cât vă privește pe voi, frați și fii preaiubiți, care urmează să fiți promovați la ordinul prezbiteratului, luați în considerare că exercitând slujirea învățăturii sacre veți fi părtași de misiunea lui Cristos, unic Învățător. Împărțiți tuturor acel Cuvânt al lui Dumnezeu, pe care voi înșivă l-ați primit cu bucurie, de când erați copii. Citiți și meditați cu asiduitate Cuvântul Domnului pentru a crede ceea ce ați citit, a învăța ceea ce v-ați însușit în credință, a trăi ceea ce ați învățat.

Așadar să fie hrană pentru poporul lui Dumnezeu învățătura voastră, bucurie și sprijin pentru credincioși și parfumul vieții voastre. Și fie ca prin cuvânt și exemplu să puteți zidi casa lui Dumnezeu care este Biserica. Voi veți continua lucrarea sfințitoare a lui Cristos. Prin slujirea voastră, jertfa spirituală a credincioșilor este făcută desăvârșită, pentru că este unită cu jertfa lui Cristos, care prin mâinile voastre, în numele întregii Biserici, este oferită în mod nesângeros pe altar în celebrarea sfintelor taine.

Așadar, recunoașteți ceea ce faceți. Imitați ceea ce celebrați, pentru ca participând la misterul morții și învierii Domnului, să purtați moartea lui Cristos în mădularele voastre și să umblați cu El în noutatea vieții.

Prin Botez veți agrega noi credincioși la poporul lui Dumnezeu. Cu sacramentul Pocăinței veți ierta păcatele în numele lui Cristos și al Bisericii. Și aici mă opresc pentru a vă cere: vă rog, nu încetați să fiți milostivi. Gândiți-vă la păcatele voastre, la mizeriile voastre pe care Isus le iartă. Fiți milostivi. Cu Untdelemnul sfânt veți da alinare bolnavilor. Celebrând sfintele rituri și înălțând în diferitele ore ale zilei rugăciunea de laudă și de implorare, veți deveni glasul poporului lui Dumnezeu și al întregii omeniri.

Conștienți că ați fost aleși dintre oameni și constituiți în favoarea lor pentru a vă ocupa de cele ale lui Dumnezeu, exercitați în veselie și în caritate sinceră opera sacerdotală a lui Cristos, tinzând mereu să-i fiți plăcuți lui Dumnezeu și nu vouă înșivă sau oamenilor, pentru alte interese. Numai slujirea adusă lui Dumnezeu, pentru binele sfântului popor credincios al lui Dumnezeu. În sfârșit, participând la misiunea lui Cristos, Cap și Păstor, în comuniune filială cu episcopul vostru, angajați-vă să-i uniți pe credincioși într-o unică familie pentru a-i conduce la Dumnezeu Tatăl prin intermediul lui Cristos în Duhul Sfânt. Și să aveți mereu în fața ochilor exemplul Bunului Păstor, care n-a venit ca să fie slujit ci ca să slujească și ca să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; ITRC.ro
Publicarea în original: 22.04.2018
Publicarea pe acest sit: 22.04.2018
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.