Discursul Papei la întâlnirea cu lumea universitară și culturală

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu lumea universitară și culturală
Budapesta, 30 aprilie 2023

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Salut pe fiecare dintre voi și mulțumesc pentru cuvintele frumoase care au fost spuse și asupra cărora mă voi opri imediat. Aceasta este ultima întâlnire din vizita mea în Ungaria și, cu inima recunoscătoare, îmi place să mă gândesc la cursul Dunării, care leagă această țară de multe altele, unind, în afară de geografia lor, și istoria lor. Într-un anumit sens, cultura este ca un mare fluviu: leagă și parcurge diferite regiuni ale vieții și ale istoriei punându-le în relație, permite să se navigheze în lume și să se îmbrățișeze țări și ținuturi îndepărtate, adapă mintea, irigă sufletul, face să crească societatea. Însuși cuvântul cultură derivă din verbul a cultiva: știința presupune un semănat zilnic care, cufundându-se în brazdele realității, aduce rod.

foto: Vatican Media

În urmă cu o sută de ani, Romano Guardini, mare intelectual și om de credință, chiar în timp ce se afla cufundat într-un peisaj făcut unic de frumusețea apelor, a avut o intuiție culturală rodnică. A scris el: „În aceste zile, am înțeles mai mult ca oricând că există două forme de cunoaștere […], una conduce la cufundarea în obiect și în contextul său, prin care omul care vrea să cunoască încearcă să trăiască în el; cealaltă, dimpotrivă, adună lucrurile, de desface, le ordonează în căsuțe, dobândește stăpânirea și posesia lor, le domină” (Lettere dal Lago di Como. Tecnica e l’uomo [Scrisori de la Lacul Como. Tehnica și omul], Brescia 2022, p. 55). Distinge între o cunoaștere umilă și relațională, care este ca „o domnie ce se obține prin intermediul slujirii; o creație conform naturii, care nu depășește limitele stabilite” (cf. p. 57), și o altă modalitate de știință, care „nu observă, ci analizează, […] nu se mai cufundă în obiect, îl cuprinde” (p. 56).

Și iată că în acest al doilea mod de a cunoaște „energiile și substanțele sunt făcute să conveargă la un unic scop: mașina” (p. 58), și „astfel se dezvoltă o tehnică a supunerii ființei vii” (p. 59-60). Guardini nu demonizează tehnica, aceea care permite să se trăiască mai bine, să se comunice și să se aibă multe avantaje, ci observă riscul ca ea să devină reglementatoare, dacă nu dominatoare, a vieții. În acest sens, vedea un mare pericol: „Omul pierde toate legăturile interioare care îi procură un simț organic al măsurii și al formelor de exprimare în armonie cu natura” și, „în timp ce în ființa sa interioară el a devenit fără contururi, fără măsură, fără direcție, el stabilește în mod arbitrar scopurile sale și constrânge forțele naturii, dominate de el, să le realizeze” (p. 60). Și lăsa urmașilor o întrebare neliniștitoare: „Ce va fi cu viața dacă ea va ajunge sub acest jug? […] Ce se va întâmpla […] când ne vom afla în fața prevalării imperativelor tehnicii? Viața este încadrată de acum într-un sistem de mașini. […] Într-un astfel de sistem, viața poate să rămână vie?” (p. 61).

Viața poate să rămână vie? Este o problemă care, în special în acest loc, unde se aprofundează informatica și „științele bionice”, este bine să fie pusă. De fapt, ceea ce a fost întrevăzut de Guardini apare clar în zilele noastre: să ne gândim la criza ecologică, natura care pur și simplu reacționează la folosirea instrumentală pe care o facem cu ea. Să ne gândim la lipsa de limite, la logica acelui „se poate face, așadar, este permis”. Să ne gândim și la voința de a pune în centrul a toate nu persoana și relațiile sale, ci individul centrat pe propriile nevoi, avid să câștige și lacom să cuprindă realitatea. Și să ne gândim, prin urmare, la erodarea legăturilor comunitare, prin care singurătatea și frica, din condiții existențiale, par să se transforme în condiții sociale. Câți indivizi izolați, foarte „social” și mai puțin sociali, recurg, ca într-un cerc vicios, la consolările tehnicii ca la umpluturi ale golului pe care-l simt, alergând în mod și mai frenetic în timp ce, subjugați ai unui capitalism sălbatic, simt ca fiind mai dureroase propriile slăbiciuni, într-o societate în care viteza exterioară merge în același pas cu fragilitatea interioară. Aceasta este drama. Spunând asta, nu vreau să insuflu pesimism – ar fi contrar credinței pe care am bucuria s-o practic -, ci să reflectez asupra acestei „aroganțe de a fi și de a avea”, pe care, deja la începuturile culturii europene, Homer o vedea amenințătoare și pe care paradigma tehnocratică o exasperează, cu o anumită folosire a algoritmelor care poate reprezenta un ulterior risc de destabilizare a umanului.

