Discursul Papei către Rota Romană

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat Tribunalului Rota Romana
cu ocazia inaugurării anului judecătoresc
25 ianuarie 2024

Iubiți prelați auditori!

Sunt bucuros să vă primesc, ca în fiecare an, împreună cu aceia care lucrează în cadrul acestui Tribunal Apostolic. Mulțumesc decanului și vouă tuturor pentru slujirea prețioasă pe care o aduceți slujirii petrine în privința administrării justiției în Biserică.

Aș vrea să reflectez astăzi cu voi asupra unui aspect capital al acestei slujiri, un aspect asupra căruia am revenit adesea, și cu un ciclu de cateheze, adică tema discernământului. Intenționez să abordez acel discernământ specific care vă revine vouă să-l realizați în cadrul proceselor matrimoniale, referitoare la existența sau inexistența motivelor pentru a declara nulitatea unei căsătorii. Mă gândesc la judecata voastră colegială de la Rota, la cel făcut de tribunalele colegiale locale sau, unde acest lucru nu este posibil, de judecătorul unic ajutat eventual de doi asesori, precum și la pronunțarea făcută de însuși episcopul diecezan, în special în procesele mai scurte, consultându-se cu instructorul și asesorul.

foto: Vatican Media

Este o temă mereu actuală, care a interesat și domeniul actualei reforme a proceselor de nulitate matrimonială, precum și pastorația familială, inspirată de milostivirea față de credincioșii care se află în situații problematice. Pe de altă parte, abolirea condiției unei duble sentințe conforme în cauzele de nulitate, introducerea procesului mai scurt în fața episcopului diecezan, precum și efortul pentru a înlesni și a face mai accesibilă activitatea tribunalelor nu trebuie să fie răstălmăcite și niciodată nu trebuie să dispară exigența de a-i sluji pe credincioși cu o slujire care să-i ajute să perceapă adevărul despre căsătoria lor. Este o slujire, este o slujire pe care noi o dăm. Așa cum am afirmat în introducerea la Motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus, finalitatea este de a favoriza „nu nulitatea căsătoriilor, ci celeritatea proceselor, precum și o simplitate justă, pentru ca, din cauza definiției întârziate a procesului, inima credincioșilor care așteaptă clarificarea propriei situații să nu fie îndelung asuprită de întunericul îndoielii”. De aceea, mergând pe urmele predecesorilor mei, am voit „ca aceste cauze de nulitate a căsătoriei să fie tratate pe cale judecătorească, și nu administrativă, nu pentru că o impune natura lucrului, ci mai degrabă pentru că o cere necesitatea de a tutela în grad maxim adevărul legăturii sacre: și acest lucru este exact asigurat de garanțiile ordinii judecătorești”.

În același timp, faptul de a fi subliniat importanța milostivirii în pastorația familială, așa cum am făcut îndeosebi cu exortația apostolică Amoris laetitia[1], nu diminuează angajarea noastră în căutarea dreptății în ceea ce privește cauzele de nulitate. Dimpotrivă, tocmai în lumina milostivirii, față de persoane și față de conștiințele lor, este important discernământul judiciar cu privire la nulitate. El posedă o valoare pastorală de neînlocuit și se inserează armonios în ansamblul îngrijirii pastorale datorată familiilor. Astfel se realizează ceea ce a afirmat Sfântul Toma de Aquino: „Milostivirea nu elimină dreptatea, ci este o plinătate a dreptății”[2].

Așa cum știți bine prin experiența voastră, misiunea de a judeca adesea nu este ușoară. A ajunge la certitudinea morală cu privire la nulitate, depășind în cazul concret prezumția de validitate, implică a duce la capăt un discernământ spre care întregul proces, în special faza de instruire, este orientat. Acest discernământ constituie o mare responsabilitate pe care Biserica v-o încredințează, pentru că influențează puternic asupra vieții persoanelor și a familiilor. Trebuie înfruntată această misiune cu curaj și luciditate, dar, înainte de toate, este decisiv a ne baza pe lumina și forța Duhului Sfânt. Iubiți judecători, fără rugăciune nu poate fi cineva judecător. Dacă unul nu se roagă, vă rog, să-și dea demisia, este mai bine așa. În Adsumus, frumoasa invocație către Mângâietorul care este recitată în adunările Tribunalului vostru, se spune: „Suntem aici în fața ta, Duhule Sfânt, suntem toți reuniți în numele tău. Vino la noi, asistă-ne, coboară în inimile noastre. Învață-ne tu ceea ce trebuie să facem, arată-ne tu drumul de urmat toți împreună. Nu permite ca de către noi păcătoșii să fie lezată dreptatea, ignoranța să nu ne facă să deviem, simpatia umană să nu ne facă parțiali, ca să fim una în tine și în nimic să nu ne abatem de la adevăr”. Să ne amintim mereu asta: discernământul se face „în genunchi” – și un judecător care nu știe să se pună în genunchi este mai bine să demisioneze –, implorând darul Duhului Sfânt: numai așa se ajunge la decizii care merg în direcția binelui persoanelor și al întregii comunități ecleziale.

