Discursul Papei la întâlnirea cu Corpul Diplomatic de la Vatican

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat corpului diplomatic acreditat
pe lângă Sfântul Scaun
luni, 8 ianuarie 2024

Excelențe,
Doamnelor și domnilor!

Sunt bucuros să vă primesc în această dimineață pentru a vă saluta și a vă adresa urările pentru Anul Nou. Mulțumesc, în mod deosebit, Excelenței Sale ambasadorul George Poulides, decan al Corpului Diplomatic, pentru cuvintele sale respectuoase, care exprimă bine preocupările comunității internaționale la începutul unui an pe care l-am vrea de pace și care, în schimb, se deschide tot sub semnul conflictelor și al diviziunilor.

foto: Vatican Media

Ocazia îmi este plăcută și pentru a vă mulțumi pentru angajarea pe care o dedicați pentru a favoriza relațiile între Sfântul Scaun și țările voastre. Anul trecut, „familia noastră diplomatică” s-a lărgit ulterior grație stabilirii raporturilor diplomatice cu Sultanatul de Oman și numirea primului ambasador, prezent aici.

În același timp, doresc să amintesc că Sfântul Scaun a trecut la numirea unui reprezentant pontifical rezident la Ha Noi, după ce, în iulie 2023, a fost încheiat cu Vietnamul respectivul Acord cu privire la statutul reprezentantului pontifical. Asta cu scopul de a continua împreună drumul parcurs până aici, sub semnul respectului reciproc și al încrederii, grație relațiilor frecvente la nivel instituțional și a colaborării Bisericii locale.

În 2023, s-a ratificat și Acordul Suplimentar la Acordul dintre Sfântul Scaun și Kazahstan despre relațiile reciproce din 24 septembrie 1998, care favorizează prezența și angajarea lucrătorilor pastorali în țară; și, în afară de asta, a fost ocazia de a celebra patru aniversări semnificative: centenarul relațiilor diplomatice cu Republica Panama, a șaptezecea aniversare a celor cu Republica Islamică Iran, a șaizecea aniversare a celor cu Republica din Coreea și a cincizecea aniversare a celor cu Australia.

Dragi ambasadori,

Există un cuvânt care răsună în mod deosebit în cele două sărbători creștine principale. Îl auzim în cântarea îngerilor care anunță în noapte nașterea Mântuitorului și îl auzim din glasul lui Isus Înviat: este cuvântul „pace”. Ea este, în primul rând, un dar al lui Dumnezeu: el este cel care ne lasă pacea sa (cf. In 14,27); dar, în același timp, este o responsabilitate a noastră: „Fericiți făcătorii de pace” (Mt 5,9). A lucra pentru pace. Cuvânt atât de fragil și, în același timp, angajant și dens în semnificație. Ei aș vrea să-i dedic această reflecția a noastră de astăzi, într-un moment istoric în care este tot mai amenințată, slăbită și, în parte, pierdută. De altfel, este misiune a Sfântului Scaun, în sânul comunității internaționale, să fie glas profetic și chemare a conștiinței.

În ajunul Crăciunului din 1944, Pius al XII-lea a rostit un celebru Mesaj-radio adresat popoarelor din lumea întreagă. Al Doilea Război Mondial se apropia de încheiere după peste cinci ani de conflict și omenirea – a spus pontiful – simțea „o voință tot mai clară și fermă: să facă din acest război mondial, din această tulburare universală, punctul de la care să pornească o eră nouă pentru reînnoirea profundă”[1]. După optzeci de ani, stimulentul spre acea „reînnoire profundă” pare să se fi epuizat și lumea este străbătută de un număr crescând de conflicte care transformă lent ceea ce am definit de mai multe ori „al treilea război mondial pe bucăți” într-un adevărat conflict global.

