Predica Papei la Liturghia celebrată pentru comunitatea congoleză

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Sfânta Liturghie celebrată
pentru comunitatea congoleză
duminică, 1 decembrie 2019

În lecturile de astăzi apare des un verb, a veni, prezent de trei ori în prima lectură, în timp ce Evanghelia se încheie spunând că „vine Fiul Omului” (Mt 24,44). Isus vine: Adventul ne amintește această certitudine deja din nume, deoarece cuvântul Advent înseamnă venire. Domnul vine: iată rădăcina speranței noastre, siguranța că între suferințele lumii vine la noi mângâierea lui Dumnezeu, o mângâiere care nu este făcută din cuvinte, ci din prezență, din prezența sa care vine în mijlocul nostru.

Domnul vine; astăzi, în prima zi a anului liturgic, această veste marchează punctul nostru de plecare: știm că, dincolo de orice eveniment favorabil sau potrivnic, Domnul nu ne lasă singuri. A venit în urmă cu două mii de ani și va veni iarăși la sfârșitul timpurilor, dar vine și astăzi în viața mea, în viața ta. Da, această viață a noastră, cu toate problemele sale, neliniștile sale și incertitudinile sale, este vizitată de Domnul. Iată izvorul bucuriei noastre: Domnul nu s-a săturat și nu se va sătura niciodată de noi, dorește să vină, să ne viziteze.

Astăzi verbul „a veni” nu se conjugă numai pentru Dumnezeu, ci și pentru noi. De fapt, în prima lectură Isaia profețește: „Vor veni multe popoare și vor spune: «Veniți, să urcăm pe muntele Domnului»” (2,3). În timp ce răul pe pământ derivă din faptul că fiecare urmează propriul drum fără alții, profetul oferă o viziune minunată: toți vin împreună la muntele Domnului. Pe munte era templul, casa lui Dumnezeu. Isaia ne transmite așadar o invitație din partea lui Dumnezeu la casa lui. Suntem invitații lui Dumnezeu și cel care e invitat este așteptat, dorit. „Veniți – spune Dumnezeu – pentru că acasă la mine este loc pentru toți. Veniți, pentru că în inima mea nu este un singur popor, ci fiecare popor”.

Iubiți frați și surori, ați venit de departe. Ați lăsat casele voastre, ați lăsat afecte și lucruri dragi. Ajunși aici, ați găsit primire împreună cu dificultăți și neprevăzute. Însă pentru Dumnezeu sunteți mereu invitați plăcuți. Pentru El nu suntem niciodată străini, ci fii așteptați. Și Biserica este casa lui Dumnezeu: așadar, aici simțiți-vă mereu acasă. Aici venim pentru a merge împreună spre Domnul și a realiza cuvintele cu care se încheie profeția lui Isaia: „Veniți, să mergem în lumina Domnului” (v. 5).

Însă în locul luminii Domnului se poate prefera întunericul lumii. Domnului care vine și invitației sale de a merge la El se poate răspunde „nu, nu merg”. Adesea nu este vorba despre un „nu” direct, obraznic, ci ascuns. Este nu-ul despre care ne avertizează Isus în Evanghelie, îndemnându-ne să nu facem ca în „zilele lui Noe” (Mt 24,37). Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe? S-a întâmplat că, în timp ce urma să vină ceva nou și răscolitor, nimeni nu dădea importanță, toți reduceau viața la necesitățile lor, se mulțumeau cu o viață plată, orizontală, fără elan. Nu există așteptarea cuiva, numai pretenția de a avea ceva pentru sine, de consumat. Așteptare a Domnului care vine și nu pretenție de a avea ceva noi de consumat. Acesta este consumismul.

