Predica Papei la încheierea SRUC

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la celebrare de încheiere a Săptămânii de Rugăciune
pentru Unitatea Creștinilor
miercuri, 25 ianuarie 2023

Tocmai am ascultat cuvântul lui Dumnezeu care a caracterizat această Săptămână de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. Sunt cuvinte puternice, atât de puternice încât ar putea să pară inoportune în timp ce avem bucuria de a ne întâlni ca frați și surori în Cristos pentru a celebra o solemnă liturgie spre lauda sa. Deja nu lipsesc astăzi știri triste și îngrijorătoare, așa încât ne-ar place nu avem „reproșuri sociale” ale Scripturii! Și totuși, dacă aplecăm urechea la neliniștile timpului pe care-l trăim, cu atât mai mult trebuie să ne interesăm de ceea ce îl face să sufere pe Domnul pentru care trăim; și dacă ne-am adunat în numele său, nu putem decât să punem în centru cuvântul său. El este profetic: de fapt, Dumnezeu, cu glasul lui Isaia, ne avertizează și ne invită la schimbare. Avertizare și schimbare sunt cele două cuvinte asupra cărora aș vrea să vă propun câteva idei în această seară.

Vatican Media

1. Avertizare. Să reascultăm câteva cuvinte divine: „Când veniți să vă prezentați în fața mea, […] nu mai aduceți ofrande zadarnice! […] Când vă întindeți mâinile, îmi voi întoarce ochii de la voi; chiar dacă veți înmulți rugăciunile, nu vă voi asculta” (Is 1,12.13.15). Ce anume provoacă indignarea Domnului, până acolo încât să avertizeze cu tonuri așa de supărate poporul pe care îl iubește așa de mult? Textul ne revelează două motive. Înainte de toate, el dezaprobă faptul că în templul său, în numele său, nu se îndeplinește ceea ce vrea el: nu tămâie și ofrande, ci să fie ajutat cel oprimat, să fie făcută dreptate orfanului, să fie apărată cauza văduvei (cf. v. 17). În societatea din timpul profetului era răspândită tendința – din păcate mereu actuală – de a-i considera binecuvântați de Dumnezeu pe cei bogați și pe cei care făceau multe ofrande și îi disprețuiau pe cei săraci. Dar asta înseamnă a-l răstălmăci complet pe Domnul. Isus proclamă fericiți pe cei săraci (cf. Lc 6,20), și în parabola judecății finale se identifică cu cei înfometați, cei însetați, cei străini, cei nevoiași, cei bolnavi, cei închiși (cf. Mt 25,35-36). Iată așadar primul motiv de supărare: Dumnezeu suferă atunci când noi, care ne declarăm credincioșii săi, punem viziunea noastră înainte de a sa, urmăm judecățile de pe pământ și nu pe cel din cer, mulțumindu-ne cu ritualități exterioare și rămânând indiferenți față de cei la care el ține mai mult. Așadar, Dumnezeu se îndurerează, am putea spune, pentru răstălmăcirea noastră indiferentă.

În afară de asta, există un al doilea și mai grav motiv care-l ofensează pe Cel Preaînalt: violența sacrilegă. El spune: „Nu suport nedreptatea și solemnitatea. […] Mâinile voastre sunt pline de sânge. […] Îndepărtați răul faptelor voastre dinaintea ochilor mei” (Is 1,13.15.16). Domnul este „supărat” pentru violența comisă față de templul lui Dumnezeu care este omul, în timp ce este cinstit în templele construite de om! Putem să ne imaginăm cu câtă suferință trebuie să asiste la războaie și acțiuni violente întreprinse de cel care se mărturisește creștin. Vine în minte acel episod în care un sfânt a protestat împotriva atrocității regelui mergând la el în Postul Mare ca să-i ofere carne; când suveranul, în numele religiozității sale, a refuzat mânios, omul lui Dumnezeu l-a întrebat pentru ce avea scrupule să mănânce carne animală în timp ce nu ezita să omoare fii ai lui Dumnezeu.

Fraților și surorilor, acest avertisment al Domnului ne face să ne gândim mult, drept creștini și drept confesiuni creștine. Aș vrea să reafirm că „astăzi, cu dezvoltarea spiritualității și a teologiei, nu avem scuze. Totuși, încă există cei care consideră că se simt încurajați sau cel puțin autorizați de credința lor să susțină diferite forme de naționalism închis și violent, atitudini xenofobe, dispreț și chiar maltratări față de cei care sunt diferiți. Credința, cu umanismul pe care-l inspiră, trebuie să mențină viu un simț critic în fața acestor tendințe și să se ajute de a reacționa rapid atunci când încep să se insinueze” (Enciclica Fratelli tutti, 86). Dacă vrem, după exemplul Apostolului Paul, ca harul lui Dumnezeu în noi să nu fie zadarnic (cf. 1Cor 15,10), trebuie să ne opunem războiului, violenței, nedreptății oriunde se insinuează. Tema acestei Săptămâni de Rugăciune a fost aleasă de un grup de credincioși din Minnesota, conștienți de nedreptățile comise în trecut față de populațiile indigene și împotriva afroamericanilor în zilele noastre. În fața diferitelor forme de dispreț și rasism, în fața răstălmăcirii indiferente și a violenței sacrilege, cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează: „Învățați să faceți binele, căutați judecata” (Is 1,17). De fapt, nu este suficient a denunța, trebuie și să se renunțe la rău, să se treacă de la rău la bine. Iată că avertismentul este îndreptat spre schimbarea noastră.