Nu pot, cu acest prilej, să nu reafirm preocuparea mea pentru ceea ce se întâmplă în Palestina și Israel. Toți am rămas șocați de atacul terorist din 7 octombrie împotriva populației din Israel, unde au fost răniți, torturați și uciși în manieră atroce atâția nevinovați și mulți au fost luați ostatici. Repet condamnarea mea pentru această acțiune și pentru orice formă de terorism și extremism: în acest mod nu se rezolvă problemele între popoare, ba chiar ele devin mai dificile, provocând suferință pentru toți. De fapt, asta a provocat un răspuns militar israelian puternic în Gaza care a adus moartea a zeci de mii de palestinieni, majoritatea civili, între care atâția copii, adolescenți și tineri, și a provocat o situație umanitară foarte gravă cu suferințe inimaginabile.

Reafirm apelul meu tuturor părților implicate pentru o încetare a focului pe toate fronturile, inclusiv Libanul, și pentru eliberarea imediată a tuturor ostaticilor din Gaza. Cer ca populația palestiniană să primească ajutoarele umanitare și ca spitalele, școlile și locurile de cult să aibă toată protecția necesară.

Doresc ca întreaga comunitate internațională să parcurgă cu determinare soluția a două state, unul israelian și unul palestinian, precum și a unui statut special garantat internațional pentru orașul Ierusalim, pentru ca israelienii și palestinienii să poată în sfârșit trăi în pace și siguranță.

Conflictul actual din Gaza destabilizează ulterior o regiune fragilă și încărcată de tensiuni. Îndeosebi, nu se poate uita poporul sirian, care trăiește în instabilitate economică și politică, agravată de cutremurul din februarie 2023. Comunitatea internațională să încurajeze părțile implicate să întreprindă un dialog constructiv și serios și să caute soluții noi, pentru ca poporul sirian să nu mai sufere din cauza sancțiunilor internaționale. În afară de asta, exprim suferința mea pentru milioanele de refugiați sirieni care încă se află în țările vecine, precum Iordania și Liban.

Spre acesta din urmă îndrept un gând deosebit, exprimând preocupare pentru situația socială și economică în care se află iubitul popor libanez și doresc ca stagnarea instituțională care îl pune și mai mult în genunchi să fie rezolvată și țara cedrilor să aibă repede un președinte.

Rămânând în continentul asiatic, doresc să atrag atenția comunității internaționale și asupra Myanmarului, cerând să fie puse pe teren toate eforturile pentru a da speranță acelei țări și un viitor demn tinerelor generații, fără a uita urgența umanitară care încă îi lovește pe Rohingya.

Alături de aceste situații complexe nu lipsesc și semne de speranță, așa cum am putut experimenta în cursul călătoriei în Mongolia, față de autoritățile căreia reînnoiesc recunoștința mea pentru primirea pe care mi-au rezervat-o. În același mod, doresc să mulțumesc autorităților ungare pentru ospitalitatea din timpul vizitei mele în țară în aprilie 2023. A fost o călătorie în inima Europei, unde se respiră istorie și cultură și unde am constatat căldura multor persoane, dar unde se simte și apropierea unui conflict pe care nu l-am fi considerat posibil în Europa din secolul al XXI-lea.

Din păcate, după aproape doi ani de război pe scară largă a Federației Ruse împotriva Ucrainei, mult dorita pace încă n-a reușit să găsească loc în minți și în inimi, în pofida victimelor foarte numeroase și a distrugerii enorme. Nu se poate lăsa să se prelungească un conflict care se cangrenează tot mai mult, în detrimentul a milioane de persoane, ci trebuie să se pună capăt tragediei actuale prin negociere, respectând dreptul internațional.

Exprim preocupare și pentru situația tensionată din Caucazul Meridional între Armenia și Azerbaidjan, îndemnând părțile să ajungă la semnarea unui tratat de pace. Este urgent de găsit o soluție la situația umanitară tragică a locuitorilor din acea regiune, de favorizat întoarcerea celor evacuați la propriile case în legalitate și siguranță și de respectat locurile de cult ale diferitelor confesiuni religioase prezente acolo. Acești pași vor putea contribui la crearea unui climat de încredere între cele două țări în vederea mult doritei păci.

