Predica Papei la Liturghia celebrată la Budapesta

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia celebrată la Budapesta
duminică, 30 aprilie 2023

Ultimele cuvinte pe care Isus le rostește, în evanghelia pe care am ascultat-o, rezumă sensul misiunii sale: „Eu am venit ca să aibă viață și să o aibă din belșug” (In 10,10). Asta face un bun păstor: își dă viața pentru oile sale. Tot așa Isus, ca un păstor care merge în căutarea turmei sale, a venit ca să ne caute în timp ce eram pierduți; ca un păstor, a venit pentru a ne smulge din moarte; ca un păstor, care cunoaște pe fiecare din oile sale și le iubește cu duioșie infinită, ne-a făcut să intrăm în staulul Tatălui, făcându-ne să devenim fiii săi.

foto: Vatican Media

Așadar, să contemplăm imaginea bunului păstor și să ne oprim asupra a două acțiuni pe care, conform evangheliei, el le face pentru oile sale: mai întâi le cheamă, apoi le conduce afară.

1. Înainte de toate, „își cheamă oile” (v. 3). La începutul istoriei noastre de mântuire, nu suntem noi cu meritele noastre, capacitățile noastre, structurile noastre; la origine este chemarea lui Dumnezeu, dorința sa de a ajunge la noi, grija sa față de fiecare dintre noi, belșugul milostivirii sale care vrea să ne mântuiască de păcat și de moarte, pentru a ne dărui viața din belșug și bucuria fără sfârșit. Isus a venit ca bun păstor al omenirii pentru a ne chema și a ne duce din nou acasă. Așadar, noi, comemorând cu recunoștință, putem să amintim iubirea sa față de noi, față de noi care eram departe de el. Da, în timp ce „noi toți rătăceam ca oile” și „fiecare avea propriul drum în față” (Is 53,6), el a luat asupra sa fărădelegile noastre și s-a încărcat cu păcatele noastre, ducându-ne din nou în inima Tatălui. Așa am ascultat de la apostolul Petru în a doua lectură: „Erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și supraveghetorul sufletelor voastre” (1Pt 2,25). Și astăzi, în orice situație a vieții, în ceea ce purtăm în inimă, în rătăcirile noastre, în fricile noastre, în sentimentul de înfrângere care ne asaltează uneori, în închisoarea tristeții care riscă să ne închidă, el ne cheamă. Vine ca bun păstor și ne cheamă pe nume, pentru a ne spune cât de prețioși suntem în ochii săi, pentru a îngriji rănile noastre și a lua asupra sa slăbiciunile noastre, pentru a ne aduna în unitate în staulul său și a ne face familiali cu Tatăl și între noi.

Fraților și surorilor, în timp ce suntem aici în această dimineață, simțim bucuria de a fi popor sfânt al lui Dumnezeu: noi toți ne naștem din chemarea sa; el este cel care ne-a convocat și pentru aceasta suntem poporul său, turma sa, Biserica sa. Ne-a adunat aici pentru ca, deși fiind diferiți între noi și aparținând unor comunități diferite, măreția iubirii sale să ne reunească pe toți într-o unică îmbrățișare. Este frumos să fim împreună: episcopii și preoții, călugării și credincioșii laici; și este frumos a împărtăși această bucurie împreună cu delegațiile ecumenice, cu conducătorii comunității ebraice, cu reprezentanții instituțiilor civile și ai corpului diplomatic. Aceasta este catolicitate: noi toți, chemați pe nume de bunul păstor, suntem chemați să primim și să răspândim iubirea sa, să facem staulul său mereu incluzător și niciodată excluzător. Și, de aceea, toți suntem chemați să cultivăm relații de fraternitate și de colaborare, fără a ne dezbina între noi, fără a considera comunitatea noastră ca un ambient rezervat, fără a ne lăsa cuprinși de preocuparea de a apăra fiecare propriul spațiu, ci deschizându-ne la iubirea reciprocă.