Consumismul este un virus care atacă credința la rădăcină, pentru că te face să crezi că viața depinde numai de ceea ce ai, și astfel uiți de Dumnezeu care îți vine în întâmpinare și de cel care este lângă tine. Domnul vine, dar urmezi mai degrabă apetiturile care îți vin; fratele bate la ușa ta, dar te enervează pentru că deranjează planurile tale – și aceasta este atitudinea egoistă a consumismului. În Evanghelie, când Isus semnalează pericolele pentru credință, nu se preocupă de dușmanii puternici, de ostilități și de persecuții. Toate acestea au fost, există și vor fi, dar nu slăbesc credința. În schimb, adevăratul pericol este ceea ce anesteziază inima: este dependența de consumuri, este a lăsa inima îngreunată și disipată de necesități (cf. Lc 21,34).

Atunci se trăiește din lucruri și nu se mai știe pentru ce; au atâtea bunuri dar nu se mai face binele; casele se umplu de lucruri dar se golesc de copii. Aceasta este drama de astăzi: case pline de lucruri dar goale de copii, iarna demografică pe care o suferim. Se aruncă timpul în distracții, dar nu mai este timp pentru Dumnezeu și pentru alții. Și când se trăiește pentru lucruri, lucrurile nu mai sunt suficiente niciodată, aviditatea crește și ceilalți devin piedici în alergare și astfel se ajunge să fim amenințați și, mereu nesatisfăcuți și supărați, crește nivelul urii. „Eu vreau mai mult, vreau mai mult, vreau mai mult…”. Vedem asta astăzi acolo unde domnește consumismul: câtă violență, chiar numai verbală, câtă furie și voință de a căuta un dușman cu orice preț! Astfel, în timp ce lumea este plină de arme care provoacă morți, nu ne dăm seama că noi continuăm să înarmăm inima cu furie.

Din toate acestea Isus vrea să ne redeștepte. Face asta cu un verb: „Vegheați” (Mt 24,42). „Fiți atenți, vegheați”. A veghea era treaba santinelei, care veghea rămânând treaz în timp ce toți dormeau. A veghea înseamnă a nu ceda în fața somnului care-i învăluie pe toți. Pentru a putea veghea este nevoie să avem o speranță sigură: că noaptea nu va dura pentru totdeauna, că în curând vor veni zorile. Așa este și pentru noi: Dumnezeu vine și lumina sa va lumina și întunericul cel mai dens. Însă nouă ne revine astăzi să demascăm înșelăciunea că suntem fericiți dacă avem multe lucruri, să rezistăm în fața luminilor orbitoare ale consumismelor, care vor străluci peste tot în această lună, și să credem că rugăciunea și caritatea nu sunt timp pierdut, ci comorile cele mai mari.

Când deschidem inima față de Domnul și față de frați vine binele prețios pe care lucrurile nu ni le vor putea da niciodată și pe care Isaia le vestește în prima lectură, pacea: „Vor schimba săbiile lor în fiare de plug și sulițele lor, în seceri. Niciun neam nu va mai ridica sabia împotriva altui neam și nu vor mai învăța războiul” (Is 2,4). Sunt cuvinte care ne fac să ne gândim și la patria voastră. Astăzi ne rugăm pentru pace, grav amenințată în estul țării, în special în teritoriile Beni și Minembwe, unde izbucnesc conflicte, alimentate și din afară, în tăcerea complice a atâtora. Conflicte alimentate de cei care se îmbogățesc vânzând armele.

Astăzi amintiți o figură foarte frumoasă, fericita Marie-Clémentine Anuarite Nengapeta, ucisă violent nu înainte de a-i fi spus călăului său, ca Isus: „Te iert, pentru că nu știi ce faci!”. Să cerem prin mijlocirea sa ca, în numele lui Dumnezeu-Iubire și cu ajutorul populațiilor vecine, să se renunțe la arme, pentru un viitor care să nu mai fie unii împotriva altora, ci unii cu alții, și să se convertească de la o economie care se folosește de război la o economie care slujește pacea.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; InfoSapientia.ro
Publicarea în original: 01.12.2019
Publicarea pe acest sit: 01.12.2019
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.