Predica Papei la Liturghia crismei

Predica Sanctității Sale Papa Francisc
la Liturghia crismei din Joia Mare
Vatican, joi, 6 aprilie 2023

„Duhul Domnului este asupra mea” (Lc 4,18): de la acest verset a început predica lui Isus și de la același verset a avut început cuvântul pe care l-am ascultat astăzi (cf. Is 61,1). Așadar, la început se află Duhul Domnului.

Și asupra lui aș vrea să reflectez astăzi cu voi, dragi confrați, asupra Duhului Domnului. Pentru că fără Duhul Domnului nu există viață creștină și, fără ungerea sa, nu există sfințenie. El este protagonistul și este frumos astăzi, în ziua de naștere a preoției, să recunoaștem că el este la originea slujirii noastre, a vieții și a vitalității fiecărui păstor. Sfânta Maică Biserică de învață, de fapt, să mărturisim că Duhul Sfânt „dă viața”[1], așa cum a afirmat Isus spunând: „Duhul este acela care dă viața” (In 6,63); învățătură reluată de Apostolul Paul, care a scris că „litera ucide, pe când Duhul dă viață” (2Cor 3,6) și a vorbit despre „legea Duhului vieții în Cristos Isus” (Rom 8,2). Fără el nici Biserica nu ar fi Mireasa vie a lui Cristos, ci ar fi cel mult o organizație religioasă – mai mult sau mai puțină bună; nu ar fi Trupul lui Cristos, ci un templu construit de mâinile omului. Așadar, cum să edificăm Biserica, dacă nu pornind de la faptul că suntem „temple ale Duhului Sfânt” care „locuiește în noi” (cf. 1Cor 6,19; 3,16)? Nu putem să-l lăsăm în afara casei sau să-l parcăm în vreo zonă devoțională, nu, în centru! Avem nevoie în fiecare zi să spunem: „Vino, pentru că fără forța ta nimic nu este în om”[2].

foto: Vatican Media

Duhul Domnului este asupra mea. Fiecare dintre noi poate spune asta; și nu este prezumție, este realitate, deoarece fiecare creștin, îndeosebi fiecare preot, își poate însuși cuvintele care urmează: „pentru că Domnul m-a uns” (Is 61,1). Fraților, fără merit, prin simplu har am primit o ungere care ne-a făcut părinți și păstori în sfântul popor al lui Dumnezeu. Așadar, să ne oprim asupra acestui aspect al Duhului: ungerea.

După prima „ungere” care a avut loc în sânul Mariei, Duhul a coborât asupra lui Isus la Iordan. După asta, așa cum explică Sfântul Vasile, „fiecare acțiune [a lui Cristos] se împlinea cu co-prezența Duhului Sfânt”[3]. De fapt, cu puterea acelei ungeri predica și săvârșea semne, în virtutea ei „ieșea din el o putere care îi vindeca pe toți” (Lc 6,19). Isus și Duhul lucrează împreună, așa încât sunt ca cele două mâini ale Tatălui[4] – Irineu spune asta – care, întinse spre noi, ne îmbrățișează și ne ridică. Și de ele au fost însemnate mâinile noastre, unse de Duhul lui Cristos. Da, fraților, Domnul nu numai că ne-a ales și ne-a chemat de aici, de acolo: a revărsat în noi ungerea Duhului său, același care a coborât asupra apostolilor. Fraților, noi suntem niște „unși”.