Obiectivitatea discernământului judiciar cere apoi să fim liberi de orice prejudecată, fie în favoarea, fie împotriva declarării nulității. Asta implică să ne eliberăm fie de rigorismul celui care ar pretinde o certitudine absolută, fie de atitudinea inspirată din convingerea falsă că răspunsul cel mai bun este mereu nulitatea, ceea ce Sfântul Ioan Paul al II-lea a numit „riscul unei compasiuni greșit înțelese […], numai aparent pastorale”. În realitate – continua papa – „căile care se depărtează de dreptate și de adevăr ajung să contribuie la îndepărtarea persoanelor de Dumnezeu, obținând rezultatul opus celui care în bună credință se căuta”[3].

Discernământul judecătorului cere două mari virtuți: prudența și dreptatea, care trebuie să fie inspirate de caritate. Există o conexiune intimă între prudență și dreptate, pentru că exercitarea lui prudentia iuris este țintă spre cunoașterea a ceea ce este drept în cazul concret. Așadar, o prudență care nu se referă la o decizie discreționară, ci un act declarativ cu privire la existența sau inexistența binelui căsătoriei; prin urmare, o prudență juridică ce trebuie să fie dreaptă, pentru a fi cu adevărat pastorală. Discernământul drept implică un act de caritate pastorală și atunci când sentința ar fi negativă. Precum și un risc.

Discernământul cu privire la validitatea legăturii este o operațiune complexă, față de care nu trebuie să uităm că interpretarea legii ecleziastice trebuie făcută în lumina adevărului despre căsătoria indisolubilă, pe care Biserica o păzește și o răspândește în predica sa și în misiunea sa. Cum a învățat Benedict al XVI-lea, „interpretarea legii canonice trebuie să aibă loc în Biserică. Nu este vorba de o simplă circumstanță externă, ambientală: este o referință la însuși humusul legii canonice și al realităților reglementate de ea. Acel sentire cum Ecclesia are sens și în disciplină, din cauza fundamentelor doctrinale care sunt mereu prezente și active în normele legale ale Bisericii”[4]. Asta vă cer vouă, judecători: să simțiți cu Biserica. Și vă întreb, pe fiecare dintre voi: Voi vă rugați pentru a simți cu Biserica? Sunteți umili în rugăciune, cerând lumină de la Domnul, pentru a simți cu Biserica? Revin asupra acestui lucru: rugăciunea judecătorului este esențială pentru misiunea sa. Dacă un judecător nu se roagă sau nu se poate ruga, mai bine să plece să facă o altă meserie.

În sfârșit, aș vrea să amintesc că discernământul cu privire la nulitate este sprijinit și garantat de faptul de a fi sinodal[5]. Când tribunalul este colegial, așa cum se întâmplă de regulă, sau când este un unic judecător, dar el se consultă cu acela care are această obligație, discernământul se face într-un climat de dialog sau discuție, în care sunt fundamentale franchețea și ascultarea reciprocă, pentru o căutare comună a adevărului. Este și un studiu prealabil și serios. Așa cum am spus deja, în această slujire este esențial a-l invoca pe Duhul Sfânt, în timp ce ne angajăm să punem în aplicare toate mijloacele umane pentru a găsi adevărul. Pentru aceasta este important ca faza de instruire să fie desfășurată cu atenție, pentru a nu ajunge într-o judecată grăbită și aprioristă, așa cum este necesar ca, pentru a îndeplini în mod adecvat munus al său, judecătorul să cultive propria formare permanentă prin studiul jurisprudenței și al doctrinei juridice. Vă revine vouă, iubiți prelați auditori, o responsabilitate specială în a judeca: de aceea vă recomand docilitatea față de Duhul Sfânt și disponibilitatea de a fi în orice împrejurare făcători de dreptate.

Încredințez munca voastră Preasfintei Maria, Virgo prudentissima și Speculum iustitiae, și din inimă vă binecuvântez. Vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine, pentru că această muncă nu este ușoară! Uneori este distractivă, dar nu este ușoară. Mulțumesc.

Note:
[1] Cf. mai ales capitolul al VIII-lea.
[2] Summa Theologiae, I, q. 21, a. 3, ad 2. Cf. Exortația apostolică post-sinodală Amoris laetitia, 311.
[3] Discurs la Rota Romana, 18 ianuarie 1990, nr. 5.
[4] Discurs la Rota Romana, 21 ianuarie 2012.
[5] Cf. Discurs la Rota Romana, 27 ianuarie 2022.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 25.01.2024
Publicarea pe acest sit: 25.01.2024
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.