Acum dacă ne îndreptăm privirea spre Africa, avem în fața ochilor suferința a milioane de persoane din cauza multiplelor crize umanitare în care se află diferite țări sub-sahariene, din cauza terorismului internațional, a problemelor socio-politice complexe și a efectelor devastatoare provocate de schimbarea climatică, la care se însumează consecințelor loviturilor de stat militare petrecute în unele țări și a anumitor procese electorale caracterizate de corupție, intimidări și violență.

În același timp, reînnoiesc un apel pentru o angajare serioasă din partea tuturor subiecților implicați în aplicarea Acordului din Pretoria din noiembrie 2022, care a pus capăt luptelor în Tigray, și în căutarea de soluții pașnice la tensiunile și la violențele care chinuiesc Etiopia, precum și pentru dialog, pace și stabilitate între țările din Cornul Africii.

Aș vrea să amintesc și evenimentele dramatice din Sudan, unde din păcate, după luni de război civil, încă nu se vede o cale de ieșire; precum și situațiile evacuaților din Camerun, Mozambic, Republica Democrată Congo și Sudanul de Sud. Tocmai aceste ultime două țări am avut bucuria de a le vizita la începutul anului trecut, pentru a duce un semn de apropiere populațiilor suferinde, deși în contexte și situații diferite. Mulțumesc din inimă autorităților din ambele țări pentru angajarea în organizare și pentru primirea pe care mi-au rezervat-o. Călătoria în Sudanul de Sud a avut de altfel un caracter ecumenic, fiind însoțit de arhiepiscopul de Canterbury și de moderatorul Adunării Generale a Bisericii din Scoția, ca mărturie a angajării împărtășite a comunităților noastre pentru pace și reconciliere.

Deși nu sunt războaie deschise în Americi, între unele țări, de exemplu între Venezuela și Guyana, există tensiuni puternice, în timp ce în altele, ca în Peru, observăm fenomene de polarizare care compromit armonia socială și slăbesc instituțiile democratice.

Încă trezește preocupare situația din Nicaragua: o criză care se prelungește în timp cu consecințe dureroase pentru toată societatea nicaraguană, îndeosebi pentru Biserica Catolică. Sfântul Scaun nu încetează să invite la un dialog diplomatic respectuos față de binele catolicilor și al întregii populații.

Excelențe, doamnelor și domnilor,

În spatele acestui tablou pe care am voit să-l schițez pe scurt și fără pretenții de exhaustivitate, se află o lume tot mai sfâșiată, dar mai ales se află milioane de persoane – bărbați, femei, tați, mame, copii – ale căror fețe sunt de cele mai multe ori necunoscute și pe care adesea le uităm.

Pe de altă parte, războaiele moderne nu se mai desfășoară numai pe câmpurile de bătălie delimitate, nici nu se referă numai la soldați. Într-un context în care pare să nu mai fie observat discernământul între obiective militare și civile, nu există conflict care se nu ajungă să lovească în mod nediscriminat populația civilă. Evenimentele din Ucraina și din Gaza sunt dovada evidentă. Nu trebuie să uităm că încălcările grave ale dreptului internațional umanitar sunt crime de război și că nu este suficient a le prezenta, ci este necesar să fie prevenite. Așadar, este nevoie de o angajare mai mare a comunității internaționale pentru salvgardarea și implementarea dreptului umanitar, care pare să fie singura cale pentru tutelarea demnității umane în situații de ciocnire războinică.

La începutul acestui an răsună deosebit de actual îndemnul Conciliului Vatican II, în Gaudium et spes: „Există, în privința războiului, diferite convenții internaționale pe care le-au semnat un mare număr de țări pentru a face mai puțin inumane acțiunile militare și urmările lor. […] Aceste convenții trebuie respectate; mai mult, cu toții, și mai ales autoritățile publice și experții în materie să facă tot ce le stă în putință pentru ca ele să fie perfecționate, și astfel să stăvilească, în mod cât mai eficient, atrocitatea războaielor”[2]. Și atunci când este vorba de a exercita dreptul la apărare legitimă, este indispensabil să se respecte o folosire proporționată a forței.

