Audienţa generală de miercuri

Darurile Duhului Sfânt:
4. Tăria
miercuri, 14 mai 2014

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Am reflectat în catehezele trecute asupra primelor trei daruri ale Duhului Sfânt: înțelepciunea, înțelegerea și sfatul. Astăzi să ne gândim la ceea ce face Domnul: El vine mereu să ne susțină în slăbiciunea noastră și acest lucru îl face cu un dar special: darul tăriei.

1. Există o parabolă, relatată de Isus, care ne ajută să percepem importanța acestui dar. Un semănător iese pentru a semăna; însă nu toată sămânța pe care o aruncă aduce rod. Ceea ce ajunge pe drum este mâncat de păsări; cea care cade în teren pietros sau în mijlocul mărăcinilor încolțește, dar este imediat uscată de soare sau sufocată de spini. Numai aceea care ajunge în teren bun poate să crească și să aducă rod (cf. Mc 4,3-9; Mt 13,3-9; Lc 8,4-8). Așa cum Isus însuși explică discipolilor Săi, acest semănător îl reprezintă pe Tatăl, care aruncă din belșug sămânța Cuvântului Său. Însă sămânța se ciocnește adesea cu ariditatea inimii noastre și, chiar atunci când este primită, riscă să rămână sterilă. În schimb, cu darul tăriei, Duhul Sfânt eliberează terenul inimii noastre, o eliberează de nădușeală, de nesiguranțe și de toate temerile care pot să o frâneze, în așa fel încât Cuvântul Domnului să fie pus în practică, în mod autentic și bucuros. Este un adevărat ajutor acest dar al tăriei, ne dă putere, ne eliberează și de atâtea piedici.

2. Există și momente dificile și situații extreme în care darul tăriei se manifestă în mod extraordinar, exemplar. Este cazul celor care trebuie să înfrunte experiențe deosebit de dure și dureroase, care tulbură viața lor pe cea a celor dragi ai lor. Biserica strălucește de mărturia atâtor frați și surori care nu au ezitat să își dea propria viață, numai să rămână fideli Domnului și Evangheliei Sale. Nici astăzi nu lipsesc creștini care în atâtea părți ale lumii continuă să celebreze și să mărturisească credința lor, cu profundă convingere și seninătate, și rezistă chiar și atunci când știu că acest lucru poate să ceară un preț mai mare. Și noi, noi toți, cunoaștem oameni care au trăit situații dificile, atâtea dureri. Să ne gândim însă la acei bărbați, la acele femei, care duc o viață dificilă, luptă pentru a duce înainte familia, pentru a-i educa pe copii: fac toate acestea pentru că există spiritul de tărie care îi ajută. Câți bărbați și femei – nu știm numele lor – care onorează poporul nostru, onorează Biserica noastră, pentru că sunt puternici: puternici în a duce înainte viața lor, familia lor, munca lor, credința lor. Acești frați și surori ai noștri sunt sfinți, sfinți în viața de toate zilele, sfinți ascunși în mijlocul nostru: au tocmai darul tăriei pentru a duce înainte datoria lor de persoane, de tați, de mame, de frați, de surori, de cetățeni. Avem atâția din aceștia! Să îi mulțumim Domnului pentru acești creștini care sunt de o sfințenie ascunsă: Duhul Sfânt pe care îl au în ei este cel care îi duce înainte! Și ne va face bine să ne gândim la acești oameni: dacă ei fac toate acestea, dacă ei pot face asta, eu de ce nu? Și ne va face bine și să îi cerem Domnului ca să ne dea darul tăriei.

Nu trebuie să ne gândim că darul tăriei este necesar numai în unele ocazii sau situații deosebite. Acest dar trebuie să constituie nota de fond a existenței noastre creștine, în caracterul obișnuit al vieții noastre zilnice. Așa cum am spus, în toate zilele vieții noastre cotidiene trebuie să fim puternici, avem nevoie de această tărie, pentru a duce înainte viața noastră, familia noastră, credința noastră. Apostolul Paul a spus o frază care ne va face bine să o auzim: „Toate le pot în cel care mă întărește” (Fil 4,13). Când înfruntăm viața obișnuită, când vin dificultățile, să ne amintim de acest lucru: „Toate le pot în cel care mă întărește”. Domnul ne dă forța, mereu, nu lasă să ne lipsească forța. Domnul nu ne încearcă mai mult decât putem noi să suportăm. El este mereu cu noi. „Toate le pot în cel care mă întărește”.

Dragi prieteni, uneori putem să fim tentați de a ne lăsa cuprinși de lene sau mai rău de descurajare, mai ales în fața trudelor și a încercărilor vieții. În aceste cazuri, să nu ne pierdem curajul, să îl invocăm pe Duhul Sfânt, pentru ca El cu darul tăriei să poată ridica inima noastră și să comunice nouă forță și entuziasm vieții noastre și urmării noastre a lui Isus.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 14.05.2014
Publicarea pe acest sit: 14.05.2014
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.