Așadar, să privim la ei, la apostoli. Isus i-a ales și, la chemarea sa, ei au părăsit bărcile, năvoadele, casa și așa mai departe… Ungerea Cuvântului a schimbat viața lor. Cu entuziasm l-au urmat pe Învățătorul și au început să predice, convinși că săvârșesc în continuare lucruri și mai mari; până când a venit Paștele. Acolo totul a părut că se oprește: au ajuns să-l renege și să-l abandoneze pe Învățător. Nu trebuie să ne fie frică. Să fim curajoși, citind propria noastră viață și căderile noastre. Au ajuns să-l renege și să-l abandoneze pe Învățător, Petru, primul. S-au confruntat cu necorespunderea lor și au înțeles că nu l-au înțeles: acel „nu-l cunosc pe omul acesta” (Mc 14,71), pe care Petru l-a ritmat în curtea marelui preot după Ultima Cină, nu este numai o apărare impulsivă, ci o admitere de ignoranță spirituală: el și ceilalți probabil că se așteptau la o viață de succese în urma unui Învățător care trage după sine mulțimi și care săvârșește minuni, dar nu recunoșteau scandalul crucii, care a pulverizat certitudinile lor. Isus știa că singuri nu vor reuși să se descurce și pentru aceasta l-a promis lor pe Mângâietorul. Și tocmai acea „a doua ungere”, la Rusalii, i-a transformat pe discipoli, făcându-i să pască turma lui Dumnezeu și nu pe ei înșiși. Și aceasta este contradicția de rezolvat: sunt păstor al poporului lui Dumnezeu sau al meu însuși? Și Duhul este cel care mă învață drumul. Acea ungere de foc a stins religiozitatea lor centrată pe ei înșiși și pe propriile capacități: primindu-l pe Duhul, evaporează fricile și șovăielile lui Petru; Iacob și Ioan, arși de dorința de a-și da viața, încetează să urmărească locuri de onoare (cf. Mc 10,35-45), carierismul nostru, fraților; ceilalți nu mai stau închiși și temători în cenacol, ci ies și devin apostoli în lume. Duhul este cel care schimbă inima noastră, o pune în acel plan diferit.

Fraților, un asemenea itinerar îmbrățișează viața noastră sacerdotală și apostolică. Și pentru noi a existat o primă ungere, începută cu o chemare de iubire care ne-a răpit inima. Pentru ea am lăsat parâmele și asupra acelui entuziasm genuin a coborât forța Duhului, care ne-a consacrat. După aceea, conform timpilor lui Dumnezeu, vine pentru fiecare etapa pascală, care marchează momentul adevărului. Și este un moment de criză, care are diferite forme. Mai devreme sau mai târziu, tuturor li se întâmplă să experimenteze dezamăgiri, oboseli, slăbiciuni, cu idealul care pare să se uzeze printre exigențele realului, în timp ce se strecoară o anumită obișnuință și unele încercări, mai înainte greu de imaginat, fac să apară fidelitatea mai incomodă față de odinioară. Această etapă – a acestei ispite, a acestei încercări pe care noi toți am avut-o, o avem și o vom avea – reprezintă o creastă decisivă pentru cel care a primit ungerea. Se poate ieși din ea rău, planând spre o anumită mediocritate, târându-ne obosiți într-o „normalitate” în care se strecoară trei ispite periculoase: cea a compromisului, prin care ne mulțumim cu ceea ce putem să facem; cea a surogatelor, prin care încercăm să „luăm asupra noastră” altceva față de ungerea noastră; aceea a descurajării – care este cea mai obișnuită –, prin care, nemulțumiți, mergem înainte din inerție. Și iată aici marele risc: în timp ce rămân intacte aparențele – „Eu sunt preot, eu sunt prezbiter” –, ne concentrăm asupra noastră și ne retragem descurajați; mireasma ungerii nu mai parfumează viața și inima; și inima nu se dilată, ci se restrânge, învăluită de descurajare. Este un concentrat, știi? Când preoția alunecă lent pe clericalism și preotul uită că este păstor al poporului, pentru a deveni un cleric de stat.