Într-un roman pe care l-am citat de mai multe ori, Stăpânul lumii, de Robert Benson, se observă „că această complexitate mecanică nu este sinonim al adevăratei măreții și că în exterioritatea cea mai fastuoasă se ascunde mai subtilă viclenia” (Verona 2014, 24-25). În această carte, într-un anumit sens „profetică”, scris în urmă cu peste o sută de ani, este descris un viitor dominat de tehnică și în care totul, în numele progresului, este uniformizat: peste tot se predică un nou „umanitarism” care desființează diferențele, anulând viețile popoarelor și abolind religiile. Abolind diferențele, pe toate. Ideologii opuse converg într-o omologare care colonizează ideologic. Aceasta este drama, colonizarea ideologică; omul, în contact cu mașinile, se aplatizează tot mai mult, în timp ce trăirea comună devine tristă și rarefiată. În acea lume progresată dar întunecată, descrisă de Benson, unde toți par insensibili și anesteziați, pare normal să se rebuteze bolnavii și să se aplice eutanasia, precum și să se abolească limbile și culturile naționale pentru a ajunge la pacea universală, care în realitate se transformă într-o persecuție bazată pe impunerea consensului, așa încât să-l facă pe un protagonist să afirme că „lumea pare la cheremul unei vitalități pervertite, care corupe și încurcă toate lucrurile” (p. 145).

M-am întins în această analiză cu nuanțe cenușii tocmai pentru că în acest context strălucesc mai bine rolurile culturii și ale universității. De fapt, universitatea este, așa cum indică însuși numele, locul unde gândirea se naște, crește și se maturizează deschisă și simfonică; nu monocordă, nu închisă: deschisă și simfonică. Este „templul” unde cunoașterea este chemată să se elibereze de granițele înguste ale lui a avea și a poseda pentru a deveni cultură, și anume, „cultivare” a omului și a relațiilor sale de bază: cu transcendentul, cu societatea, cu istoria, cu creația. Afirmă în această privință Conciliul Vatican II: „Cultura trebuie să fie subordonată perfecționării integrale a persoanei umane, binelui comunității și al întregii societăți. De aceea, spiritul trebuie cultivat, astfel încât să se dezvolte capacitatea de a admira, de a intui, de a contempla, de a-și forma o judecată personală și de a-și înălța simțul religios, moral și social” (Constituția pastorală Gaudium et spes, 59). Deja în timpurile antice se spunea că începutul filozofării este admirația, capacitatea de a admira. În această perspectivă, am apreciat mult cuvintele voastre. Ale dumneavoastră, monseniore rector, când ați spus că „în fiecare om de știință există ceva din cărturar, din preot, din profet și din mistic”; că, de asemenea, „cu ajutorul științei nu vrem numai să înțelegem, vrem să facem și lucrul corect, adică să construim o civilizație umană și solidară, o cultură și un ambient sustenabile. Cu inima umilă putem urca nu numai pe muntele Domnului, ci și pe muntele științei”.

