Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Misiunilor

Mesajul Sfântului Părinte Francisc
pentru Ziua Mondială a Misiunilor 2023

Inimi arzătoare, picioare care merg (cf. Lc 24,13-35)

Iubiți frați și surori,

Pentru Ziua Mondială a Misiunilor din acest an am ales o temă care se inspiră din relatarea despre discipolii din Emaus, în Evanghelia lui Luca (cf. 24,13-35): „Inimi arzătoare, picioare care merg”. Acei doi discipoli erau dezorientați și dezamăgiți, dar întâlnirea cu Cristos în cuvânt și în Pâinea frântă a aprins în ei entuziasmul pentru a porni din nou la drum spre Ierusalim și pentru a anunța că Domnul a înviat cu adevărat. În relatarea evanghelică percepem transformarea discipolilor din câteva imagini sugestive: inimi arzătoare datorită Scripturilor explicate de Isus, ochi deschiși în recunoașterea lui și picioare care merg. Meditând asupra acestor trei aspecte, care sintetizează itinerarul discipolilor misionari, putem reînnoi zelul nostru pentru evanghelizare în lumea de astăzi.

1. Inimi arzătoare „când ne explica Scripturile”. Cuvântul lui Dumnezeu luminează și transformă inima în misiune.

Pe drumul de la Ierusalim la Emaus, inimile celor doi discipoli erau triste – așa cum bine se vedea de pe fețele lor – din cauza morții lui Isus, în care crezuseră (cf. v. 17). În fața falimentului Învățătorului răstignit, speranța lor că el era Mesia s-a prăbușit (cf. v. 21).

Și iată, „pe când vorbeau și se întrebau, Isus însuși, apropiindu-se, mergea împreună cu ei” (v. 15). Ca la începutul chemării discipolilor, și acum în momentul rătăcirii lor, Domnul ia inițiativa de a se apropia de ai săi și de a merge alături de ei. În marea sa milostivire, el nu încetează niciodată să stea cu noi, în ciuda defectelor, îndoielilor, slăbiciunilor noastre, a tristeții și a pesimismului care ne fac să devenim „nepricepuți și greoi de inimă” (v. 25), oameni cu puțină credință.

Astăzi ca și atunci, Domnul înviat este aproape de discipolii săi misionari și merge alături de ei, în special atunci când se simt rătăciți, descurajați, înfricoșați în fața misterului fărădelegii care îi înconjoară și vrea să-i sufoce. De aceea „să nu lăsăm să ni se fure speranța!” (Exortația apostolică Evangelii gaudium, 86). Domnul este mai mare decât problemele noastre, mai ales când le întâlnim în vestirea evangheliei în lume, pentru că această misiune, până la urmă, este a sa și noi suntem pur și simplu umilii săi colaboratori, „slujitori inutili” (cf. Lc 17,10).

Exprim apropierea mea în Cristos de toți misionarii și misionarele din lume, îndeosebi de cei care trec printr-un moment dificil: Domnul înviat, preaiubiților, este mereu cu voi și vede generozitatea și sacrificiile voastre pentru misiunea de evanghelizare în locuri îndepărtate. Nu toate zilele vieții sunt pline de soare, dar să ne amintim mereu de cuvintele Domnului Isus adresate prietenilor săi înainte de pătimire: „În lume veți avea necazuri; însă curaj, eu am învins lumea!” (In 16,33).

După ce i-a ascultat pe cei doi discipoli pe drumul spre Emaus, Isus înviat „începând de la Moise și de la toți profeții, le-a explicat din toate Scripturile cele referitoare la el” (Lc 24,27). Și inimile discipolilor s-au încălzit, așa cum la sfârșit își vor destăinui unul altuia: „Oare nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne explica Scripturile?” (v. 32). De fapt, Isus este Cuvântul viu, care singur poate face să ardă, să lumineze și să transforme inima.

Astfel înțelegem mai bine afirmația Sfântului Ieronim: „A nu cunoaște Scripturile înseamnă a nu-l cunoaște pe Cristos” (In Is., Prolog). „Fără Domnul este imposibil să înțelegem în profunzime Sfânta Scriptură, dar este la fel de adevărat contrariul: fără Sfânta Scriptură rămâne de neînțeles misiunea lui Isus și a Bisericii sale în lume” (Scrisoarea apostolică M.P. Aperuit illis, 1). De aceea, cunoașterea Scripturii este importantă pentru viața creștinului, și mai multă încă pentru vestirea lui Cristos și a evangheliei sale. Altminteri, ce se transmite celorlalți dacă nu propriile idei și propriile proiecte? Și o inimă rece, va putea oare să facă să ardă inima celorlalți?