Poate că nu ne dăm seama că victimele civile nu sunt „daune colaterale”. Sunt bărbați și femei cu nume și prenume care își pierd viața. Sunt copii care rămân orfani și privați de viitor. Sunt persoane care suferă foamea, setea și frigul sau care rămân mutilate din cauza puterii bombelor moderne. Dacă am reuși să privim pe fiecare dintre ei în ochi, să-i chemăm pe nume și să le evocăm istoria personală, am privi la război pentru ceea ce este: nimic altceva decât o tragedie uriașă și „un măcel inutil”[3], care lovește demnitatea fiecărei persoane pe acest pământ.

Pe de altă parte, războaiele pot continua grație disponibilității enorme de arme. Trebuie urmată o politică de dezarmare, pentru că este iluzoriu a crede că armamentele au o valoare descurajantă. Mai degrabă este adevărat contrariul: disponibilitatea de arme stimulează folosirea lor și crește producerea lor. Armele creează neîncredere și deviază resurse. Câte vieți s-ar putea salva cu resursele destinate astăzi armamentelor? N-ar fi mai bine să fie investite în favoarea unei adevărate siguranțe globale? Provocările din timpul nostru depășesc granițele, așa cum demonstrează diferitele crize – alimentară, ambientală, economică și sanitară – care caracterizează începutul secolului. În această circumstanță, reiterez propunerea de a constitui un Fond mondial pentru a elimina în sfârșit foamea[4] și a promova o dezvoltare sustenabilă a întregii planete.

Printre amenințările provocate de aceste instrumente de moarte, nu pot apoi neglija să o menționez pe cea provocată de arsenalele nucleare și de dezvoltarea de bombe tot mai sofisticate și distructive. Reafirm încă o dată imoralitatea de a fabrica și a deține arme nucleare. În această privință, exprim dorința să se poată ajunge cât mai repede la reluarea negocierilor pentru redemararea Planului comun global de acțiune, cunoscut mai bine ca „Acord despre nuclearul iranian”, pentru a garanta tuturor un viitor mai sigur.

Totuși, pentru a urmări pacea nu este suficient să ne limităm la înlăturarea instrumentelor războinice, trebuie extirpate de la rădăcină cauzele războaielor, prima dintre toate foamea, o plagă care încă lovește întregi regiuni ale Pământului, în timp ce în altele se petrec uriașe risipe alimentare. Apoi este exploatarea resurselor naturale, care îmbogățește pe câțiva, lăsând în mizerie și în sărăcie populații întregi, care ar fi beneficiarii naturali ai acestor resurse. Legată cu asta este exploatarea persoanelor constrânse să lucreze plătite slab și fără perspective reale de creștere profesională.

Printre cauzele de conflict sunt și catastrofele naturale și ambientale. Desigur, există dezastre pe care mâna omului nu le poate controla. Mă gândesc la recentele cutremure din Maroc și din China, care au provocat sute de victime, precum și la cel care a lovit dur Turcia și parte din Siria și care a lăsat în urma sa o teribilă urmă de moarte și distrugere. Mă gândesc și la inundația care a lovit Derna în Libia, distrugând de fapt orașul, și din cauza prăbușirii concomitente a două diguri.

Însă există dezastrele care sunt imputabile și acțiunii sau a lipsei de grijă a omului și care contribuie grav la criza climatică actuală, ca de exemplu la despădurirea din Amazonia, care este „plămânul verde” al Pământului.

Criza climatică și ambientală a fost obiectul celei de-a XXVIII-a Conferințe a statelor parte la Convenția cadru a Națiunilor Unite despre schimbările climatice (COP 28), ținută la Dubai luna trecută, la care îmi pare rău că nu am putut să particip personal. Ea a început concomitent cu anunțul Organizației Meteorologice Mondiale că 2023 a fost anul cel mai cald față de cei 174 de ani înregistrați precedent. Criza climatică cere un răspuns tot mai urgent și cere implicarea deplină a tuturor, precum și a întregii comunități internaționale[5].