Dar această criză poate să devină și cotitura preoției, „etapa decisivă a vieții spirituale, în care trebuie să se efectueze ultima alegere între Isus și lume, între eroismul carității și mediocritate, între cruce și o anumită bunăstare, între sfințenie și o fidelitate onestă față de angajarea religioasă”[5]. La sfârșitul acestei celebrări vă voi da în dar un clasic, o carte care tratează despre această problemă: „A doua chemare” este un clasic de părintele Voillaume care atinge această problemă, citiți-l! Apoi noi toți avem nevoie să reflectăm asupra acestui moment al preoției noastre. Este momentul binecuvântat în care noi, ca discipolii la Paște, suntem chemați să fim „suficient de umili pentru a ne mărturisi învinși de Cristos umilit și răstignit și pentru a accepta să începem un nou drum, cel al Duhului, al credinței și al unei iubiri puternice și fără iluzii”[6]. Este chairos-ul în care descoperă că „totul nu se reduce la a lăsa barca și năvoadele pentru a-l urma pe Isus pentru un anumit timp, ci cere să meargă până la Calvar, să primească lecția și rodul său și să meargă cu ajutorul Duhului Sfânt până la sfârșitul unei vieți care trebuie să se termine în perfecțiunea Carității divine”[7]. Cu ajutorul Duhului Sfânt: este timpul, pentru noi, ca și pentru apostoli, unei „a doua ungeri”, timpul unei a doua chemări pe care trebuie s-o ascultăm, pentru a doua ungere, unde să-l primim pe Duhul nu asupra entuziasmului viselor noastre, ci asupra fragilității realității noastre. Este o ungere care face adevăr în profunzime, care permite Duhului să ne ungă slăbiciunile, trudele, sărăciile interioare. Atunci ungerea parfumează din nou: de el, nu de noi. În acest moment, în interior, amintesc pe unii dintre voi care sunt în criză – să spunem așa –, care sunt dezorientați și care nu știu cum să ia drumul, cum să reia drumul în această a doua ungere a Duhului. Acestor frați – eu îi am prezenți – pur și simplu le spun: curaj, Domnul este mai mare decât slăbiciunile tale, decât păcatele tale. Încrede-te în Domnul și lasă-te chemat a doua oară, de această dată cu ungerea Duhului Sfântul. Viața dublă nu te va ajuta; a arunca totul de la fereastră, nici asta nu ajută. Privește înainte, lasă-te mângâiat prin ungerea Duhului Sfânt!

Și calea pentru acest pas de maturizare este a admite adevărul propriei slăbiciuni. La asta ne îndeamnă „Duhul adevărului” (In 16,13), care ne zdruncină să ne privim înăuntru până la capăt, să ne întrebăm: realizarea mea depinde de bravura mea, de rolul pe care-l obțin, de felicitările pe care le primesc, de cariera pe care o fac, de superiori sau colaboratori sau de confort-urile care mă pot garanta, sau de ungerea care parfumează viața mea? Fraților, maturitatea sacerdotală trece pe la Duhul Sfânt, se împlinește atunci când el devine protagonistul vieții noastre. Atunci totul își schimbă perspectiva, chiar și dezamăgirile și amărăciunile – chiar și păcatele –, pentru că nu mai este vorba de a încerca să ne simțim mai bine ajustând ceva, ci să ne încredință, fără a reține nimic, Celui care ne-a impregnat în ungerea sa și vrea să coboare în noi până în profunzime. Fraților, să redescoperim, așadar, că viața spirituală devine liberă și bucuroasă nu atunci când se salvează formele și se coase un petic, ci atunci când se lasă Duhului inițiativa și, abandonați pentru planurile sale, ne dispunem să slujim unde și cum ne este cerut: preoția noastră nu crește prin peticire, ci prin revărsare!

