Predica Papei în sărbătoarea Prezentării Domnului la Templu

Predica Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea
în sărbătoarea Prezentării Domnului la Templu
și Ziua Mondială a Vieții Consacrate
Vatican, 2 februarie 2011

Iubiți frați și surori!

În sărbătoarea de astăzi îl contemplăm pe Domnul Isus pe care Maria și Iosif îl prezintă la templu „ca să-l ofere Domnului” (Lc 2,22). În această scenă evanghelică se revelează misterului Fiului Fecioarei, consacratul Tatălui, venit în lume pentru a împlini cu fidelitate voința lui (cf. Evr 10,5-7).

Simeon îl arată ca „lumină pentru luminarea neamurilor” (Lc 2,32) și vestește prin cuvânt profetic oferirea lui supremă lui Dumnezeu și victoria lui finală (cf. Lc 2,32-35). Este întâlnirea celor două Testamente, Vechiul și Noul. Isus intră în templul vechi, El care este noul Templu al lui Dumnezeu: vine ca să viziteze poporul său, ducând la împlinire ascultarea față de Lege și inaugurând timpurile din urmă ale mântuirii.

Este interesant de văzut de aproape această intrare a Pruncului Isus în solemnitatea din templu, într-un mare „du-te, vino” al atâtor persoane, cuprinse de activitățile lor: preoții și leviții cu programul lor, numeroșii evlavioși și pelerini, doritori să se întâlnească cu Dumnezeu cel sfânt al lui Israel. Însă nici unul dintre aceștia nu-și dă seama de nimic. Isus este un copil ca toți ceilalți, fiul întâi născut din doi părinți foarte simpli. