Audiența generală de miercuri

Cateheze despre Scrisoarea către Galateni
11. Libertatea creștină, ferment universal de eliberare
miercuri, 13 octombrie 2021

Iubiți frați și surori, bună ziua!

În itinerarul nostru de cateheză despre Scrisoarea către Galateni am putut focaliza care este pentru Sfântul Paul nucleul central al libertății: faptul că, prin moartea și învierea lui Isus Cristos, am fost eliberați din sclavia păcatului și a morții. Cu alte cuvinte: suntem liberi pentru că am fost eliberați, eliberați prin har – nu prin plată -, eliberați de iubire, care devine legea supremă și nouă a vieții creștine. Iubirea: noi suntem liberi pentru că am fost eliberați gratuit. Acesta este întocmai punctul cheie.

Astăzi aș vrea să subliniez cum această noutate de viață ne deschide să primim fiecare popor și cultură și în același timp deschide fiecare popor și cultură la o libertate mai mare. De fapt, Sfântul Paul spune că pentru cel care aderă la Cristos nu mai contează a fi iudeu sau păgân. Contează numai „credința care lucrează prin iubire” (Gal 5,6). A crede că am fost eliberați și a crede în Isus Cristos care ne-a eliberat: aceasta este credința care lucrează prin iubire. Defăimătorii lui Paul – acești fundamentaliști care au ajuns acolo – îl atacau pentru această noutate, susținând că el a luat această poziție din oportunism pastoral, adică pentru „a plăcea tuturor”, minimalizând exigențele primite de la tradiția sa religioasă mai strictă. Este același discurs al fundamentaliștilor de astăzi: istoria se repetă mereu. După cum se vede, critica față de orice noutate evanghelică nu este numai din zilele noastre, ci are o lungă istorie în spate. Oricum, Paul nu rămâne în tăcere. Răspunde cu parresia – este un cuvânt grec care indică forță, curaj – și spune: „Caut eu oare acum bunăvoința oamenilor? Sau a lui Dumnezeu? Ori caut eu să plac oamenilor? Dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș fi slujitorul lui Cristos” (Gal 1,10). Deja în Prima Scrisoare către Tesaloniceni s-a exprimat în termeni asemănători, spunând că în predica sa n-a folosit niciodată „cuvinte de lingușire, nici nu am avut vreun gând ascuns de lăcomie […] nici nu am căutat glorie de la oameni” (1Tes 2,5-6), care sunt străzile lui „a se preface”; o credință care nu este credință, este mondenitate.

Gândirea lui Paul se arată încă o dată de o profunzime inspirată. A primi credința comportă pentru el a renunța nu la inima culturilor și a tradițiilor, ci numai la ceea ce poate împiedica noutatea și puritatea evangheliei. Pentru că libertatea dobândită pentru noi de moartea și învierea Domnului nu intră în conflict cu culturile, cu tradițiile pe care le-am primit, ci dimpotrivă introduce în ele o libertate nouă, o noutate eliberatoare, cea a evangheliei. De fapt, eliberarea obținută prin Botez ne permite să dobândim demnitatea deplină de fii ai lui Dumnezeu, așa încât, în timp ce rămânem bine altoiți în rădăcinile noastre culturale, în același timp ne deschidem la universalismul credinței care intră în fiecare cultură, îi recunoaște germenii de adevăr prezenți și îi dezvoltă ducând la plinătate binele conținut în ele. A accepta că noi am fost eliberați de Cristos – pătimirea sa, moartea sa, învierea sa – înseamnă a accepta și a duce plinătatea și la diferitele tradiții ale fiecărui popor. Adevărata plinătate.

În chemarea la libertate descoperim adevăratul sens al înculturării evangheliei. Care este acest adevărat sens? A fi capabili să anunțăm vestea bună a lui Cristos Mântuitorul respectând ceea ce este bun și adevărat în culturi. Nu este un lucru ușor! Sunt multe tentațiile de a voi să se impună propriul model de viață ca și cum ar fi cel mai evoluat și cel mai atrăgător. Câte erori au fost făcute în istoria evanghelizării voind să se impună un singur model cultural! Uniformitatea ca regulă de viață nu este ceva creștin! Unitatea da, uniformitatea nu! Uneori, nu s-a renunțat nici la violență numai pentru a face să prevaleze propriul punct de vedere. Să ne gândim la războaie. În acest mod, s-a privat Biserica de bogăția atâtor exprimări locale care poartă cu sine tradiția culturală a unor întregi populații. Însă acesta este exact contrariul libertății creștine! De exemplu, îmi vine în minte atunci când s-a afirmat modul de a face apostolat în China cu părintele Ricci sau în India cu părintele De Nobili. … [Cineva spunea]: „Eh nu, acesta nu este creștin!”. Da, este creștin, se află în cultura poporului.

Așadar, viziunea de libertate proprie lui Paul este total iluminată și fecundată de misterul lui Cristos, care în întruparea sa – amintește Conciliul al II-lea din Vatican – s-a unit într-un anumit fel cu fiecare om (cf. Constituția pastorală Gaudium et spes, 22). Și asta înseamnă că nu există uniformitate, în schimb există varietatea, dar varietate unită. De aici derivă obligația de a respecta proveniența culturală a fiecărei persoane, inserând-o într-un spațiu de libertate care să nu fie restrâns de nicio impunere dictată de o singură cultură predominantă. Acesta este sensul de a ne numi catolici, de a vorbi despre Biserică Catolică: nu este o denumire sociologică pentru a ne distinge de alți creștini. Catolic este un adjectiv care înseamnă universal: catolicitatea, universalitatea. Biserică universală, catolică, înseamnă că Biserica are în sine, în însăși natura sa, deschiderea la toate popoarele și culturile din orice timp, deoarece Cristos s-a născut, a murit și a înviat pentru toți.

De altfel, cultura este prin însăși natura sa în transformare continuă. Să ne gândim la modul în care suntem chemați să vestim evanghelia în acest moment istoric de mare schimbare culturală, unde o tehnologie tot mai avansată pare să aibă predominare. Dacă ar trebui să pretindem să vorbim despre credință așa cum se făcea în secolele trecute am risca să nu mai fim înțeleși de noile generații. Libertatea credinței creștine – libertatea creștină – nu indică o viziune statică a vieții și a culturii, ci o viziune dinamică, o viziune dinamică și a tradiției. Tradiția crește, dar întotdeauna cu natura însăși. Prin urmare, să nu pretindem că avem posesia libertății. Am primit un dar care trebuie păzit. Și mai curând libertatea cere fiecăruia să fie într-o mișcare constantă, orientați spre plinătatea sa. Este condiția de pelerini; este starea de călători, într-un exod continuu: eliberați din sclavie pentru a merge spre plinătatea libertății. Și acesta este marele dar pe care ni l-a dat Isus Cristos. Domnul ne-a eliberat din sclavie gratuit și ne-a pus pe drum pentru a merge în libertatea deplină.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 13.10.2021
Publicarea pe acest sit: 13.10.2021
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.