Așadar să ne lăsăm însoțiți mereu de Domnul înviat care ne explică sensul Scripturilor. Să lăsăm ca el să facă să ardă inima noastră, să ne lumineze și să ne transforme, pentru ca să putem vesti lumii misterul său de mântuire cu puterea și înțelepciunea care vin de la Duhul său.

2. Ochii care „s-au deschis și l-au recunoscut” la frângerea pâinii. Isus în Euharistie este culme și izvor al misiunii.

Inimile arzătoare pentru Cuvântul lui Dumnezeu i-au determinat pe discipolii din Emaus să-i ceară misteriosului Călător să rămână cu ei la lăsarea serii. Și, în jurul mesei, ochii lor s-au deschis și l-au recunoscut atunci când el a frânt pâinea. Elementul decisiv care deschide ochii discipolilor este seria acțiunilor făcute de Isus: a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a dat-o lor. Sunt gesturi obișnuite ale unui cap al familiei ebraice, dar, făcute de Isus Cristos cu harul Duhului Sfânt, reînnoind pentru cei doi comeseni semnul înmulțirii pâinilor și mai ales pe cel al Euharistiei, sacrament al jertfei de pe cruce. Dar chiar în momentul în care îl recunosc pe Isus în cel care frânge pâinea, „el s-a făcut nevăzut dinaintea lor” (Lc 24,31). Acest fapt ne face să înțelegem o realitate esențială a credinței noastre: Cristos care frânge pâinea devine acum pâinea frântă, împărtășită cu discipolii și apoi consumată de ei. A devenit invizibil, pentru că a intrat acum înăuntrul inimilor discipolilor pentru a-i face să ardă și mai mult, determinându-i să reia drumul fără întârziere pentru a comunica tuturor experiența unică a întâlnirii cu Cel Înviat! Astfel Cristos înviat este cel care frânge pâinea și în același timp este pâinea frântă pentru noi. Așadar, fiecare discipol misionar este chemat să devină, ca Isus și în el, datorită acțiunii Duhului Sfânt, cel care frânge pâinea și cel care este pâine frântă pentru lume.

În această privință, trebuie amintit că o simplă frângere a pâinii materiale cu cei flămânzi în numele lui Cristos este deja un act creștin misionar. Cu atât mai mult frângerea pâinii euharistice care este Cristos însuși este acțiunea misionară prin excelență, pentru că Euharistia este izvor și culme a vieții și a misiunii Bisericii.

A amintit asta Papa Benedict al XVI-lea: „Nu putem ține pentru noi iubirea pe care o celebrăm în sacramentul [Euharistiei]. Ea cere din natura sa să fie comunicată tuturor. Lumea are nevoie de iubirea lui Dumnezeu, are nevoie să-l întâlnească pe Cristos și să creadă în el. De aceea Euharistia nu este numai izvor și culme a vieții Bisericii; este izvor și culme și a misiunii ei: «O Biserică cu adevărat euharistică este o Biserică misionară»” (Exortația apostolică Sacramentum caritatis, 84).

Pentru a aduce rod trebuie să rămânem uniți cu el (cf. In 15,4-9). Și această unire se realizează prin rugăciunea zilnică, îndeosebi în adorație, în a rămâne în tăcere în prezența Domnului, care rămâne cu noi în Euharistie. Cultivând cu iubire această comuniune cu Cristos, discipolul misionar poate să devină un mistic în acțiune. Fie ca inima noastră să dorească mereu prezența lui Isus, asemenea celor doi discipoli din Emaus, mai ales când se face seară: „Rămâi cu noi, Doamne!” (cf. Lc 24,29).

