Predica Papei la Liturghia celebrată în Geneva

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia celebrată în Geneva
joi, 21 iunie 2018

Tată, pâine, iertare. Trei cuvinte, pe care ni le dăruiește Evanghelia de astăzi. Trei cuvinte care ne duc la inima credinței.

„Tată”. Așa începe rugăciunea. Poate continua cu cuvinte diferite, dar nu poate uita primul, deoarece cuvântul „Tată” este cheia de acces la inima lui Dumnezeu; pentru că numai spunând Tată ne rugăm în „limbă creștină”. Ne rugăm „în creștinește”: nu un Dumnezeu generic, ci Dumnezeu care este înainte de toate Tată. De fapt, Isus ne-a cerut să spunem „Tatăl nostru care ești în ceruri”, nu „Dumnezeu al cerurilor care ești Tată”. Înainte de toate, înainte de a fi infinit și veșnic, Dumnezeu este Tată.

De la El coboară orice paternitate și maternitate (cf. Ef 3,15). În El este originea oricărui bine și chiar a vieții noastre. Așadar „Tatăl nostru” este formula vieții, cea care revelează identitatea noastră: suntem fii iubiți. Este formula care rezolvă teorema singurătății și problema condiției de orfani. Este ecuația care arată ce să facem: să-l iubim pe Dumnezeu, Tatăl nostru, și pe ceilalți, frații noștri. Este rugăciunea acelui noi, a Bisericii; o rugăciune fără eu și fără al meu, în întregime îndreptată spre acel tu al lui Dumnezeu („numele tău„; „împărăția ta„, „voința ta„) și care se conjugă numai la persoana întâi plural. „Tatăl nostru”, două cuvinte care ne oferă indicatoarele vieții spirituale.

Astfel, de fiecare dată când facem semnul crucii la începutul zilei și înainte de orice activitate importantă, de fiecare dată când spunem „Tatăl nostru”, ne reluăm rădăcinile care ne întemeiază. Avem nevoie de asta în societățile noastre adesea dezrădăcinate. „Tatăl nostru” întărește rădăcinile noastre. Când este Tatăl, nimeni nu este exclus; frica și incertitudinea nu înving. Reiese amintirea binelui, pentru că în inima Tatălui nu suntem apariții virtuale, ci fii iubiți. El nu ne leagă în grupuri de împărtășire, ci ne regenerează împreună ca familie.

Să nu încetăm să spunem „Tatăl nostru”: ne va aminti că nu există niciun fiu fără Tatăl și că, prin urmare, nimeni dintre noi nu este singur în această lume. Dar ne va aminti mereu și că nu există Tată fără copii: nimeni dintre noi nu este copil unic, fiecare trebuie să se îngrijească de frați în unica familie umană. Spunând „Tatăl nostru” afirmăm că fiecare ființă umană ne aparține, și în fața multelor răutăți care ofensează fața Tatălui, noi fiii săi suntem chemați să reacționăm ca frați, ca buni păzitori ai familiei noastre, și să ne străduim pentru ca să nu existe indiferență față de frate, față de orice frate: față de copilul care încă nu este născut ca și față de bătrânul care nu mai vorbește, față de cunoscutul pe care nu reușim să-l iertăm ca și față de săracul rebutat. Acest Tată ne cere, ne poruncește: să ne iubim cu inimă de fii, care sunt frați între ei.

Pâine. Isus spune să cerem în fiecare zi Tatălui pâinea. Nu este de folos a cere mai mult: numai pâinea, adică esențialul pentru a trăi. Pâinea este înainte de toate hrana suficientă pentru astăzi, pentru sănătate, pentru munca de astăzi; acea hrană care din păcate lipsește atâtor frați și surori ai noștri. Pentru aceasta spun: vai de cel care face speculă la pâine! Hrana de bază pentru viața zilnică a popoarelor trebuie să fie accesibilă tuturor.

A cere pâinea cea de toate zilele înseamnă a spune și: „Tată, ajută-mă să duc o viață mai simplă”. Viața a devenit atât de complicată. Aș vrea să spun că astăzi pentru mulți este parcă „drogată”: se aleargă de dimineață până seara, printre mii de telefoane și mesaje, incapabili să ne oprim în fața chipurilor, cufundați într-o complexitate care ne face fragili și într-o viteză care hrănește neliniștea. Se impune o alegere de viață sobră, liberă de balasturi superflue. O alegere împotriva-curentului, așa cum a făcut în timpul său sfântul Alois de Gonzaga, pe care-l amintim astăzi. Alegerea de a renunța la atâtea lucruri care umplu viața dar golesc inima. Frați și surori, să alegem simplitatea, simplitatea pâinii, pentru a regăsi curajul tăcerii și a rugăciunii, drojdie a unei vieți cu adevărat umane. Să alegem persoanele față de lucruri, pentru ca să fermenteze relații personale, nu virtuale. Să iubim din nou mireasma genuină a ceea ce ne înconjoară. Când eram mic, acasă, dacă pâinea cădea de pe masă, ne învățau să o adunăm imediat și s-o sărutăm. A aprecia ceea ce avem simplu în fiecare zi, a-l păzi: a nu folosi și a arunca, ci a aprecia și a păzi.

