Predica Papei la Liturghia celebrată în Marsilia

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia celebrată în Marsilia
sâmbătă, 23 septembrie 2023

Se relatează în Scripturi că regele David, după ce a stabilit regatul său, a decis să transporte Arca Alianței la Ierusalim. Atunci, după ce a convocat poporul, s-a ridicat și a plecat pentru a merge ca s-o ia; după aceea, în timpul transportării, el însuși dansa în fața ei împreună cu oamenii, tresăltând de bucurie pentru prezența Domnului (cf. 2Sam 6,1-15). Pe fundalul acestei scene evanghelistul Luca ne relatează vizita Mariei la verișoara Elisabeta: de fapt, și Maria se ridică și pleacă spre regiunea din Ierusalim și, atunci când intră în casa Elisabetei, pruncul pe care aceasta îl poartă în sân, recunoscând venirea lui Mesia, tresaltă de bucurie, începe să danseze ca și David în fața Arcei (cf. Lc 1,39-45).

foto: Vatican Media

Așadar, Maria este prezentată ca adevărata Arcă a Alianței, care îl introduce pe Domnul în lume. Este Fecioara tânără care merge în întâmpinarea bătrânei sterile și, purtându-l pe Isus, devine semn al vizitei lui Dumnezeu care învinge orice sterilitate. Este Mama care urcă spre munții din Iuda, pentru a ne spune că Dumnezeu pornește în călătorie spre noi, pentru a ne căuta cu iubirea sa și a ne face să tresăltăm de bucurie. Dumnezeu este cel care pornește în călătorie!

În aceste două femei, Maria și Elisabeta, se dezvăluie vizita lui Dumnezeu la omenire: una este tânără și cealaltă este bătrână, una este fecioară și cealaltă este sterilă, și totuși ambele sunt însărcinate în mod „imposibil”. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră: face posibil și ceea ce pare imposibil, generează viață și în sterilitate.

Fraților și surorilor, să ne întrebăm cu sinceritatea inimii: credem că Dumnezeu este în acțiune în viața noastră? Credem că Domnul, în mod ascuns și adesea imprevizibil, acționează în istorie, face minunății și este în acțiune și în societățile noastre marcate de secularismul lumesc și de o anumită indiferență religioasă?

Există un mod pentru a discerne dacă avem această încredere în Domnul. Care este modul? Evanghelia spune că „Elisabeta când a auzit salutul Mariei, a tresăltat copilul în sânul ei” (v. 41). Acesta este semnul: a tresălta. Cel care crede, cel care se roagă, cel care-l primește pe Domnul tresaltă în Duhul, simte că se mișcă înăuntru ceva, „dans” de bucurie. Și aș vrea să mă opresc asupra acestui lucru: tresăltarea credinței.

Experiența credinței generează, înainte de toate, o tresăltare în fața vieții. A tresălta înseamnă a fi „atinși înăuntru”, a avea un freamăt interior, a simți că se mișcă ceva în inima noastră. Este contrariul unei inimi plate, reci, comode în trăirea liniștită, care se blindează în indiferență și devine impermeabilă, care se împietrește, insensibilă la tot și la toți, chiar și față de rebutarea tragică a vieții umane, care astăzi este refuzată în atâtea persoane care emigrează, precum și în atâția copii nenăscuți și în atâția bătrâni abandonați. O inimă rece și plată trage după sine viața în mod mecanic, fără pasiune, fără elanuri, fără dorință. Și de toate acestea, în societatea noastră europeană, ne putem îmbolnăvi: cinismul, încântarea, resemnarea, incertitudinea, un sentiment general de tristețe – toate împreună: tristețea, acea tristețe ascunsă în inimi. Cineva le-a numit „pasiuni triste”: este o viață fără tresăltări.

În schimb, cel care este născut la credință recunoaște prezența Domnului, ca pruncul în sânul Elisabetei. Recunoaște lucrarea sa în încolțirea zilelor și primește ochi noi pentru a privi realitatea; chiar și în mijlocul trudelor, al problemelor și al suferințelor, percepe zilnic vizita lui Dumnezeu și se simte însoțit și susținut de el. În fața misterului vieții personale și a provocărilor societății, cel care crede are o tresăltare, o pasiune, un vis de cultivat, un interes care determină la angajare personală. Acum fiecare dintre noi se poate întreba: eu simt aceste lucruri? Eu am aceste lucruri? Cine este așa știe că în toate Domnul este prezent, cheamă, invită la mărturisirea evangheliei pentru a construi cu blândețe, prin darurile și carismele primite, o lume nouă.

Experiența credinței, în afară de o tresăltare în fața vieții, generează și o tresăltare în fața aproapelui. De fapt, în misterul Vizitării vedem că vizita lui Dumnezeu nu are loc prin evenimente cerești extraordinare, ci în simplitatea unei întâlniri. Dumnezeu vine în pragul unei case de familie, în îmbrățișarea duioasă între două femei, în intersectarea a două sarcini pline de uimire și de speranță. În această întâlnire este atenția Mariei, minunarea Elisabetei, bucuria împărtășirii.

