Predica Papei la Liturghia cu hirotonire de preoţi

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia cu hirotonire de preoți
duminică, 11 mai 2014

Fraților preaiubiți, acești fii și frați ai noștri chemați la ordinul prezbiteratului. Așa cum știți bine, Domnul Isus este marele preot al Noului Testament; dar în el și întregul popor sfânt al lui Dumnezeu a fost constituit popor sacerdotal. Cu toate acestea, între toți discipolii săi, Domnul Isus a voit să-i aleagă pe unii în mod deosebit, pentru ca exercitând public în Biserică în numele său funcția sacerdotală în favoarea tuturor oamenilor, să continue misiunea sa personală de învățător, preot și păstor.

După reflecție matură, noi urmează să ridicăm la ordinul prezbiterilor pe acești frați ai noștri, pentru ca în slujba lui Cristos învățător, preot și păstor să coopereze la edificarea trupului lui Cristos, care este Biserica, un popor al lui Dumnezeu și templu sfânt al Duhului.

De fapt, ei vor fi configurați lui Cristos mare și veșnic preot, adică vor fi consacrați ca adevărați preoți ai Noului Testament și cu acest titlu, care îi unește în preoție cu episcopul lor, vor fi predicatori ai evangheliei, păstori ai poporului lui Dumnezeu și vor prezida acțiunile de cult, în special în celebrarea jertfei Domnului.

Cât vă privește pe voi, frați și fii preaiubiți, care urmează să fiți promovați la ordinul prezbiteratului, luați în considerare că exercitând slujirea învățăturii sacre veți fi părtași de misiunea lui Cristos, unic învățător. Împărțiți tuturor acel cuvânt, pe care voi înșivă l-ați primit cu bucurie, de la mamele voastre, de la catehetele voastre. Citiți și meditați cu asiduitate cuvântul Domnului pentru a crede ceea ce ați citit, a învăța ceea ce v-ați însușit în credință, a trăi ceea ce ați învățat. Așadar să fie hrană pentru poporul lui Dumnezeu învățătura voastră, care nu este a voastră: voi nu sunteți stăpâni ai învățăturii! Este învățătura Domnului și voi trebuie să fiți fideli față de învățătura Domnului! Așadar să fie hrană pentru poporul lui Dumnezeu învățătura voastră, bucurie și sprijin pentru credincioșii lui Cristos parfumul vieții voastre, pentru ca prin cuvânt și exemplu să edificați casa lui Dumnezeu, care este Biserica.

Și astfel voi veți continua opera sfințitoare a lui Cristos. Prin slujirea voastră, jertfa spirituală a credincioșilor este făcută desăvârșită, pentru că este unită cu jertfa lui Cristos, care prin mâinile voastre în numele întregii Biserici este oferită în mod nesângeros pe altar în celebrarea sfintelor taine.

Așadar, recunoașteți ceea ce faceți, imitați ceea ce celebrați, pentru ca participând la misterul morții și învierii Domnului, să purtați moartea lui Cristos în mădularele voastre și să umblați cu ei în noutatea vieții.

Prin Botez veți agrega noi credincioși la poporul lui Dumnezeu; cu sacramentul Pocăinței veți ierta păcatele în numele lui Cristos și al Bisericii. Și aici vreau să mă opresc și să vă cer, pentru iubirea lui Isus Cristos: nu încetați niciodată să fiți milostivi! Vă rog! Să aveți acea capacitate de iertare pe care a avut-o Domnul, care nu a venit să pedepsească, ci să ierte! Să aveți milostivire, multă! Și dacă vă vine scrupulul că sunteți prea „iertători”, gândiți-vă la acel sfânt preot despre care v-am vorbit, care mergea în fața tabernacolului și spunea: „Doamne, iartă-mă dacă am iertat prea mult. Dar tu ești cel care mi-ai dat exemplul rău!”. Și eu vă spun, cu adevărat: mie îmi provoacă multă durere când găsesc oameni care nu mai merg să se spovedească pentru că au fost bătuți, alungați. Am auzit că porțile bisericilor le erau închise în față! Vă rog, nu faceți asta: milostivire, milostivire! Bunul păstor intră pe poartă și poarta milostivirii sunt rănile Domnului: dacă voi nu intrați în slujirea voastră prin rănile Domnului, nu veți fi buni păstori.

Cu untdelemnul sfânt veți da alinare bolnavilor; celebrând sfintele rituri și înălțând în diferitele ore ale zilei rugăciunea de laudă și de implorare, veți deveni glasul poporului lui Dumnezeu și al întregii omeniri.

Conștienți că ați fost aleși dintre oameni și constituiți în favoarea lor pentru a vă ocupa de cele ale lui Dumnezeu, exercitați în veselie și în caritate sinceră opera sacerdotală a lui Cristos, voind să fiți plăcuți numai lui Dumnezeu și nu vouă înșivă.

Și gândiți-vă la ceea ce spunea sfântul Augustin despre păstorii care căutau să fie plăcuți lor înșiși, care foloseau oițele Domnului ca hrană și pentru a se îmbrăca, pentru a îmbrăca maiestatea unei slujiri care nu se știa dacă era a lui Dumnezeu. În sfârșit, participând la misiunea lui Cristos, cap și păstor, în comuniune filială cu episcopul vostru, angajați-vă să-i uniți pe credincioși într-o unică familie, pentru a-i conduce la Dumnezeu Tatăl prin intermediul lui Cristos în Duhul Sfânt. Să aveți mereu în fața ochilor exemplul Bunului Păstor, care n-a venit pentru a fi slujit, ci pentru a sluji, și pentru a căuta și a mântui ceea ce era pierdut.

Notă: Pentru predică, Sfântul Părinte a rostit cuvintele sugerate de Ritualul hirotonirii preoților, oprindu-se pentru a sublinia câteva pasaje din el.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 11.05.2014
Publicarea pe acest sit: 12.05.2014
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.