Predica Papei la încheierea Sinodului Episcopilor

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la încheierea lucrărilor Sinodului Episcopilor
sâmbătă, 29 octombrie 2023

Este chiar un pretext cel cu care un învățător al Legii se prezintă la Isus, și numai pentru a-l pune la încercare. Totuși, întrebarea sa este una importantă, o întrebare mereu actuală, care uneori se insinuează în inima noastră și în viața Bisericii: „Care este marea poruncă?” (Mt 22,36). Și noi, cufundați în fluviul viu al Tradiției, ne întrebăm: Care este cel mai important lucru? Care este centrul propulsor? Ce anume contează mai mult, așa încât să fie principiu inspirator a toate? Și răspunsul lui Isus este clar: „Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău! Aceasta este cea mai mare și cea dintâi poruncă. Iar a doua este asemenea acesteia: Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți!” (Mt 22,37-39).

foto: Vatican Media

Frați cardinali, confrați episcopi și preoți, călugărițe și călugări, surorilor și fraților, la încheierea acestei bucăți de drum pe care am parcurs-o, este important să privim la „principul și fundamentul” de la care totul începe și reîncepe: a iubi. A-l iubi pe Dumnezeu cu toată viața și a-l iubi pe aproapele ca pe noi înșine. Nu strategiile noastre, nu calculele umane, nu modele lumii, ci a-l iubi pe Dumnezeu și pe aproapele: iată inima a toate. Dar cum să traducem acest elan de iubire? Vă propun două verbe, două mișcări ale inimii asupra cărora aș vrea să reflectez: a adora și a sluji. A-l iubi pe Dumnezeu se face cu adorația și cu slujirea.

Primul verb, a adora. A iubi înseamnă a adora. Adorația este primul răspuns pe care-l putem oferi la iubirea gratuită, la iubirea surprinzătoare a lui Dumnezeu. Uimirea adorației este esențială în Biserică, mai ales în acest moment în care am pierdut obișnuința adorației. De fapt, a adora înseamnă a recunoaște în credință că numai Dumnezeu este Domnul și că de duioșia iubirii sale depind viețile noastre, drumul Bisericii, destinele istoriei. El este sensul vieții.

Adorându-l pe El ne redescoperim liberi pe noi. Pentru aceasta, iubirea față de Domnul în Scriptură este asociată adesea la lupta împotriva oricărei idolatrii. Cine îl adoră pe Dumnezeu îi refuză pe idoli pentru că, în timp ce Dumnezeu eliberează, idolii ne fac sclavi. Ne înșeală și nu realizează niciodată ceea ce promit, pentru că sunt „lucrarea mâinilor omului” (Ps 115,4). Scriptura este severă împotriva idolatriei pentru că idolii sunt lucrare a omului și sunt manipulați de el, în timp ce Dumnezeu este mereu Cel Viu, care este aici și dincolo, „care nu este făcut așa cum îl gândesc eu, care nu depinde de cât de mult aștept eu de la El, care poate așadar să tulbure așteptările mele, tocmai pentru că este viu. Dovada că nu avem întotdeauna ideea corectă despre Dumnezeu este că uneori suntem dezamăgiți: mă așteptam la asta, îmi imaginam că Dumnezeu s-ar comporta așa, și în schimb am greșit. În acest mod reparcurgem cărarea idolatriei, voind ca Domnul să acționeze după imaginea pe care ne-am făcut-o despre El” (C.M. Martini, I grandi della Bibblia. Esercizi spirituali con l’Antico Testamento [Cei mari ai Bibliei. Exerciții spirituale cu Vechiul Testament], Firenze 2022, 826-827). Și acesta este un risc în care ne putem afla mereu: a gândi că îl „controlăm pe Dumnezeu”, că închidem iubirea sa în schemele noastre. În schimb, acțiunea sa este mereu imprevizibilă, merge dincolo, și de aceea această acțiune a lui Dumnezeu cere uimire și adorație. Uimirea, este atât de importantă!

