Predica Papei la beatificare lui Ivan Merz

Predica Sanctității Sale Papa Ioan Paul al II-lea
la beatificarea Servului lui Dumnezeu Ivan Merz
Mănăstirea Sf. Treime din Banja Luka, 22 iunie 2003

1. „Voi sunteți lumina lumii”. Iubiți frați și surori, Isus repetă astăzi pentru noi această afirmație, în adunarea noastră liturgică. Nu este doar un simplu îndemn moral. Este o constatare, care exprimă o exigență de nesuprimat ce vine din botezul primit.
În virtutea acestui sacrament, de fapt, ființa umană este inserată în Trupul mistic al lui Cristos (cf. Rm 6,3-5). Apostolul Paul afirmă: „Toți câți ați fost botezați în Cristos v-ați îmbrăcat în Cristos” (Gal 3,27). De aceea, pe drept cuvânt exclama Augustin: „Să ne bucurăm și să mulțumim: am devenit nu doar creștini, ci Cristos… Mirați-vă și bucurați-vă: am devenit Cristos” (In Ioann. Evang. tract., 21, 8: CCL 36, 216).

Dar Cristos este „lumina adevărată care, venind în lume, luminează pe orice om” (In 1,9). Așadar creștinul este chemat să devină la rândul său reflectare a acestei Lumini, urmându-l și imitându-l pe Isus. De aceea el va asculta și va medita cuvântul lui, va participa în mod conștient și activ la viața liturgică și sacramentală a Bisericii, va practica porunca iubirii slujindu-i pe frați, îndeosebi pe cei mici, săraci și suferinzi.

2. Îl salut cu afecțiune pe Episcopul de Banja Luka și pe Președintele Conferinței Episcopale, Mons. Franjo Komarica, și îi mulțumesc pentru cuvintele cordiale pe care mi le-a adresat la începutul acestei Celebrări Euharistice. Gândul meu respectuos se îndreaptă, apoi, spre ceilalți Episcopi din Bosnia-Herțegovina, în particular spre Cardinalul Vinko Pulijć, Arhiepiscop de Vrhbosna și originar din această dieceză, și spre ceilalți Cardinali și Episcopi care sunt alături de noi. Un salut în Domnul tuturor pelerinilor care au venit din diferite părți ale țării și din țările vecine.

Un salut fratern transmit Preafericirii Sale Patriarhului Pavle și membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe. Noua vigoare pe care a căpătat-o în ultima vreme drumul nostru spre o înțelegere mutuală, spre respect reciproc și solidaritate fraternă sunt motiv de bucurie și de speranță pentru această regiune.

Gândul meu se îndreaptă și spre credincioșii celorlalte Comunități eclesiale din Bosnia-Herțegovina, precum și spre credincioșii Comunității ebraice și ai Comunității islamice.

Îi salut pe domnii membri ai Președenției Bosniei și Herțegovinei și toate celelalte autorități civile și militare. Apreciez mult prezența voastră și vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut pentru a organiza această vizită a mea pe pământul vostru.

Și acum, iubiți fii ai acestei biserici peregrine în Bosnia-Herțegovina, îmi deschid spre voi brațele pentru a vă îmbrățișa și a vă spune că ocupați un loc important în inima Papei. El duce în mod constant în rugăciune în fața Domnului suferința care încă îngreunează drumul vostru, și se face părtaș cu voi în speranța așteptării unor zile mai bune.

Din acest oraș, marcat de-a lungul istoriei de atâta suferință și de atâta sânge, îl implor pe Domnul Atotputernic să aibă milă de vinovățiile comise împotriva omului, a demnității și libertății sale chiar și de către fiii Bisericii Catolice, și să sădească în toți dorința iertării reciproce. Numai într-un climat de adevărată reconciliere, amintirea atâtor victime nevinovate și sacrificiul lor nu vor fi în zadar, ne vor încuraja să construim relații noi de fraternitate și de înțelegere.

3. Iubiți frați și surori, cel drept, pătruns de lumina divină, devine la rândul său flacără ce luminează și încălzește. Acest lucru ne învață astăzi figura noului fericit Ivan Merz.

Un tânăr strălucit, care a știut să înmulțească bogatele talente naturale cu care era dotat și a obținut numeroase succese umane: se poate spune despre viața lui că a fost una reușită. Dar motivul pentru care el este înscris astăzi în rândul fericiților nu este acesta. Ceea ce-l numără printre Fericiți este succesul său în fața lui Dumnezeu. De fapt, marea aspirație a întregii sale vieți a fost aceea de a „nu uita niciodată pe Dumnezeu, a dori mereu unirea cu El”. În orice activitate a sa a căutat „desăvârșirea cunoașterii lui Cristos Isus” și s-a lăsat „cucerit” de El (cf. Fil 3,8.12).

4. La școala liturgiei, izvor și culme a vieții Bisericii (cf. Sacrosanctum Concilium, 10), Ivan Merz a crescut până la plinătatea maturității creștine și a devenit unul din promotorii reînnoirii liturgice în țara sa.

Participând la Liturghie, hrănindu-se cu Trupul lui Cristos și cu Cuvântul lui Dumnezeu, s-a simțit îndemnat să devină apostol al tinerilor. Nu și-a ales la întâmplare motoul „Sacrificiu – Euharistie – Apostolat”. Conștient de vocația primită la botez, a făcut din viața sa o cursă spre sfințenie, „dimensiunea înaltă” a vieții creștine (cf. Novo millennio ineunte, 31). De aceea, așa cum se afirmă în prima lectură, „nu va pieri pomenirea lui și numele lui va fi în neamurile neamurilor” (Înț 39,13).

5. Numele lui Ivan Merz a însemnat un program de viață pentru întreaga generație de tineri catolici. Trebuie să continue să fie astfel și astăzi! Țara voastră și Biserica voastră, iubiți tineri, au trăit momente dificile și acum trebuie să lucrați pentru ca viața să-și reia pe deplin cursul la orice nivel. De aceea, mă adresez fiecăruia dintre voi, invitându-vă să nu dați înapoi, să nu cedați tentației de descurajare, ci să sporiți inițiativele pentru ca Bosnia-Herțegovina să redevină un pământ al reconcilierii, al întâlnirii și al păcii.

Viitorul acestor ținuturi depinde și de voi! Nu căutați altundeva o viață mai comodă, nu fugiți de responsabilități așteptând ca alții să rezolve problemele, ci remediați cu hotărâre răul prin puterea binelui.

Asemenea Fericitului Ivan, căutați întâlnirea personală cu Cristos care luminează cu o lumină nouă viața. Evanghelia să fie marele criteriu care să călăuzească orientările și alegerile voastre! Veți deveni misionari prin gesturi și cuvinte și veți fi semne ale iubirii lui Dumnezeu, martori credibili ai prezenței milostive a lui Cristos. Nu uitați: „Nu se aprinde o candelă și se pune sub obroc” (Mt 5,15).

6. Iubiți frați și surori care participați cu atâta fervoare la această celebrare, pacea lui Dumnezeu Tatăl, care depășește orice sentiment, să păzească inima voastră și spiritul vostru în cunoașterea și iubirea lui Dumnezeu și a Fiului său, Domnul nostru Isus Cristos!

Este rugăciunea și urarea pe care Papa o înalță astăzi, prin mijlocirea fericitului Ivan Merz, pentru voi și pentru toți oamenii din Bosnia-Herțegovina.

Autor: Papa Ioan Paul al II-lea
Traducător: Cristina Grigore
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 22.06.2003
Publicarea pe acest sit: 22.06.2003
Etichete: , , ,

Comentariile sunt închise.