Dacă îl lăsăm pe Duhul adevărului să acționeze în noi, vom păstra ungerea – a păstra ungerea –, pentru că falsitățile – ipocriziile clericale –, falsitățile cu care suntem tentați să conviețuim vor ieși la iveală imediat. Și Duhul, care „spală ceea ce este murdar”, ne va sugera, fără a înceta, „să nu păteze ungerea” nici măcar un pic. Vine în minte acea frază a lui Qohelet, care spune: „Muștele moarte pot strica și revărsa untdelemnul amestecat” (10,1). Este adevărat, orice duplicitate – duplicitatea clericală, vă rog –, orice duplicitate care se insinuează este periculoasă: nu trebuie tolerată, ci adusă la lumina Duhului. Pentru că dacă „mai înșelătoare decât toate este inima și de nevindecat” (Ier 17,9), Duhul Sfânt, numai el, ne vindecă de infidelități (cf. Os 14,5). Este pentru noi o luptă la care nu putem renunța: de fapt, este indispensabil, așa cum a scris Sfântul Grigore cel Mare, ca „acela care vestește cuvântul lui Dumnezeu, mai întâi să se dedice propriului mod de a trăi, pentru ca după aceea, luând din propria viață, să învețe ceva și cum s-o spună. […] Nimeni să nu presupună că spune în afară ceea ce mai întâi nu a ascultat înăuntru”[8]. Și Duhul este maestrul interior care trebuie ascultat, știind că nu există nimic din noi ce el să nu vrea să ungă. Fraților, să păstrăm ungerea: a-l invoca pe Duhul să fie o practică nu numai din când în când, ci respirația de fiecare zi. Vino, vino, păstrează ungerea! Eu, consacrat de el, sunt chemat să mă cufund în el, să fac să intre lumina sa în opacitățile mele – avem atâtea – pentru a regăsi adevărul a ceea ce sunt. Să ne lăsăm stimulați de el să combatem falsitățile care se agită în noi; și să ne lăsăm regenerați de el în adorație, pentru că atunci când îl adorăm pe Domnul, el revarsă în inimile noastre pe Duhul său.

„Duhul Domnului este asupra mea: pentru aceasta m-a uns, m-a trimis”, continuă profeția, și m-a trimis să duc o veste bună, eliberare, vindecare și har (cf. Is 61,1-2; Lc 4,18-19): într-un cuvânt, să duc armonie acolo unde nu este. Pentru că așa cum spune Sfântul Vasile: „Duhul este armonia”, el este cel care face armonia. După ce v-am vorbit despre ungere, aș vrea să vă spun ceva despre această armonie care este consecința ei. De fapt, Duhul Sfânt este armonie. Înainte de toate în cer: Sfântul Vasile explică faptul că „toată acea armonie supracerească și inexprimabilă în slujba lui Dumnezeu și în simfonia reciprocă a puterilor supracosmice este imposibil să fie păstrată decât prin autoritatea Duhului”[9]. Și apoi pe pământ: de fapt, în Biserică, el este acea „armonie divină și muzicală”[10] care leagă totul. Dar gândiți-vă la un preot fără armonie, fără Duhul: nu funcționează. Trezește diversitatea carismelor și o recompune în unitate, creează o înțelegere care nu se întemeiază pe omologare, ci pe creativitatea carității. Astfel, face armonia între cei mulți. Astfel, face armonie într-un preot. În timpul anilor Conciliului Vatican II, care a fost un dar al Duhului, un teolog a publicat un studiu în care a vorbit despre Duhul nu în cheie individuală, ci plurală. A invitat să fie gândit ca o Persoană divină nu atât singulară, ci „plurală”, ca acel „noi al lui Dumnezeu”, acel noi al Tatălui și al Fiului, pentru că este legătura lor, este în el însuși înțelegere, comuniune, armonie[11]. Eu îmi amintesc că atunci când am citit acest tratat teologic – eram în teologie, studiind –, m-am scandalizat: părea o erezie, pentru că în formarea noastră nu se înțelegea bine cum era Duhul Sfânt.