2. Schimbare. După ce a diagnosticat greșelile, Domnul cere să fie remediate și, prin intermediul profetului, spune: „Spălați-vă, purificați-vă […]. Încetați să faceți răul” (v. 16). Și știind că suntem oprimați și parcă paralizați de prea multele păcate, promite că el va fi cel care va spăla păcatele noastre: „Veniți să discutăm, zice Domnul. Dacă păcatele voastre vor fi roșii ca pânza stacojie, ca zăpada le voi albi și, dacă vor fi roșii ca purpura, vor deveni albe ca lâna” (v. 18). Preaiubiților, de răstălmăcirile noastre despre Dumnezeu și de violența care se cuibărește înăuntrul nostru, nu suntem capabili să ne eliberăm singuri. Fără Dumnezeu, fără harul său, nu ne vindecăm de păcatul nostru. Harul său este izvorul schimbării noastre. Ne amintește asta viața Apostolului Paul, pe care-l comemorăm astăzi. Singuri nu reușim, dar cu Dumnezeu totul este posibil; singuri nu reușim, dar împreună este posibil. De fapt, Domnul le cere discipolilor săi să se convertească împreună. Convertirea – acest cuvânt atât de repetat și nu întotdeauna ușor de înțeles – este cerută poporului, are o dinamică eclezială, comunitară. Așadar, credem că și convertirea noastră ecumenică progresează în măsura în care recunoaștem că avem nevoie de har, avem nevoie de milostivirea însăși: recunoscându-ne toți dependenți de Dumnezeu în toate, ne vom simți și vom fi cu adevărat, cu ajutorul său, „una” (In 17,21), frați în mod serios.

Ce frumos este să ne deschidem împreună, sub semnul harului Duhului, la această schimbare de perspectivă, redescoperind că „toți credincioșii răspândiți pe suprafața pământului se află în comuniune unii cu alții în Duhul Sfânt și astfel – cum scria Sfântul Ioan Gură de Aur – cel care stă la Roma știe că indienii sunt mădularele sale” (Lumen gentium, 13; In Io. hom. 65,1). Pe acest drum de comuniune, sunt recunoscător că atâția creștini din diferite comunități și tradiții însoțesc cu participare și interes parcursul sinodal al Bisericii Catolice, pe care îl doresc tot mai ecumenic. Dar să nu uităm că a merge împreună și a ne recunoaște în comuniune unii cu alții în Duhul Sfânt comportă o schimbare, o creștere care poate avea loc numai, așa cum scria Benedict al XVI-lea, „pornind de la întâlnirea intimă cu Dumnezeu, o întâlnire care a devenit comuniune de voință ajungând să atingă și sentimentul. Atunci învăț să privesc cealaltă persoană nu doar cu ochii și sentimentele mele, ci în perspectiva lui Isus Cristos. Prietenul său este prietenul meu” (Enciclica Deus caritas est, 18).

Apostolul Paul să ne ajute să ne schimbăm, să ne convertim; să ne obțină un pic din curajul său nepotolit. Pentru că, pe drumul nostru, este ușor a lucra pentru propriul grup și nu pentru Împărăția lui Dumnezeu, să ne enervăm, să pierdem speranța acelei zile în care „toți creștinii se vor aduna într-o unică celebrare euharistică, în unitatea Bisericii una și unică, unitate pe care Cristos a dăruit-o de la început Bisericii sale” (Decretul Unitatis redintegratio, 4). Dar tocmai în vederea acelei zile să repunem încrederea noastră în Isus, Paștele nostru și pacea noastră: în timp ce îl rugăm și îl adorăm, El acționează. Și ne întărește ceea ce i-a spus lui Paul și ceea ce putem simți adresat fiecăruia dintre noi: „Îți este suficient harul meu” (2Cor 12,9).

Preaiubiților, am voit să împărtășesc în spirit fratern aceste gânduri pe care cuvântul mi le-a trezit pentru ca, avertizați de Dumnezeu, prin harul său să ne schimbăm și să creștem în rugăciune, în slujire, în dialog și în munca împreună spre acea unitate deplină pe care o dorește Cristos. Acum aș vrea să vă mulțumesc din inimă: exprim recunoștința mea Eminenței Sale mitropolitul Polykarpos, reprezentant al Patriarhiei Ecumenice, Grației Sale Ian Ernest, reprezentant personal al arhiepiscopului de Canterbury la Roma, și reprezentanților celorlalte comunități creștine prezenți. Solidaritate vie exprim membrilor Consiliului Panucrainean al Bisericilor și Organizațiilor Religioase. Salut studenții ortodocși și ortodocși orientali, bursieri ai Comitetului de Colaborare Culturală cu Bisericile Ortodoxe de la Dicasterul pentru Promovarea Unității Creștinilor, și pe cei de la Institutul Ecumenic din Bossey al Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Un salut drag, foarte fratern, și lui Frère Alois și fraților de la Taizé, angajați în pregătirea Veghii ecumenice de rugăciune care va preceda deschiderea următoarei sesiuni a Sinodului Episcopilor. Toți împreună să mergem pe calea pe care Domnul a pus-o în fața noastră, cea a unității.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 25.01.2023
Publicarea pe acest sit: 25.01.2023
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.