Predica Papei la Epifania Domnului

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
în Solemnitatea Epifaniei Domnului
Vatican, 6 ianuarie 2023

Magii pornesc în călătorie pentru a-l căuta pe Regele care s-a născut. Ei sunt imagine a popoarelor pe cale în căutarea lui Dumnezeu, a străinilor care acum sun conduși pe muntele Domnului (cf. Is 56,6-7), a celor de departe care acum pot auzi vestea mântuirii (cf. Is 33,13), a tuturor celor rătăciți care aud chemarea unei voci prietenești. Pentru că acum, în trupul Pruncului din Betleem, gloria Domnului s-a revelat tuturor neamurilor (cf. Is 40,5) și „orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu” (Lc 3,6). Este pelerinajul uman, al fiecăruia dintre noi, de la îndepărtare la apropiere.

foto: Vatican Media

Magii au ochii îndreptați spre cer, dar picioarele în mișcare pe pământ și inima prosternată în adorație. Repet: ochii îndreptați spre cer, picioarele în mișcare pe pământ, inima prosternată în adorație.

Înainte de toate, magii au ochii îndreptați spre cer. Sunt locuiți de nostalgia de infinit și privirea lor este atrasă de astrele cerești. Nu trăiesc privind vârful picioarelor lor, aplecați pe ei înșiși, prizonieri ai unui orizont pământesc, târându-se în resemnare sau în plângere. Ei înalță capul, pentru a aștepta o lumină care să lumineze sensul vieții lor, o mântuire care vine de sus. Și astfel văd răsărind o stea, mai luminoasă decât toate, care îi atrage și îi pune în mișcare. Aceasta este cheia care deschide semnificația adevărată a existenței noastre: dacă trăim închiși în perimetrul strâmt al lucrurilor pământești, dacă mărșăluim cu capul plecat ostatici ai eșecurilor noastre și ai regretelor noastre, dacă suntem înfometați de bunuri și mângâieri lumești – care astăzi sunt și mâine nu vor mai fi – în loc de a fi căutători de lumină și de iubire, viața noastre se stinge. Magii, care deși sunt străini și încă nu l-au întâlnit pe Isus, ne învață să privim în sus, să avem privirea îndreptată spre cer, să ridicăm ochii spre munți de unde ne va veni ajutorul, pentru că ajutorul nostru vine de la Domnul (cf. Ps 121,1-2).

Fraților și surorilor, ochii îndreptați spre cer! Avem nevoie să avem privirea îndreptată în sus și pentru a învăța să vedem realitatea de sus. Avem nevoie de asta pe drumul vieții, pentru a fi însoțiți de prietenia cu Domnul, de iubirea care ne susține, de lumina Cuvântului său care ne conduce ca stea în noapte. Avem nevoie de asta pe drumul credinței, pentru ca să nu se reducă la un ansamblu de practici religioase sau la o îmbrăcăminte exterioară, ci să devină un foc care arde înăuntrul nostru și ne face să devenim căutători pasionați ai feței Domnului și martori ai Evangheliei sale. Avem nevoie de asta în Biserică, unde, în loc să ne dezbinăm pe baza ideilor noastre, suntem chemați să-l repunem pe Dumnezeu în centru. Avem nevoie de asta pentru a abandona ideologiile ecleziastice, pentru a găsi sensul Sfintei Maici Biserici, habitus-ul eclezial. Ideologii ecleziastice, nu; vocație eclezială, da. Domnul, și nu ideile noastre sau proiectele noastre, trebuie să fie în centru. Să repornim de la Dumnezeu, să căutăm în El curajul de a nu ne opri în fața dificultăților, forța de a depăși obstacolele, bucuria de a trăi în comuniune și în înțelegere.

Magii nu numai că privesc steaua, lucrurile înalte, ci au și picioarele în mișcare pe pământ. Ei pornesc în călătorie spre Ierusalim și întreabă: „Unde este regele nou-născut al iudeilor? Căci am văzut steaua lui la răsărit și am venit să-l adorăm” (Mt 2,2). Un singur lucru: picioarele legate cu contemplația. Astrul care strălucește pe cer îi trimite să parcurgă drumurile de pe pământ; ridicând capul în sus sunt stimulați să coboare în jos; căutându-l pe Dumnezeu sunt trimiși să-l găsească în om, într-un Prunc care zace într-o iesle, pentru că Dumnezeu care este infinit de mare s-a dezvăluit în acest mic, infinit de mic. Este nevoie de înțelepciune, este nevoie de asistența Duhului Sfânt pentru a înțelege măreția și micimea în manifestarea lui Dumnezeu.