„Pâinea cea de toate zilele”, după aceea, să nu uităm asta, este Isus. Fără El nu putem să facem nimic (cf. In 15,5). El este alimentul de bază pentru a trăi bine. Însă, uneori, pe Isus îl reducem la o garnitură. Dar dacă nu este hrana noastră de viață, centrul zilelor, respirația cotidianității, totul este zadarnic, totul este garnitură. Cerând pâinea îi cerem Tatălui și ne spune nouă înșine în fiecare zi: simplitate de viață, grija față de cel care ne înconjoară, Isus în toate și înainte de toate.

Iertare. Este greu a ierta, purtăm mereu înlăuntrul nostru un pic de supărare, de mânie, și când suntem provocați de cel pe care deja l-am iertat, supărarea revine cu interesele. Însă Domnul pretinde ca dar iertarea noastră. Ne face să ne gândim că unicul comentariu original la Tatăl nostru, cel al lui Isus, se concentrează într-o singură frază: „Căci dacă voi iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru ceresc vă va ierta, însă, dacă nu-i veți ierta pe oameni, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre” (Mt 6,14-15). Singurul comentariu pe care-l face Domnul! Iertarea este clauza obligatorie din Tatăl nostru. Dumnezeu ne eliberează inima de orice păcat, Dumnezeu iartă totul, totul, dar cere un lucru: ca noi să nu încetăm să iertăm la rândul nostru. Vrea de la fiecare dintre noi o amnistie generală a greșelilor celuilalt. Ar fi nevoie să facem o frumoasă fotografie a inimii, pentru a vedea dacă înlăuntrul nostru sunt blocaje, obstacole în calea iertării, pietre care trebuie înlăturate. Și atunci să spunem Tatălui: „Vezi toată această stâncă, o încredințez Ție și te rog pentru această persoană, pentru această situație; chiar dacă eu iert cu greu, îți cer forța pentru a face asta”.

Iertarea reînnoiește, iertarea face minuni. Petru a experimentat iertarea lui Isus și a devenit păstor al turmei sale; Saul a devenit Paul după iertarea primită de la Ștefan; fiecare dintre noi se renaște creatură nouă atunci când, iertat de Tatăl, îi iubește pe frați. Numai atunci punem în lumea noastră noutăți adevărate, pentru că nu exist noutate mai mare decât iertarea, această iertare care schimbă răul în bine. Vedem asta în istoria creștină. A ne ierta între noi, a ne redescoperi frați după secole de controverse și sfâșieri, cât de bine ne-a făcut și continuă să ne facă! Tatăl este fericit atunci când ne iubim și iertăm cu inimă adevărată (cf. Mt 18,35). Și atunci ni-l dăruiește pe Duhul său. Să cerem acest har: să nu ne baricadăm cu suflet împietrit, pretinzând mereu de la ceilalți, ci să facem primul pas, în rugăciune, în întâlnirea fraternă, în caritatea concretă. Astfel vom fi tot mai asemenea cu Tatăl, care iubește fără răsplată. Și El îl va revărsa asupra noastră pe Duhul unității.

____________________

Saluturi la sfârșitul Liturghiei

Îi mulțumesc din inimă monseniorului Morerod și comunității diecezane din Lausanne-Geneva-Friebourg. Mulțumesc pentru primirea voastră, pentru pregătire și pentru rugăciune, pe care vă cer s-o faceți în continuare. Și eu mă voi ruga pentru voi, pentru ca Domnul să însoțească drumul vostru, îndeosebi pe cel ecumenic. Extinzând salutul meu la toți păstorii din diecezele elvețiene și la ceilalți episcopi prezenți, precum și credincioșilor veniți din diferite părți ale Elveției, Franței și din alte țări.

Îi salut pe cetățenii din acest oraș frumos, unde în urmă cu exact 600 de ani a stat papa Martin al V-lea, și care este sediu unor importate instituții internaționale, între care Organizația Internațională a Muncii, a cărui centenar de întemeiere va fi anul viitor.

Mulțumesc cu putere guvernului Confederației Elvețiene pentru invitația respectuoasă și pentru colaborarea deosebită. Mulțumesc!

Vă rog, să nu uitați să vă rugați pentru mine. La revedere!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 21.06.2018
Publicarea pe acest sit: 22.06.2018
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.