Mereu trebuie să luptăm împotriva idolatriilor; cele lumești, care derivă adesea din lauda deșartă personală, ca dorința de succes, afirmarea de sine cu orice preț, lăcomia de bani – diavolul intră prin buzunare, să nu uităm asta -, fascinația carierismului; dar și acele idolatrii camuflate de spiritualitate: spiritualitatea mea, ideile mele religioase, bravura mea pastorală… Să veghem, pentru ca să nu ni se întâmple să ne punem în centru pe noi și nu pe El. Și să ne întoarcem la adorație. Să fie centrală pentru noi păstori: să dedicăm timp în fiecare zi intimității cu Isus bunul păstor în fața tabernacolului. A adora. Biserica să fie adoratoare: în fiecare dieceză, în fiecare parohie, în fiecare comunitate să fie adorat Domnul! Pentru că numai așa ne vom îndrepta spre Isus și nu spre noi înșine; pentru că numai prin tăcerea adoratoare Cuvântul lui Dumnezeu va locui în cuvintele noastre; pentru că numai în fața Lui vom fi purificați, transformați și reînnoiți de focul Duhului său. Fraților și surorilor, să-l adorăm pe Domnul Isus!

Al doilea verb este a sluji. A iubi înseamnă a sluji. În marea poruncă Cristos leagă pe Dumnezeu și pe aproapele, pentru ca să nu fie niciodată despărțiți. Nu există o experiență religioasă care să fie surdă la strigătul lumii, o adevărată experiență religioasă. Nu există iubire a lui Dumnezeu fără implicarea în îngrijirea aproapelui, altminteri se riscă fariseismul. Eventual avem într-adevăr atâtea idei frumoase pentru a reforma Biserica, dar să ne amintim: a-l adora pe Dumnezeu și a-i iubi pe frați cu iubirea sa, aceasta este marea și perena reformă. A fi Biserică adoratoare și Biserică a slujirii, care spală picioarele omenirii rănite, însoțește drumul celor fragili, al celor slabi și al celor rebutați, merge cu duioșie în întâmpinarea celor mai săraci. Dumnezeu a poruncit asta, am auzit, în prima lectură.

Fraților și surorilor, mă gândesc la câți sunt victime ale atrocităților războiului; la suferințele migranților, la durerea ascunsă a celui care ajunge să fie singur și în condiții de sărăcie; la cel care este strivit de poverile vieții; la cel care nu mai are lacrimi, la cel care nu are glas. Și mă gândesc de câte ori, în spatele cuvintelor frumoase și al promisiunilor convingătoare, sunt favorizate forme de exploatare sau nu se face nimic pentru a le împiedica. Este un păcat grav a exploata pe cei mai slabi, un păcat grav care corodează fraternitatea și devastează societatea. Noi, discipoli ai lui Isus, vrem să ducem în lume o altă plămadă, cea a Evangheliei: Dumnezeu pe primul loc și împreună cu El cei pe care El îi prețuiește, săracii și cei slabi.

Aceasta este, fraților și surorilor, Biserica pe care suntem chemați s-o visăm: o Biserică slujitoare a tuturor, slujitoare a celor din urmă. O Biserică ce nu cere niciodată o fișă de „bună conduită”, ci primește, slujește, iubește, iartă. O Biserică având ușile deschise care să fie port de milostivire. „Omul milostiv – a spus Ioan Gură de Aur – este un port pentru cel care se află în nevoie: portul primește și eliberează de pericol pe toți naufragiații; fie că sunt răufăcători, buni, oricum ar fi ei […], portul îi pune la adăpost în cadrul spațiului său. Așadar, și tu, atunci când vezi la pământ un om care a suferit naufragiul sărăciei, nu judeca, nu cere cont despre conduita sa, ci eliberează-l de nenorocire” (Discursuri despre săracul Lazăr, II, 5).

Fraților și surorilor, se încheie Adunarea Sinodală. În această „conversație a Duhului” am putut să experimentăm prezența duioasă a Domnului și să descoperim frumusețea fraternității. Ne-am ascultat reciproc și mai ales, în varietatea bogată a istoriilor noastre și a sensibilităților noastre, ne-am pus în ascultarea Duhului Sfânt. Astăzi nu vedem rodul complet al acestui proces, dar cu clarviziune putem privi la orizontul care se deschide în fața noastră: Domnul ne va conduce și ne va ajuta să fim Biserică mai sinodală și mai misionară, care îl adoră pe Dumnezeu și slujește femeile și bărbații din timpul nostru, ieșind ca să ducă tuturor bucuria mângâietoare a Evangheliei.

Fraților și surorilor, pentru toate acestea pe care le-ați făcut în Sinod și pe care continuați să le faceți, vă spun mulțumesc! Mulțumesc pentru drumul parcurs împreună, pentru ascultare și pentru dialog. Și mulțumindu-vă aș vrea să fac o urare nouă tuturor: să putem crește în adorația lui Dumnezeu și în slujirea față de aproapele. A adora și a sluji. Domnul să ne însoțească. Și înainte, cu bucurie!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 29.10.2023
Publicarea pe acest sit: 29.10.2023
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.