Predica Papei la Liturghia cu hirotonire de preoţi

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia cu hirotonire de preoți
duminică, 26 aprilie 2015

[Pentru predică, Papa a rostit cuvintele sugerate de ritualul hirotonirii preoților, oprindu-se să sublinieze câteva pasaje]

Fraților preaiubiți,

Acești fii ai noștri au fost chemați la ordinul prezbiteratului. Ne va face bine să reflectăm un pic la ce slujire vor fi ridicați în Biserică. Așa cum știți bine, Domnul Isus este singurul Mare Preot al Noului Testament, însă în El și tot poporul sfânt al lui Dumnezeu a fost constituit popor sacerdotal. Noi toți! Cu toate acestea, între toți discipolii săi, Domnul Isus a voit să aleagă pe unii în mod deosebit, pentru ca exercitând public în Biserică în numele său funcția sacerdotală în favoarea tuturor oamenilor, să continue misiunea sa personală de învățător, preot și păstor.

De fapt, așa cum El a fost trimis pentru asta de Tatăl, tot așa El a trimis la rândul său în lume mai întâi pe apostoli și apoi pe episcopi și pe succesorii lor, cărora în sfârșit le-au fost dați drept colaboratori preoții, care, uniți cu ei în slujirea sacerdotală, sunt chemați în slujirea poporului lui Dumnezeu.

Eu au reflectat asupra acestei vocații a lor și acum vin ca să primească ordinul preoților. Și episcopul riscă – riscă! – și îi alege pe ei, așa cum Tatăl a riscat pentru fiecare dintre noi.

De fapt ei vor fi configurați lui Cristos Marele și Veșnicul Preot, adică vor fi consacrați ca adevărați preoți ai Noului Testament, și cu acest titlu, care îi unește în preoție cu episcopul lor, vor fi predicatori ai Evangheliei, păstori ai poporului lui Dumnezeu și vor prezida acțiunile de cult, în special în celebrarea jertfei Domnului.

Cât vă privește pe voi, care urmează să fiți promovați la ordinul prezbiteratului, considerați că exercitând slujirea învățăturii sacre veți fi părtași de misiunea lui Cristos, unic Învățător. Împărțiți tuturor acel Cuvânt al lui Dumnezeu, pe care voi înșivă l-ați primit cu bucurie. Citiți și meditați cu asiduitate Cuvântul Domnului pentru a crede ceea ce ați citit, a învăța ceea ce ați perceput în credință, a trăi ceea ce ați învățat.

Și aceasta să fie hrana poporului lui Dumnezeu; omiliile voastre să nu fie plictisitoare; omiliile voastre să ajungă chiar la inima oamenilor pentru că ies din inima voastră, pentru că ceea ce voi le spuneți este ceea ce voi aveți în inimă. Așa se dă Cuvântul lui Dumnezeu și astfel învățătura voastră va fi bucurie și sprijin pentru credincioșii lui Cristos; parfumul vieții voastre va fi mărturia, pentru că exemplul edifică, însă cuvintele fără exemplu sunt cuvinte goale, sunt idei și nu ajung niciodată la inimă și chiar fac rău: nu fac bine! Voi veți continua opera sfințitoare a lui Cristos. Prin slujirea voastră, jertfa spirituală a credincioșilor este făcută desăvârșită, pentru că este unită cu jertfa lui Cristos, care prin mâinile voastre, în numele întregii Biserici, este oferită în mod nesângeros pe altar în celebrarea sfintelor taine.

Când voi celebrați Liturghia, recunoașteți așadar ceea ce faceți. Să nu faceți asta în grabă! Imitați ceea ce celebrați – nu este un rit artificial, un ritual artificial – pentru că astfel, participând la misterul morții și învierii Domnului, să purtați moartea lui Cristos în mădularele voastre și să umblați cu El în noutatea vieții.

Cu Botezul veți agrega noi credincioși la poporul lui Dumnezeu. Nu trebuie refuzat niciodată Botezul pentru cel care îl cere! Cu sacramentul Pocăinței veți ierta păcatele în numele lui Cristos și al Bisericii. Și eu, în numele lui Isus Cristos, Domnul, și al Miresei sale, Sfânta Biserică, vă cer să nu încetați să fiți milostivi. În confesional voi veți sta pentru a ierta, nu pentru a condamna! Imitați-l pe Tatăl care niciodată nu încetează să ierte. Cu uleiul sfânt veți da alinare celor bolnavi. Celebrând sfintele rituri și înălțând în diferitele ore ale zilei rugăciunea de laudă și de implorare, vă veți face glas al poporului lui Dumnezeu și al întregii omeniri.

Conștienți că ați fost aleși dintre oameni și constituiți în favoarea lor pentru a vă ocupa de lucrurile lui Dumnezeu, exercitați în bucurie și caritate sinceră lucrarea sacerdotală a lui Cristos, dorind să fiți plăcuți numai lui Dumnezeu și nu vouă înșivă. Este urât un preot care trăiește pentru a-i fi plăcu numai sieși, care „se împăunează”!

În sfârșit, participând la misiunea lui Cristos, Cap și Păstor, în comuniune filială cu episcopul vostru, angajați-vă să-i uniți pe credincioși într-o unică familie – fiți slujitori ai unității în Biserică, în familie – pentru a-i conduce la Dumnezeu Tatăl prin intermediul lui Cristos în Duhul Sfânt. Și să aveți mereu în fața ochilor exemplul Bunului Păstor, care nu a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească; nu pentru a rămâne în comoditățile sale, ci pentru a ieși și a căuta și a mântui ceea ce era pierdut.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 26.04.2015
Publicarea pe acest sit: 26.04.2015
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.