Este adevărat: de fapt, marii intelectuali sunt umili. De altfel, misterul vieții se dezvăluie celui care știe să intre în lucrurile mici. Este frumos în această privință ceea ce ne-a spus Dorottya: „Descoperind tot mai mult mici detalii, ne cufundăm în complexitatea operei lui Dumnezeu”. Înțeleasă astfel, cultura reprezintă cu adevărat salvgardarea umanului. Cufundă în contemplație și plăsmuiește persoane care nu sunt în voia modelor momentului, ci bine înrădăcinate în realitatea lucrurilor. Și că, umile discipole ale științei, simt că trebuie să fie deschise și comunicative, niciodată rigide și combative. De fapt, cine iubește cultura nu se simte niciodată sosit și în ordine, ci poartă în sine o neliniște sănătoasă. Caută, întreabă, riscă, explorează; știe să iasă din propriile certitudini pentru a se aventura cu umilință în misterul vieții, care se unește cu neliniștea, nu cu obișnuința; care se deschide la celelalte culturi și simte nevoia de a împărtăși știința. Acesta este spiritul universității, și vă mulțumesc pentru că îl trăiți astfel; așa cum ne-a spus profesorul Major, care a relatat frumusețea de a coopera cu alte realități educative prin programe de cercetare împărtășite, precum și primind studenți care provin din alte regiuni ale lumii, ca Orientul Mijlociu, îndeosebi din martirizata Siria. Și deschizându-ne la ceilalți, ne cunoaștem mai bine pe noi înșine. Deschiderea, a ne deschide la ceilalți este ca o oglindă: mă face să mă cunosc mai bine pe mine însumi.

Cultura ne însoțește să ne cunoaștem pe noi înșine. Amintește asta gândirea clasică, ce nu trebuie să apună niciodată. Vin în minte cuvintele celebre ale oracolului din Delfi: „Cunoaște-te pe tine însuți”. Este una dintre frazele-călăuză pe care aș vrea să vi le las în concluzie. Dar ce înseamnă cunoaște-te pe tine însuți? Înseamnă a ști să recunoaștem propriile limite și, prin urmare, a îndigui propria prezumție de autosuficiență. Ne face bine, pentru că înainte de toate recunoscându-ne creaturi noi devenim creativi, cufundându-ne în lume în loc s-o dominăm. Și în timp ce gândirea tehnocratică urmărește un progres care nu admite limite, omul real este făcut și din fragilitate, și adesea acolo înțelege că este dependent de Dumnezeu și conectat cu ceilalți și cu creația. Așadar, fraza oracolului din Delfi invită la o cunoaștere care, pornind de la umilință, pornind de la limită, pornind de la umilința limitei, descoperă propriile potențialități minunate, care merg mult dincolo de cele ale tehnicii. Cu alte cuvinte, a ne cunoaște pe noi înșine cere să ținem împreună, într-o dialectică virtuoasă, fragilitatea și măreția omului. Din uimirea acestui contrast apare cultura: niciodată satisfăcută și mereu în căutare, neliniștită și comunitară, disciplinată în finitudinea sa și deschisă la absolut. Vă urez să cultivați această descoperire pasionantă a adevărului!

A doua frază-călăuză se referă tocmai la adevăr. Este o frază a lui Isus Cristos: „Adevărul vă va elibera” (In 8,32). Ungaria a văzut succesiunea de ideologii care se impuneau ca adevăr, dar nu dădeau libertate. Și astăzi, riscul nu a dispărut: mă gândesc la trecerea de la comunism la consumism. Ceea ce ambele „ism”-uri au în comun este falsa idee de libertate; aceea a comunismului era o „libertate” constrânsă, limitată din afară, decisă de altcineva; aceea a consumismului este o „libertate” libertină, hedonistă, aplatizată asupra sieși, care face sclavi ai consumurilor și ai lucrurilor. Și cât de ușor este de a trece de la limitele impuse gândirii, ca în comunism, la a se crede fără limite, ca în consumism! De la o libertate frânată la o libertate fără frâne. În schimb, Isus oferă o cale de ieșire, spunând că este adevărat ceea ce eliberează, ceea ce îl eliberează pe om de dependențele sale și de închiderile sale. Cheia pentru a avea acces la acest adevăr este o cunoaștere care nu este niciodată deconectată de iubire, relațională, umilă și deschisă, concretă și comunitară, curajoasă și constructivă. Acest lucru sunt chemate universitățile să-l cultive și credința să alimenteze. Așadar, urez acestei și fiecărei Universități să fie un centru de universalitate și de libertate, un șantier rodnic de umanism, un laborator de speranță. Vă binecuvântez din inimă și vă mulțumesc pentru ceea ce faceți. Multe mulțumiri!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 30.04.2023
Publicarea pe acest sit: 30.04.2023
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.