Adoptarea documentului final la COP28 reprezintă un pas încurajator și revelează că, în fața multelor crize pe care le trăim, există posibilitatea de a revitaliza multilateralismul prin gestionarea problemei climatice globale, într-o lume în care problemele ambientale, sociale și politice sunt strâns legate între ele. La COP28 a reieșit clar că deceniul actual este deceniul critic pentru a face față schimbării climatice. Îngrijirea creației și pacea „sunt tematicile cele mai urgente și sunt legate între ele”[6]. Prin urmare, doresc ca tot ceea ce s-a stabilit la Dubai să ducă la „o accelerare hotărâtă a tranziției ecologice, prin forme care […] să găsească realizare în patru domenii: eficiența energetică; sursele renovabile; eliminarea combustibililor fosili; educarea la stiluri de viață mai puțin dependente de aceștia din urmă”[7].

Războaiele, sărăcia, abuzarea casei noastre comune și exploatarea continuă a resurselor sale, care sunt la rădăcina dezastrelor naturale, sunt cauze care determină și mii de persoane să abandoneze propria țară în căutarea unui viitor de pace și siguranță. În călătoria lor își riscă viața pe parcursuri periculoase, ca în deșertul Sahara, în pădurea Darién la granița dintre Columbia și Panama, în America Centrală, în nordul Mexicului, la granița cu Statele Unite, și mai ales în Marea Mediterană. Aceasta, din păcate, a devenit în ultimul deceniu un mare cimitir, cu tragedii care continuă să se succeadă și din cauza traficanților de ființe umane fără scrupule. Printre multele victime, să nu uităm asta, sunt mulți minori neînsoțiți.

Mediterana ar trebui să fie mai degrabă un laborator de pace, un „loc unde țări și realități diferite să se întâlnească pe baza umanității pe care o împărtășim toți”[8], așa cum am avut ocazia să subliniez la Marseille, în cursul călătoriei mele, pentru care le mulțumesc organizatorilor și autorităților franceze, cu ocazia Rencontres Méditerranéennes. În fața acestei tragedii uriașe ajungem cu ușurință să ne închidem inima, retrăgându-ne în spatele fricii unei „invazii”. Uităm cu ușurință că avem în fața noastră persoane cu fețe și nume și neglijăm vocația proprie a lui Mare Nostrum, care nu este aceea de a fi un mormânt, ci un loc de întâlnire și de îmbogățire reciprocă între persoane, popoare și culturi. Asta nu înseamnă că migrația nu trebuie reglementată pentru a primi, a promova, a însoți și a integra pe migranți, respectând cultura, sensibilitatea și siguranța populațiilor care se ocupă de primire și de integrare. Pe de altă parte, trebuie amintit și dreptul de a putea rămâne în propria patrie și respectiva necesitate de a crea condițiile pentru ca el să poată fi exercitat efectiv.

În fața acestei provocări nicio țară nu poate fi lăsată singură, nici nu poate crede cineva că înfruntă izolat problema prin legislații mai restrictive și represive, aprobate uneori sub presiunea fricii sau pentru a mări consensul electoral. De aceea, primesc cu satisfacție angajarea Uniunii Europene de a căuta o soluție comună prin adoptarea noului Pact despre Migrație și Azil, deși relevând unele limite ale sale, în special în ceea ce privește recunoașterea dreptului de azil și pericolul de detenții arbitrare.

