Predica Papei la încheierea SRUC

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la celebrare de încheiere a Săptămânii de Rugăciune
pentru Unitatea Creștinilor
joi, 25 ianuarie 2024

În evanghelia pe care am ascultat-o, învățătorul Legii, deși se adresează lui Isus numindu-l „Învățător”, nu vrea să se lase instruit de el, ci „să-l pună la încercare”. O falsitate și mai mare reiese însă din întrebarea sa: „Ce trebuie să fac pentru a moșteni viața veșnică?” (Lc 10,25). A face pentru a moșteni, a face pentru a avea: iată o religiozitate deformată, bazată pe posesie și nu pe dar, unde Dumnezeu este mijlocul pentru a obține ceea ce vreau, nu scopul de a iubi cu toată inima. Dar Isus este răbdător și-l invită pe acel învățător să găsească răspunsul în Legea al cărei expert era, care prescrie: „Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Lc 10,27).

foto: Vatican Media

Atunci acel om, „voind să se justifice”, pune o a doua întrebare: „Și cine este aproapele meu?” (Lc 10,29). Dacă prima întrebare risca să-l reducă pe Dumnezeu la propriul „eu”, aceasta încearcă să împartă: să împartă persoanele în cel care trebuie iubit și în cel care poate fi ignorat. Și a împărți nu este niciodată de la Dumnezeu: este de la diavol, care este împărțitor. Însă Isus nu răspunde făcând teorie, ci cu parabola bunului samaritean, cu o istorie concretă, care ne interpelează și pe noi. Pentru că, iubiți frați și surori, cei care se comportă rău, cu indiferență, sunt preotul și levitul, care pun înaintea nevoilor celui care suferă tutelarea tradițiilor lor religioase. În schimb, cel care dă sens cuvântului „aproapele” este un eretic, un samaritean, pentru că devine aproape: simte milă, se apropie și cu duioșie se apleacă asupra rănilor acelui frate; se îngrijește de el, independent de trecutul său și de păcatele sale, și îl slujește cu toată ființa sa (cf. Lc 10,33-35). Asta îi permite lui Isus să concludă că întrebarea corectă nu este „Cine este aproapele meu?”, ci: „Eu mă fac aproape?”. Numai această iubire care devine slujire gratuită, numai această iubire pe care Isus a proclamat-o și a trăit-o îi va apropia pe creștinii separați unii de alții. Da, numai această iubire, care nu se întoarce asupra trecutului pentru a se distanța sau a arăta cu degetul, numai această iubire care în numele lui Dumnezeu îl pune pe fratele înaintea apărării de fier a propriului sistem religios, numai această iubire ne va uni. Mai întâi fratele, apoi sistemul.

Fraților și surorilor, între noi n-ar trebui să ne punem niciodată întrebarea „Cine este aproapele meu?”. Pentru că fiecare botezat aparține aceluiași Trup al lui Cristos; și mai mult, pentru că fiecare persoană în lume este fratele meu, sora mea și toți compunem „simfonia umanității” al cărei întâi-născut și răscumpărător este Cristos. Cum amintește Sfântul Irineu, pe care am avut bucuria de a-l proclama „Învățător al unității”, „cine iubește adevărul nu trebuie să se lase transportat de diferența fiecărui sunet nici să-și imagineze că unul este artizanul și creatorul acestui sunet și un altul este artizanul și creatorul celuilalt […], ci trebuie să gândești că l-a făcut unul singur” (Adv. haer. II, 25, 2). Așadar, nu „cine este aproapele meu?”, ci „eu mă fac aproape?”. Eu și apoi comunitatea mea, Biserica mea, spiritualitatea mea se fac apropiate? Sau rămân baricadate în apărarea propriilor interese, geloase de autonomia lor, închise în calculul propriilor avantaje, legând raporturi cu ceilalți numai pentru a scoate ceva? Dacă ar fi așa, nu ar fi vorba numai de greșeli strategice, ci de infidelitate față de evanghelie.

„Ce trebuie să fac pentru a moșteni viața veșnică?”: așa a început dialogul dintre învățătorul Legii și Isus. Dar astăzi și această primă întrebare este răsturnată grație Apostolului Paul, a cărui convertire o celebrăm în bazilica dedicată lui. Ei bine, chiar când Saul din Tars, persecutor al creștinilor, îl întâlnește pe Isus în viziunea de lumină care îl învăluie și îi schimbă viața, îl întreabă: „Ce trebuie să fac, Doamne?” (Fap 22,10). Nu „ce trebuie să fac să moștenesc?”, ci „ce să fac, Doamne?”: Domnul este scopul cererii, adevărata moștenire, supremul bine. Paul nu-și schimbă viața pe baza obiectivelor sale, nu devine mai bun pentru că realizează proiectele sale. Convertirea sa se naște dintr-o răsturnare existențială, unde primatul nu mai aparține bravurii sale în fața Legii, ci docilității față de Dumnezeu, într-o deschidere totală la ceea ce vrea el. Nu bravurii sale, ci docilității sale: de la bravură la docilitate. Dacă el este comoara, programul nostru eclezial nu poate decât să constea în a face voința sa, în a merge în întâmpinarea dorințelor sale. Și el, în noaptea dinainte de a-și da viața pentru noi, l-a rugat cu ardoare pe Tatăl pentru noi toți „ca toți să fie una” (In 17,21). Iată voința sa.