A crea armonie este ceea ce dorește, mai ales prin cei în care a revărsat ungerea sa. Fraților, a construi armonia între noi nu este atât o bună metodă pentru ca ansamblul eclezial să înainteze mai bine, nu este un dans minuet, nu este chestiune de strategie sau de curtoazie: este o exigență internă pentru viața Duhului. Se păcătuiește împotriva Duhului care este comuniune atunci când se devine, și din lejeritate, instrumente de dezbinare, de exemplu – și ne întoarcem asupra aceleiași teme – cu bârfa. Când devenim instrumente de dezbinare, păcătuim împotriva Duhului. Și se face jocul dușmanului, care nu se descoperă și căruia îi plac vorbăriile și insinuările, promovează partide și grupulețe, alimentează nostalgia trecutului, neîncrederea, pesimismul, frica. Să fim atenți, vă rog, să nu murdărim ungerea Duhului și haina Sfintei Maici Biserici cu neunirea, cu polarizările, cu orice lipsă de caritate și de comuniune. Să ne amintim că Duhul, „acel noi al lui Dumnezeu”, iubește forma comunitară: adică disponibilitatea în locul propriilor exigențe, ascultarea în locul propriilor gusturi, umilința în locul propriilor pretenții.

Armonia nu este o virtute între altele, este mai mult. Sfântul Grigore cel Mare scrie: „Cât de mult valorează virtutea înțelegerii o demonstrează faptul că, fără de ea, toate celelalte virtuți nu valorează absolut nimic”[12]. Să ne ajutăm, fraților, să păstrăm armonia, să păstrăm armonia – aceasta ar fi misiunea – începând nu de la ceilalți, ci fiecare de la el însuși, întrebându-ne: în cuvintele mele, în comentariile mele, în ceea ce spun și scriu există amprenta Duhului sau cea a lumii? Mă gândesc și la gentilețea preotului – dar de atâtea ori preoții, noi… suntem niște needucați –: să ne gândim la gentilețea preotului, dacă oamenii găsesc chiar și în noi persoane nesatisfăcute, persoane nemulțumite, holtei, care critică și arată cu degetul, unde va vedea armonia? Câți nu se apropie sau se îndepărtează, pentru că în Biserică nu se simt primiți și iubiți, ci priviți cu suspiciune și judecați! În numele lui Dumnezeu, să primim și să iertăm, mereu! Și să ne amintim că a fi nervoși și plângăcioși, în afară de a nu produce nimic bun, corupe vestirea, pentru că dă contra-mărturie despre Dumnezeu, care este comuniune și armonie. Și asta îi displace mult și înainte de toate Duhului Sfânt, pe care Apostolul Paul ne îndeamnă să nu-l întristăm (cf. Ef 4,30).

Fraților, vă las aceste gânduri care au ieșit din inimă și închei adresându-vă un cuvânt simplu și important: mulțumesc. Mulțumesc pentru mărturia voastră, mulțumesc pentru slujirea voastră; mulțumesc pentru atâta bine ascuns pe care îl faceți, mulțumesc pentru iertarea și mângâierea pe care le dăruiți în numele lui Dumnezeu: a ierta mereu, vă rog, a nu nega niciodată iertarea; mulțumesc pentru slujirea voastră, care adesea se desfășoară între atâtea trude, neînțelegeri și puține recunoașteri. Fraților, Duhul lui Dumnezeu, care nu-l lasă dezamăgit pe cel care-și pune în el propria încredere, să vă umple de pace și să ducă la împlinire ceea ce a început în voi, pentru ca să fiți profeți ai ungerii sale și apostoli de armonie.

Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătrașcu

Note:
[1] Simbolul niceno-constantinopolitan.
[2] Cf. Secvența de Rusalii.
[3] Spir., 16, 39.
[4] Cf. Irineu, Adv. haer., IV, 20, 1.
[5] R. Voillaume, A doua chemare, în S. Stevan, ed. La Seconda chiamata. Il coraggio della fragilità [A doua chemare. Curajul fragilității], Bologna 2018, 15.
[6] Ibid., 24.
[7] Ibid., 16.
[8] Omilii despre Ezechiel, I,X,13-14.
[9] Spir., XVI, 38.
[10] În Ps. 29,1.
[11] Cf. H. Mühlen, Der Heilige Geist als Person. Ich – Du – Wir, Münster in W., 1963.
[12] Omilii despre Ezechiel, I,VIII,8.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 06.04.2023
Publicarea pe acest sit: 06.04.2023
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.