Să ne amintim mereu de asta și în Biserică: Dumnezeu este relație și ne vizitează adesea prin întâlnirile umane, atunci când știm să ne deschidem la celălalt, când există o tresăltare pentru viața celor care, în fiecare zi, trec pe lângă noi și când inima noastră rămâne impasibilă și insensibilă în fața rănilor celor care sunt mai fragili. Orașele noastre metropolitane și atâtea țări europene ca Franța, în care conviețuiesc culturi și religii diferite, sunt în acest sens o mare provocare împotriva exasperărilor individualismului, împotriva egoismelor și închiderilor care produc singurătăți și suferințe. Să învățăm de la Isus să avem freamăte pentru cel care trăiește lângă noi, să învățăm de la el care, în fața mulțimilor trudite și epuizate, simte compasiune și se înduioșează (cf. Mc 6,34), are tresăltări de milostivire în fața trupului rănit al celui pe care-l întâlnește. Așa cum afirmă un mare sfânt al vostru, Vincențiu de Paul, „trebuie să încercăm să înduioșăm inimile noastre, făcându-le sensibile la suferințele și la mizeriile aproapelui, și să-l rugăm pe Dumnezeu să ne dea adevăratul spirit de milostivire, care este propriu-zis însuși spiritul său”, ajungând să recunoaștem că săracii sunt „domnii și stăpânii noștri” (Correspondance, entretiens, documents, Paris, 1920-25, 341; 392-393).

Fraților, surorilor, mă gândesc la multele „tresăltări” ale Franței, la o istorie bogată în sfințenie, în cultură, în artiști și în gânditori, care au pasionat atâtea generații. Și astăzi viața noastră, viața Bisericii, Franța, Europa au nevoie de asta: de harul unei tresăltări, de o nouă tresăltare de credință, de caritate și de speranță. Avem nevoie să regăsim pasiune și entuziasm, să redescoperim gustul angajării pentru fraternitate, să îndrăznim iarăși riscul iubirii în familii și față de cei mai slabi și să regăsim în evanghelie un har care transformă și față frumoasă, viața.

Să privim la Maria, care se deranjează pornind în călătorie și ne învață că Dumnezeu este chiar așa: ne deranjează, ne pune în mișcare, ne face „să tresăltăm”, așa cum i s-a întâmplat Elisabetei. Și noi vrem să fim creștini care îl întâlnesc pe Dumnezeu cu rugăciune și pe frați cu iubire; creștini care tresaltă, vibrează, primesc focul Duhului pentru a se lăsa după aceea arși de întrebările de astăzi, de provocările Mediteranei, de strigătul săracilor, de „sfintele utopii” de fraternitate și de pace care așteaptă să fie realizate.

Fraților și surorilor, împreună cu voi o rog pe Sfânta Fecioară Maria, Notre Dame de la Garde, să vegheze asupra vieții voastre, să păzească Franța, să păzească Europa întreagă și să ne facă să tresăltăm în Duh. Și aș vrea să fac asta cu cuvintele lui Paul Claudel: „Văd biserica deschisă. […] / Nu am nimic de oferit și nimic de cerut. / Doar vin, Mamă, pentru a te privi. / Pentru a te privi, a plânge de fericire, a ști asta: / că eu sunt fiul tău și că tu ești aici. […] A fi cu tine, Maria, în acest loc unde tu ești. […] / Pentru că tu ești aici mereu, / pur și simplu pentru că ești Maria, / pur și simplu pentru că exiști, / Mamă a lui Isus Cristos, mulțumire fie ție!” („La Vierge à midi”, Poëmes de Guerre 1914-1916, Paris, 1922).

* * *

Salut la sfârșitul Liturghiei

Mulțumesc, Eminență, pentru cuvintele dumneavoastră, și vă mulțumesc vouă tuturor, frați și surori, pentru prezență și pentru rugăciune. Mulțumesc!

Ajuns de acum la sfârșitul acestei vizite, aș vrea să exprim recunoștința mea pentru primirea călduroasă pe care am primit-o, precum și pentru toată munca și pregătirile desfășurate. Mulțumesc domnului președinte al Republicii și, prin intermediul lui, adresez un salut cordial tuturor francezilor și francezelor. O salut pe doamna prim ministru, care a venit ca să mă primească la aeroport; salut și autoritățile prezente, îndeosebi pe domnul primar de Marsilia.

Și îmbrățișez toată Biserica din Marsilia, cu comunitățile sale parohiale și călugărești, cu numeroasele sale institute școlare și operele sale caritative. Această arhidieceză a fost prima din lume care a fost consacrată Preasfintei Inimi a lui Isus, în 1720, în timpul epidemiei de ciumă; așadar, este în venele voastre să fiți semne ale duioșiei lui Dumnezeu, dar și în actuala „epidemie a indiferenței”: mulțumesc pentru slujirea voastră blândă și determinată, care mărturisește apropierea și compasiunea Domnului!

În afară de voi, au venit aici din diferite părți ale Franței: merci à vous! Doresc să salut frații și surorile venite din Nisa, însoțite de episcop și de primar, și supraviețuitori ai atentatului teribil din 14 iulie 2016. Să îndreptăm o amintire de rugăciune pentru cei care și-au pierdut viața în acea tragedie și în toate actele teroriste făcute în Franța și în orice parte a lumii. Terorismul este laș. Să nu încetăm să ne rugăm pentru pacea în regiunile devastate de război, mai ales pentru martirizatul popor ucrainean.

Un salut plin de afect pentru cei bolnavi, pentru copii și pentru bătrâni, care sunt amintirea civilizației; și un gând special pentru persoanele aflate în dificultate și pentru toți muncitorii din acest oraș; în portul Marsilia a lucrat Jacques Loew, primul preot muncitor din Franța. Demnitatea muncitorilor să fie respectată, promovată și tutelată!

Iubiți frați și surori, voi purta în inimă întâlnirile din aceste zile. Notre Dame de la Garde să vegheze asupra acestui oraș, mozaic de speranță, asupra tuturor familiilor voastre și asupra fiecăruia dintre voi. Je vous bénis. S’il vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi. Ce travail n’est pas facil! Merci.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 23.09.2023
Publicarea pe acest sit: 23.09.2023
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.