Dragi ambasadori,

Calea păcii cere respectarea vieții, a fiecărei vieți umane, începând de la aceea a celui care trebuie să se nască în sânul mamei, care nu poate fi suprimată, nici nu poate deveni obiect de comerț. În această privință, consider deplorabilă practica așa-numitei maternități surogat, care lezează grav demnitatea femeii și a copilului. Ea este întemeiată pe exploatarea unei situații de necesitate materială a mamei. Un copil este întotdeauna un dar și nu este niciodată obiectul unui contract. Prin urmare, doresc o angajare a comunității internaționale pentru a interzice la nivel universal această practică. În fiecare moment al existenței sale, viața umană trebuie să fie protejată și tutelată, în timp ce constat cu regret, în special în Occident, răspândirea persistentă a unei culturi a morții, care, în numele unei mile prefăcute, rebutează copii, bătrâni și bolnavi.

Calea păcii cere respectarea drepturilor umane, după acea formulare simplă dar clară conținută în Declarația Universală a Drepturilor Umane, a cărei a 75-a aniversare am celebrat-o de puțin timp. Este vorba de principii evidente din punct de vedere rațional și acceptate de toți. Din păcate, tentativele făcute în ultimele decenii de a introduce noi drepturi, care nu sunt pe deplin consistente față de cele definite la origine și nu sunt mereu acceptabile, au dat frâu liber colonizărilor ideologice, între care are un rol central teoria gender, care este foarte periculoasă, deoarece anulează diferențele având pretenția de a-i face pe toți egali. Aceste colonizări ideologice provoacă răni și diviziuni între state, în loc să favorizeze edificarea păcii.

În schimb, dialogul trebuie să fie sufletul comunității internaționale. Conjunctura actuală este cauzată și de slăbirea acelor structuri de diplomație multilaterală care au văzut lumina după al doilea conflict mondial. Organisme create pentru a favoriza siguranța, pacea și cooperarea nu mai reușesc să unească pe toți membrii lor în jurul unei mese. Există riscul unei „monadologii” și al fragmentării în „cluburi” care lasă să intre numai state considerate similare ideologic. Și acele organisme până acum eficiente, concentrate asupra binelui comun și asupra problemelor tehnice, riscă o paralizare din cauza polarizărilor ideologice, fiind instrumentalizate de fiecare stat.

Pentru a relansa o angajare comună în slujba păcii, trebuie recuperate rădăcinile, spiritul și valorile care au dat naștere acelor organisme, deși ținând cont de contextul schimbat și având atenție față de cei care nu se simt reprezentați în mod adecvat de structurile organizațiilor internaționale.

Desigur, a dialoga cere răbdare, perseverență și capacitate de ascultare, dar atunci când se străduiesc în tentativa sinceră de a pune capăt discordiilor, se pot obține rezultate semnificative. Mă gândesc, de exemplu, la Acordul din Belfast, cunoscut și ca Acordul din Vinerea Sfântă, semnat de guvernele britanic și irlandez, a cărei a 25 aniversare s-a amintit anul trecut. El, punând capăt la treizeci de ani de conflict violent, poate fi luat de exemplu pentru a determina și a stimula autoritățile să creadă în procesele de pace, în pofida dificultăților și a sacrificiilor pe care le cer.

Calea păcii trece prin dialogul politic și social, pentru că el este la baza conviețuirii civile a unei comunități politice moderne. În anul 2024 vor fi convocate alegeri în multe state. Alegerile sunt un moment fundamental al vieții unei țări, pentru că permit tuturor cetățenilor să aleagă în mod responsabil pe proprii guvernanți. Răsună mai actuale ca oricând cuvintele lui Pius al XII-lea: „A exprima propria părere cu privire la obligațiile și la sacrificiile, care le sunt impuse; a nu fi constrâns să asculte fără a fi ascultat: iată două drepturi ale cetățeanului, care găsesc în democrație, așa cum indică însuși numele său, exprimarea lor. Din soliditatea, din armonia, din roadele bune ale acestui contact dintre cetățeni și guvernul statului se poate recunoaște dacă o democrație este cu adevărat sănătoasă și echilibrată și care este forța sa de viață și de dezvoltare”[9].