2. După ce a chemat oile, păstorul „le conduce afară” (In 10,3). Mai înainte, le-a făcut să intre în staul chemându-le, acum le împinge afară. Mai întâi, suntem adunați în familia lui Dumnezeu pentru a fi constituiți popor al său, însă după aceea suntem trimiși în lumea așa încât, cu curaj și fără frică, să devenim vestitori ai veștii bune, martori ai iubirii care ne-a regenerat. Această mișcare – a intra și a ieși – putem s-o percepem dintr-o altă imagine pe care o folosește Isus: cea a porții. El spune: „Eu sunt poarta. Dacă cineva intră prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune” (v. 9). Să reascultăm bine asta: va intra și va ieși. Pe de o parte, Isus este poarta care s-a deschis larg pentru a ne face să intrăm în comuniunea Tatălui și a experimenta milostivirea sa; dar, așa cum știu toți, o poartă deschisă folosește, în afară de a permite intrarea, și pentru a ieși din locul unde ne aflăm. Și atunci, după ce ne-a condus din nou în îmbrățișarea lui Dumnezeu și în staulul Bisericii, Isus este poarta care ne face să ieșim spre lume: el ne stimulează să mergem în întâmpinarea fraților. Și să ne amintim bine asta: toți, nimeni nu este exclus, suntem chemați la asta, să ieșim din comoditățile noastre și să avem curajul de a ajunge la fiecare periferie care are nevoie de lumina evangheliei (cf. Exortația apostolică Evangelii gaudium, 20).

Fraților și surorilor, a fi „în ieșire” înseamnă pentru fiecare dintre noi a deveni, ca și Isus, o poartă deschisă. Este trist și face rău a vedea porți închise: porțile închise ale egoismului nostru față de cel care merge lângă noi în fiecare zi; porțile închise ale individualismului nostru într-o societate care riscă să se atrofieze în singurătate; porțile închise ale indiferenței noastre față de cel care este în suferință și în sărăcie; porțile închise față de cel care este străin, diferit, migrant, sărac. Și chiar porțile închise ale comunităților noastre ecleziale: închise între noi, închise față de lume, închise față de cel care „nu este în regulă”, închise față de cel care năzuiește la iertarea lui Dumnezeu. Fraților și surorilor, vă rog, vă rog: să deschidem porțile! Să încercăm să fim și noi – cu cuvintele, gesturile, activitățile zilnice – ca Isus: o poartă deschisă, o poartă care permite tuturor să intre ca să experimenteze frumusețea iubirii și a iertării Domnului.

Repet asta mai ales mie însumi, fraților episcopi și preoților: nouă, păstorilor. Pentru că păstorul, spune Isus, nu este un hoț sau un tâlhar (cf. In 10,8); adică nu profită de rolul său, nu oprimă turma care îi este încredințată, nu „fură” spațiul fraților laici, nu exercită o autoritate rigidă. Fraților, să ne încurajăm să fim porți tot mai deschise: „facilitatori” ai harului lui Dumnezeu, experți de apropiere, dispuși să ofere viața, așa cum Isus Cristos, Domnul nostru și totul nostru, ne învață cu brațe deschise de la catedra crucii și ne arată de fiecare dată pe altar, Pâine vie frântă pentru noi. Spun asta și fraților și surorilor laici, cateheților, lucrătorilor pastorali, celor care au responsabilități politice și sociale, celor care pur și simplu duc înainte viața lor zilnică, uneori cu trudă: fiți porți deschise! Să lăsăm să intre în inimă Domnul vieții, cuvântul său care mângâie și vindecă, pentru a ieși după aceea afară și a fi noi înșine porți deschise în societate. A fi deschiși și incluzători unii față de alții, pentru a ajuta Ungaria să crească în fraternitate, cale a păcii.

Preaiubiților, Isus bunul păstor ne cheamă pe nume și se îngrijește de noi cu duioșie infinită. El este poarta și cel care intră prin el are viața veșnică: așadar, el este viitorul nostru, un viitor de „viață din belșug” (In 10,10). De aceea, să nu ne descurajăm niciodată, să nu lăsăm niciodată să ni se fure bucuria și pacea pe care el ni le-a dăruit, să nu ne închidem în probleme sau în apatie. Să ne lăsăm însoțiți de păstorul nostru: cu el viața noastră, familiile noastre, comunitățile noastre creștine și toată Ungaria strălucesc de viață nouă!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 30.04.2023
Publicarea pe acest sit: 30.04.2023
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.