Predica Papei la Liturghia cu consacrare de Episcopi

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia cu consacrare de Episcopi
duminică, 17 octombrie 2021

Frați și fii preaiubiți,

Să luăm aminte la ce mare demnitate vor fi promovați și înălțați acești frați ai noștri. Domnul nostru Isus Cristos, trimis de Tatăl ca să răscumpere neamul omenesc, a ales și a trimis doisprezece apostoli care, plini de puterea Duhului Sfânt, au predicat Evanghelia și, unind toate popoarele într-o singură turmă sub un singur Păstor, au învrednicit-o de darul sfințeniei și au condus-o la mântuire.

Ca să împlinească acest mandat până la sfârșitul veacurilor, cei doisprezece și-au ales colaboratori care, primind de la Cristos darul Duhului Sfânt prin impunerea mâinilor, au fost înzestrați cu plenitudinea sacramentului Preoției. Astfel, prin succesiunea neîntreruptă a episcopilor în tradiția vie a Bisericii s-a păstrat această slujire vie, această slujire primară și lucrarea Mântuitorului continuă și se dezvoltă până în timpurile noastre. În episcopul înconjurat de preoții săi este prezent în mijlocul vostru însuși Domnul nostru Isus Cristos, marele preot în veci.

De fapt, Cristos, prin slujirea episcopului, predică Evanghelia mântuirii și îi sfințește pe credincioși, prin sacramentele credinței. Cristos, în paternitatea episcopului adaugă noi membri trupului său care este Biserica. Cristos, prin înțelepciunea și prudența episcopului, conduce poporul lui Dumnezeu în peregrinarea pe acest pământ spre fericirea cea veșnică.

Primiți-i, așadar, cu bucurie și recunoștință pe acești frați ai noștri, pe care noi episcopii, prin impunerea mâinilor, îi cooptăm astăzi în colegiul episcopal.

Voi însă, aleși de Domnul, gândiți-vă că ați fost aleși dintre oameni și puși pentru oameni, ați fost constituiți – nu pentru voi, pentru ceilalți – în cele ce sunt ale lui Dumnezeu. „Episcopatul” este, de fapt, numele unei slujiri – nu este adevărat episcopat fără slujire -, nu al unei cinstiri, așa cum voiau discipolii, unul la dreapta, unul la stânga, pentru că episcopului îi revine mai mult slujirea decât dominarea, conform poruncii Învățătorului: „Cine este mai mare între voi, să fie cel mai mic și cine este stăpân să fie slujitor” (Lc 22,26). A sluji. Și cu această slujire voi veți păstra vocația voastră și veți fi păstori autentici în slujire, nu în onoruri, în putere, în forță. Nu, a sluji, a sluji mereu.

Vestiți Cuvântul în orice ocazie: potrivită și nepotrivită. Avertizați, mustrați, îndemnați cu toată răbdarea și învățătura, continuați să studiați. Și prin rugăciune și oferirea jertfei pentru poporul vostru, luați din plinătatea sfințeniei lui Cristos bogăția multiformă a harului divin. Voi veți fi păzitorii credinței, ai slujirii, ai carității în Biserică și pentru aceasta trebuie să fiți aproape. Gândiți-vă că apropierea este urma cea mai tipică a lui Dumnezeu. El însuși spune poporului său în Deuteronom: „Care popor are dumnezeii săi așa de aproape cum mă ai tu pe mine?” (cf. 4,7). Apropiere, cu două urme care o însoțesc: o apropiere care este compasiune și duioșie. Vă rog, nu lăsați această apropiere, apropiați-vă mereu de popor, apropiați-vă mereu de Dumnezeu, apropiați-vă de frații episcopi, apropiați-vă de preoți. Acestea sunt cele patru apropieri ale episcopului.

Episcopul este un om aproape de Dumnezeu în rugăciune. De atâtea ori vreunul poate spune: „Am atâtea de făcut încât nu pot să mă rog”. Oprește-te. Când apostolii i-au „inventat” pe diaconi, ce spune Petru? „Și nouă – episcopii – rugăciunea și vestirea Cuvântului” (cf. Fap 6,4). Prima îndatorire a episcopului este rugăciunea – nu ca un papagal – rugăciunea cu inima, rugăciunea. „Nu am timp”. Nu! Elimină celelalte lucruri, dar rugăciunea este prima îndatorire a episcopului. Apropiere de Dumnezeu în rugăciune. Apoi, a doua apropiere, apropierea de ceilalți episcopi. „Nu, pentru că aceia sunt din acel partid, eu sunt din acest partid…”. Fiți episcopi! Vor exista discuții între voi, dar ca frați, apropiați. A nu vorbi de rău despre frații episcopi, niciodată. Apropiere de episcopi: a doua apropiere, de corpul episcopal. A treia apropiere, apropiere de preoți. Vă rog, nu uitați că preoții sunt cei mai apropiați de voi. De câte ori se aud plângeri, că un preot spune: „L-am sunat pe episcop, dar secretara mi-a spus că are agenda plină, că probabil ar putea să mă primească peste treizeci de zile…”. Asta nu merge. Dacă tu afli că te-a sunat un preot, sună-l în aceeași zi sau ziua următoare. Și el va ști cu asta că are un părinte. Apropiere de preoți, și dacă nu vin mergi ca să-i vizitezi: aproape. Și a patra apropiere, apropiere de sfântul popor credincios al lui Dumnezeu. Ceea ce Paul i-a spus lui Timotei: „Amintește-ți de mama ta, de bunica ta…” (cf. 2Tim 1,5). Să nu uiți că ai fost „luat din turmă”, nu dintr-o elită care a studiat, are atâtea titluri și îi revine să fie episcop. Nu, din turmă.

Vă rog, nu uitați aceste patru apropieri: apropiere de Dumnezeu în rugăciune, apropiere de episcopi în corpul episcopal, apropiere de preoți și apropiere de turmă. Domnul să vă facă să creșteți pe acest drum al apropierii, astfel veți imita mai bine pe Domnul, pentru că El a fost mereu aproape și este mereu aproape de noi și cu apropierea sa care este o apropiere compătimitoare și duioasă ne duce înainte. Și Sfânta Fecioară Maria să vă păzească.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 17.10.2021
Publicarea pe acest sit: 17.10.2021
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.