De aceea este important ca toți cetățenii, în special tinerele generații care vor fi chemate la urne pentru prima dată, să simtă ca responsabilitate fundamentală a lor aceea de a contribui la edificarea binelui comun, printr-o participare liberă și conștientă la alegeri. De altfel, politica trebuie înțeleasă mereu nu ca apropriere a puterii, ci ca „forma cea mai înaltă de caritate”[10] și prin urmare a slujirii aproapelui în sânul unei comunități locale sau naționale.

Calea păcii trece și prin dialogul interreligios, care cere înainte de toate tutelarea libertății religioase și respectarea minorităților. Doare, de exemplu, să se constate cum crește numărul de țări care adoptă modele de control centralizat pe libertatea de religie, cu folosirea masivă a tehnologiei. În alte locuri, comunitățile religioase minoritare se află adesea într-o situație tot mai dramatică. În unele cazuri sunt în pericol de dispariție, din cauza unei combinări de acțiuni teroriste, atacuri la adresa patrimoniului cultural și măsuri mai ascunse precum proliferarea legilor anti-convertire, manipularea regulilor electorale și restricțiile financiare.

Preocupă îndeosebi creșterea numărului actelor de antisemitism care a avut loc în ultimele luni; și încă o dată reafirm că această plagă trebuie dezrădăcinată din societate, mai ales cu educația la fraternitate și la primirea celuilalt.

De asemenea, preocupă creșterea persecuției și a discriminării față de creștini, mai ales în ultimii zece ani. Ea se referă adesea, deși în mod nesângeros dar relevant din punct de vedere social, la acele fenomene de marginalizare lentă și excludere din viața politică și socială și de la exercitarea anumitor profesii care au loc și în țări în mod tradițional creștine. În ansamblu, sunt peste 360 de milioane de creștini în lume care experimentează un nivel înalt de persecuție și discriminare din cauza propriei credințe și sunt tot mai mulți cei constrânși să fugă din propriile țări de origine.

În sfârșit, calea păcii trece prin educație, care este principala investiție în viitor și în tinerele generații. Am încă vie amintirea Zilei Mondiale a Tineretului desfășurată în Portugalia în august. În timp ce mulțumesc din nou autorităților portugheze, civile și religioase pentru angajarea dedicată în organizare, păstrez în inimă întâlnirea cu peste un milion de tineri, provenind din toate părțile lumii, plini de entuziasm și voință de a trăi. Prezența lor a fost un mare imn adus păcii și mărturia că „unitatea este superioară conflictului”[11] și că este „posibilă dezvoltarea unei comuniuni în diferențe”[12].

În timpurile moderne, parte a provocării educative se referă la o folosire etică a noilor tehnologii. Ele pot deveni cu ușurință instrumente de diviziune sau de răspândire a minciunii, așa-numitele fake news, dar sunt și mijloc de întâlnire, de schimburi reciproce și un important vehicul de pace. „Progresele însemnate ale noilor tehnologii ale informației, în special în sfera digitală, prezintă, așadar, oportunități entuziasmante și riscuri grave, cu implicații serioase pentru urmărirea dreptății și a armoniei între popoare.”[13] Pentru acest motiv am considerat important să dedic anualul Mesaj pentru Ziua Mondială a Păcii inteligenței artificiale, care este una dintre provocările cele mai importante din următorii ani.

Este indispensabil ca dezvoltarea tehnologică se aibă loc în mod etic și responsabil, păstrând centralitatea persoanei umane, al cărei aport nu poate și nici nu va putea fi vreodată înlocuită de un algoritm sau de o mașină. „Demnitatea intrinsecă a fiecărei persoane și fraternitatea care ne leagă ca membri ai unicei familii umane trebuie să stea la baza dezvoltării de noi tehnologii și să folosească drept criterii indiscutabile pentru a le evalua înainte de folosirea lor, în așa fel încât progresul digital să poată avea loc respectând dreptatea și să poată contribui la cauza păcii.”[14]

Așadar, este nevoie de o reflecție atentă la fiecare nivel, național și internațional, politic și social, pentru ca dezvoltarea inteligenței artificiale să se mențină în slujba omului, favorizând și nu împiedicând, în special în tineri, relațiile interpersonale, un spirit sănătos de fraternitate și o gândire critică aptă de discernământ.

