Predica Papei la Liturghia crismei

Predica Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea
la Liturghia Crismei din Joia Sfântă
Bazilica San Pietro, 17 aprilie 2003

1. „Cu ungerea Duhului Sfânt l-ai numit pe Cristos, Fiul tău, Pontif al noului și veșnicului legământ„.

Aceste cuvinte, pe care le vom asculta peste puțin timp în Prefață, constituie o cateheză potrivită asupra Preoției lui Cristos. El este Supremul Pontif al bunurilor viitoare, care a voit să perpetueze Preoția sa în Biserică prin slujirea miniștrilor hirotoniți, cărora le-a încredințat misiunea de a predica Evanghelia și de a celebra Sacramentele mântuirii.

Această celebrare sugestivă, care în dimineața din Joia Sfântă îi vede adunați în jurul altarului pe Presbiteri împreună cu Episcopul lor, constituie într-un fel o „introducere” în sacrul Triduum Pascal. În ea sunt binecuvântate Uleiurile și Crisma, care vor servi pentru ungerea catehumenilor, pentru întărirea celor bolnavi și pentru conferirea Mirului și a Ordinului sacru.

Uleiurile și Crisma, strâns legate de Misterul pascal, contribuie în mod eficient la reînnoirea vieții Bisericii prin Sacramente. Duhul Sfânt, prin aceste semne sacramentale, sfințește în mod continuu poporul creștin.

2. „Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta pe care ați ascultat-o cu urechile voastre” (Lc 4,21). Pagina evanghelică proclamată puțin mai devreme în adunarea noastră ne conduce din nou la sinagoga din Nazaret, unde Isus, deschizând sulul lui Isaia, începe să citească: „Duhul Domnului este asupra mea; pentru aceasta m-a uns” (Lc 4,18). El aplică la sine oracolul Profetului, încheind: „astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta” (v. 21).

De fiecare dată când adunarea liturgică se adună pentru a celebra Euharistia se actualizează acest „astăzi”. Se face prezent și eficient misterul lui Cristos, unic și suprem Preot al noului și veșnicului Legământ.

În această lumină, înțelegem mai bine ce valoare are ministerul nostru preoțesc.

Apostolul ne invită să reaprindem mereu darul lui Dumnezeu primit prin impunerea mâinilor (cf 2 Tim 1,6), sprijiniți de mângâietoarea certitudine că Acela care a început în noi această lucrare bună o va duce la îndeplinire până în ziua lui Cristos Isus (cf Fil 1,6).

Stimați Cardinali, venerați Frați în Episcopat, iubiți preoți, vă salut cu afecțiune. Astăzi, cu Sfânta Liturghie a Crismei, amintim acest mare adevăr care ne privește în mod direct. Cristos ne-a chemat, în mod special, să participăm la Preoția sa.

Fiecare chemare la ministerul sacerdotal este un dar extraordinar al iubirii lui Dumnezeu și, în același timp, un mister adânc, care se referă la planurile divine de nepătruns și la abisurile conștiinței umane.

3. „Voi cânta întotdeauna iubirea Domnului” (Psalm resp.). Cu sufletul plin de recunoștință, vom reînnoi peste puțin timp promisiunile preoțești. Acest rit ne duce din nou cu mintea și inima la ziua de neuitat în care ne-am asumat angajarea de a ne uni în mod intim cu Cristos, model al preoției noastre, și de a fi fideli administratori ai misterelor lui Dumnezeu, lăsându-ne călăuziți nu de interese omenești, ci numai de iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele.

Iubiți Frați întru preoție, am rămas fideli acestor promisiuni? Să nu se stingă în noi entuziasmul spiritual al Ordinațiunii presbiterale. Iar voi, iubiți credincioși, rugați-vă pentru preoți ca să fie atenți administratori ai darurilor harului divin, în mod deosebit ai milostivirii lui Dumnezeu în sacramentul Spovezii și al Pâinii vieții în Euharistie, memorial viu al morții și învierii lui Cristos.

4. „Din generație în generație voi vesti adevărul tău ” (Antif. la Împ.). De fiecare dată când în adunarea liturgică se celebrează Jertfa euharistică, se reînnoiește „adevărul” morții și învierii lui Cristos. Este ceea ce vom face cu o emoție deosebită în această seară, retrăind Ultima Cină a Domnului. Pentru a sublinia actualitatea marelui memorial al mântuirii, în Liturghia in Cena Domini, voi semna Enciclica intitulată: Ecclesia de Eucharistia, pe care am voit să o adresez în mod special vouă, iubiți Preoți, în locul obișnuite Scrisori din Joia Sfântă. Primiți-o ca pe un dar deosebit cu ocazia celui de-al 25-lea an al ministerului meu petrin și faceți-o cunoscută sufletelor încredințate grijii voastre pastorale.

Fecioara Maria, femeia „euharistică”, ce a purtat în sânul ei Cuvântul întrupat și a făcut din sine o ofrandă continuă Domnului, să ne conducă pe toți la o tot mai adâncă înțelegere a imensului dar și mister care este Preoția. Să ne facă vrednici de Fiul său Isus, suprem și veșnic Preot. Amin!

Autor: Papa Ioan Paul al II-lea
Traducător: Cristina Grigore
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 17.04.2003
Publicarea pe acest sit: 17.04.2003
Etichete: ,

Faci un comentariu sau dai un răspuns?