Toate eforturile spre unitatea deplină sunt chemate să urmeze același parcurs al lui Paul, să pună deoparte centralitatea ideilor noastre pentru a căuta glasul Domnului și a-i lăsa lui inițiativă și spațiu. A înțeles bine asta un alt Paul, mare pionier al mișcării ecumenice, Abbé Paul Couturier, care rugându-se obișnuia să implore unitatea credincioșilor „așa cum o vrea Cristos”, „cu mijloacele pe care le vrea el”. Avem nevoie de această convertire de perspectivă și înainte de toate de inimă, pentru că, așa cum a afirmat în urmă cu șaizeci de ani Conciliul Vatican II: „Nu există un adevărat ecumenism fără convertire interioară” (Unitatis redintegratio, 7). În timp ce ne rugăm împreună să recunoaștem, fiecare pornind de la el însuși, că avem nevoie să ne convertim, să-i permitem Domnului să ne schimbe inima. Aceasta este calea: a merge împreună și a sluji împreună, punând rugăciunea pe primul loc. De fapt, atunci când creștinii se maturează în slujirea lui Dumnezeu și a aproapelui, cresc și în înțelegerea reciprocă, așa cum declară tot Conciliul: „Cu cât va fi mai strânsă comuniunea lor cu Tatăl, Cuvântul și Duhul, cu atât vor putea spori mai intim și mai ușor fraternitatea reciprocă” (ibid.).

Pentru aceasta suntem aici în această seară din diferite țări, din diferite culturi și tradiții. Sunt recunoscător Cucerniciei Sale Justin Welby, arhiepiscop de Canterbury, mitropolitului Policarp, reprezentant al Patriarhiei Ecumenice, și vouă tuturor, care faceți prezente multe comunități creștine. Adresez un salut special membrilor Comisiei mixte internaționale pentru dialogul teologic între Biserica Catolică și Bisericile Ortodoxe Orientale, care celebrează a XX-a aniversare a drumului lor, și episcopilor catolici și anglicani care participă la întâlnirea Comisiei internaționale pentru Unitate și Misiune. Este frumos că astăzi cu fratele meu, arhiepiscopul Justin, putem conferi acestor perechi de episcopi mandatul de a continua să mărturisească unitatea voită de Dumnezeu pentru Biserica sa în respectivele regiuni, mergând înainte împreună „ca să răspândească milostivirea și pacea lui Dumnezeu într-o lume nevoiașă” (Apel al episcopilor IARCCUM, Roma, 2016). Salut și studenții bursieri ai Comitetului pentru Colaborarea Culturală cu Bisericile Ortodoxe din Dicasterul pentru Promovarea Unității Creștinilor și participanții la vizitele de studiu organizate pentru tineri preoți și călugări din Bisericile Ortodoxe Orientale, și pentru studenții de la Institutul Ecumenic din Bossey de la Consiliul Ecumenic al Bisericilor.

Împreună, ca frați și surori în Cristos, să ne rugăm cu Paul spunând: „Ce să facem, Doamne?”. Și punând întrebarea există deja un răspuns, pentru că primul răspuns este rugăciunea. Rugăciunea pentru unitate este prima misiune a drumului nostru. Și este o misiune sfântă, pentru că înseamnă a sta în comuniune cu Domnul, care pentru unitate l-a rugat înainte de toate pe Tatăl. Și să continuăm să ne rugăm și pentru sfârșitul războaielor, în special în Ucraina și în Țara Sfântă. Un gând din inimă se îndreaptă și spre iubitul popor din Burkina Faso, îndeosebi spre comunitățile care au pregătit acolo materialul pentru Săptămâna de Rugăciune pentru Unitate: fie ca iubirea față de aproapele să ia locul violenței care chinuie țara lor.

„«Ce să fac, Doamne?». Atunci Domnul – relatează Paul – mi-a spus: «Ridică-te și du-te»” (Fap 22,10). Ridică-te, spune Isus fiecăruia dintre noi și căutării noastre de unitate. Așadar, să ne ridicăm, în numele lui Cristos, din oboselile noastre și din obișnuințele noastre, și să continuăm, să mergem înainte, pentru că el vrea asta, și vrea asta „pentru ca lumea să creadă” (In 17,21). Așadar, să ne rugăm și să mergem înainte, pentru că asta dorește Dumnezeu de la noi. Asta este ceea ce dorește de la noi.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 25.01.2024
Publicarea pe acest sit: 25.01.2024
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.