În această perspectivă dobândesc relevanță deosebită cele două Conferințe Diplomatice ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, care vor avea loc în 2024 și la care Sfântul Scaun va participa ca stat membru. Pentru Sfântul Scaun, proprietatea intelectuală este orientată în mod esențial spre promovarea binelui comun și nu se poate degaja de limitări de natură etică dând loc la situații de nedreptate și exploatare necuvenită. Apoi trebuie acordată atenție specială tutelării patrimoniului genetic uman, împiedicând să se realizeze practici contrare demnității omului, cum sunt posibilitatea de brevetare a materialului biologic uman și clonarea de ființe umane.

Excelențe, doamnelor și domnilor,

În acest an, Biserica se pregătește pentru Jubileul care va începe la Crăciunul viitor. Mulțumesc îndeosebi autorităților italiene, naționale și locale, pentru angajarea pe care o dedică în pregătirea orașului Roma pentru a primi numeroși pelerini și a le permite lor să scoată roade spirituale din drumul jubiliar.

Poate că astăzi mai mult ca oricând avem nevoie de anul jubiliar. În fața atâtor suferințe, care provoacă disperare nu numai în persoanele lovite direct, ci în toate societățile noastre; în fața tinerilor noștri, care în loc să viseze un viitor mai bun se simt adesea neputincioși și frustrați; și în fața întunericului din această lume, care pare să se răspândească în loc să se îndepărteze, Jubileul este vestea că Dumnezeu nu abandonează niciodată poporul său și ține mereu deschise porțile Împărăției sale. În tradiția iudeo-creștină, Jubileul este un timp de har în care se experimentează milostivirea lui Dumnezeu și darul păcii sale. Este un timp de dreptate în care păcatele sunt iertate, reconcilierea depășește nedreptatea, iar pământul se odihnește. El poate fi pentru toți – creștini și necreștini – timpul în care să se frângă săbiile și să se facă din ele pluguri; timpul în care o națiune nu va mai ridica sabia împotriva alteia, nici nu se va mai învăța arta războiului (cf. Is 2,4).

Aceasta este urarea, iubiți frați și surori, urarea pe care o adresez din inimă fiecăruia dintre voi, dragi ambasadori, familiilor voastre, colaboratorilor și popoarelor pe care le reprezentați. Mulțumesc și an bun tuturor!

Note:
[1] Mesaj-radio de Crăciun adresat popoarelor din lumea întreagă, 24 decembrie 1944.
[2] Constituția pastorală Gaudium et spes despre Biserica în lumea contemporană (7 decembrie 1965), 79.
[3] Cf. Benedict al XV-lea, Scrisoare către conducătorii popoarelor beligerante (1 august 1917).
[4] Cf. Scrisoarea enciclică Fratelli tutti despre fraternitate și prietenia socială (3 octombrie 2020), 262.
[5] Cf. Exortația apostolică Laudate Deum adresată tuturor persoanelor de bunăvoință despre criza climatică (4 octombrie 2023).
[6] Discurs la Conferința statelor parte la Convenția cadru a Națiunilor unite despre schimbările climatice, 2 decembrie 2023.
[7] Ibid.
[8] Discurs la Sesiune conclusivă a «Rencontres Méditerranéennes», Marseille, 23 septembrie 2023, 1.
[9] Cf. Mesaj-radio de Crăciun adresat popoarelor din lumea întreagă, 24 decembrie 1944.
[10] Pius al XI-lea, Audiență acordată conducătorilor Federației Universitare Catolice, 18 decembrie 1927.
[11] Exortația apostolică Evangelii gaudium (24 noiembrie 2013), 228.
[12] Ibid.
[13] Mesaj pentru a LVII-a Zi Mondială a Păcii (8 decembrie 2023), 1.
[14] Ibid., 2.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 08.01.2024
Publicarea pe acest sit: 08.01.2024
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.