3. Picioare care merg, cu bucuria de a-l vesti pe Cristos Înviat. Tinerețea veșnică a unei Biserici mereu în ieșire.

După ce au deschis ochii, recunoscându-l pe Isus la „frângerea pâinii”, discipolii „ridicându-se în același ceas, s-au întors la Ierusalim” (cf. Lc 24,33). Această plecare în grabă, pentru a împărtăși cu alții bucuria întâlnirii cu Domnul, demonstrează că „bucuria evangheliei umple inima și viața celor care se întâlnesc cu Isus. Cei care se lasă mântuiți de el sunt eliberați de păcat, de tristețe, de golul interior, de izolare. Cu Isus Cristos mereu naște și renaște bucuria” (Exortația apostolică Evangelii gaudium, 1). Nu poate fi întâlnit cu adevărat Isus înviat fără a fi înflăcărați de dorința de a spune asta tuturor. De aceea, prima și principala resursă a misiunii sunt cei care l-au recunoscut pe Cristos înviat, în Scripturi și în Euharistie, și care poartă în inimă focul său și în privire lumina sa. Cei care pot să mărturisească viața care nu moare niciodată, chiar și în situațiile mai dificile și în momentele mai întunecate.

Imaginea „picioarelor care merg” ne amintește încă o dată validitatea perenă a lui missio ad gentes, misiunea dată Bisericii de Domnul înviat de a evangheliza fiecare persoană și fiecare popor până la marginile pământului. Astăzi mai mult ca oricând omenirea, rănită de atâtea nedreptăți, diviziuni și războaie, are nevoie de vestea bună a păcii și a mântuirii în Cristos. De aceea, profit de această ocazie pentru a reafirma că „toți au dreptul să primească Evanghelia. Creștinii au datoria de a o vesti fără a exclude pe nimeni, nu ca acela care impune o nouă obligație, ci ca acela care împărtășește o bucurie, semnalează un orizont frumos, oferă un ospăț dorit” (ibid., 14). Convertirea misionară rămâne obiectivul principal pe care trebuie să ni-l propunem ca indivizi și comunitate, pentru că „acțiunea misionară este paradigma oricărei opere a Bisericii” (ibid., 15).

Așa cum afirmă Apostolul Paul, iubirea lui Cristos ne copleșește și ne constrânge (cf. 2Cor 5,14). Este vorba aici de dubla iubire: cea a lui Cristos față de noi care cheamă, inspiră și trezește iubirea noastră față de el. Și această iubire face mereu tânără Biserica în ieșire, cu toți membrii săi în misiune pentru a vesti evanghelia lui Cristos, convinși că „el a murit pentru toți, pentru ca cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru acela care a murit și a înviat pentru ei” (v. 15). La această mișcare misionară pot să contribuie toți: cu rugăciunea și cu acțiunea, cu oferte în bani și în suferințe, cu propria mărturie. Operele Misionare Pontificale sunt instrumentul privilegiat pentru a favoriza această cooperare misionară la nivel spiritual și material. Pentru aceasta adunarea de oferte din Ziua Mondială a Misiunilor este dedicată Operei Pontificale a Răspândirii Credinței.

Urgența acțiunii misionare a Bisericii comportă, desigur, o cooperare misionară tot mai strânsă a tuturor membrilor săi la fiecare nivel. Acesta este un obiectiv esențial al parcursului sinodal pe care Biserica îl parcurge cu cuvintele cheie comuniune, participare, misiune. Acest parcurs nu este desigur o aplecare a Bisericii asupra ei însăși; nu este un sondaj popular pentru a decide, ca într-un parlament, ce trebuie crezut și practicat sau nu conform preferințelor umane. Este mai degrabă o pornire la drum asemenea discipolilor din Emaus, ascultându-l pe Domnul Înviat care vine mereu în mijlocul nostru pentru a ne explica sensul Scripturilor și a frânge Pâinea pentru noi, pentru ca să putem duce înainte cu forța Duhului Sfânt misiunea sa în lume.

Așa cum cei doi discipoli au relatat celorlalți ceea ce s-a întâmplat de-a lungul drumului (cf. Lc 24,35), tot așa și vestirea noastră va fi o relatare bucuroasă a lui Cristos Domnul, a vieții, pătimirii, morții și învierii sale, a minunilor pe care iubirea sa le-a săvârșit în viața noastră.

Așadar, să pornim din nou și noi, luminați de întâlnirea cu Cel Înviat și animați de Duhul său. Să pornim din nou cu inimi arzătoare, ochi deschiși, picioare care merg, pentru a face să ardă alte inimi de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a deschide alți ochi la Isus Euharistie și pentru a-i invita pe toți să meargă împreună pe calea păcii și a mântuirii pe care Dumnezeu în Cristos a dăruit-o omenirii.

Sfântă Marie, Mama discipolilor misionari ai lui Cristos și Regina misiunilor, roagă-te pentru noi!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 06.01.2023
Publicarea pe acest sit: 26.01.2023
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.