Fraților și surori, picioarele în mișcare pe pământ! Darul credinței nu ne este dat pentru a rămâne să privim cerul (cf. Fap 1,11), ci pentru a merge pe drumurile lumii ca martori ai Evangheliei; lumina care luminează viața noastră, Domnul Isus, nu ne este dată numai pentru a fi mângâiați în nopțile noastre, ci pentru a deschide breșe de lumină în întunericul dens care învăluie atâtea situații sociale; Dumnezeul care vine să ne viziteze nu-l găsim rămânând pe loc în vreo frumoasă teorie religioase, ci numai pornind la drum, căutând semnele prezenței sale în realitățile de fiecare zi și, mai ales, întâlnind și atingând trupul fraților. A-l contempla pe Dumnezeu este frumos, dar este rodnic numai dacă noi riscăm, riscul slujirii de a-l duce pe Dumnezeu. Magii îl caută pe Dumnezeu, marele Dumnezeu, și găsesc un Prunc. Acest lucru este important: a-l întâlni pe Dumnezeu în carne și oase, pe fețele celor care în fiecare zi trec pe lângă noi, în special acelea ale celor mai săraci. De fapt, magii ne învață că întâlnirea cu Dumnezeu ne deschide mereu la o speranță mai mare, care ne face să ne schimbăm stilul de viață și ne face să transformăm lumea. Benedict al XVI-lea afirma: „Dacă lipsește speranța adevărată, se caută fericirea în beție, în superfluu, în excese, și se ruinează pe ei înșiși și lumea. […] Pentru aceasta este nevoie de oameni care să nutrească o mare speranță și de aceea să posede mult curaj. Curajul magilor, care au întreprins o călătorie lungă urmând o stea și care au știut să îngenuncheze în fața unui Prunc și să-i ofere darurile lor prețioase” (Omilie, 6 ianuarie 2008).

În sfârșit, să ne gândim și că magii au inima prosternată în adorație. Privesc steaua pe cer, dar nu se refugiază într-o devoțiune dezlipită de pământ; pornesc în călătorie, dar nu umblă ca niște turiști fără destinație. Ei au ajuns la Betleem și, când l-au văzut pe Prunc, „căzând la pământ, l-au adorat” (Mt 2,11). Apoi au deschis tezaurele lor și i-au oferit aur, tămâie și smirnă. „Cu aceste daruri mistice ei fac cunoscut cine este cel pe care-l adoră: cu aurul declară că El este Rege, cu tămâia că este Dumnezeu, cu smirna că este muritor” (Sf. Grigore cel Mare, Omilia X în ziua de Epifanie, 6). Un rege care a venit ca să ne slujească, un Dumnezeu care s-a făcut om. În fața acestui mister, suntem chemați să ne plecăm inima și genunchii pentru a adora: a-l adora pe Dumnezeul care vine în micime, care locuiește în normalitatea caselor noastre, care moare din iubire. Dumnezeul care, „în timp ce se manifesta în imensitatea cerului cu semnele astrelor, se lăsa găsit […] într-un refugiu strâmt; slab în trupul unui prunc, înfășat în scutece de nou-născut era adorat de magi și temut de cei răi” (Sf. Augustin, Discursuri, 200). Fraților și surorilor, am pierdut obișnuința de a adora, am pierdut această capacitate pe care ne-o dă adorația. Să redescoperim gustul rugăciunii de adorație. Să-l recunoaștem pe Isus ca Dumnezeul nostru, ca Domnul nostru, și să-l adorăm. Astăzi magii ne invită să adorăm. Lipsește astăzi adorația printre noi.

Fraților și surorilor, ca și magii, să ne ridicăm ochii spre cer, să pornim la drum în căutarea Domnului, să ne plecăm inima în adorație. A privi cerul, a porni la drum și a adora. Și să cerem harul de a nu pierde niciodată curajul: curajul de a fi căutători ai lui Dumnezeu, oameni ai speranței, visători neînfricați care scrutează cerut, curajul perseveranței în a merge pe drumurile din lume, cu oboseala drumului adevărat, și curajul de a adora, curajul de a-l privi pe Domnul care luminează pe fiecare om. Fie ca Domnul să ne dea acest har, mai ales harul de a ști să adorăm.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 06.01.2023
Publicarea pe acest sit: 06.01.2024
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.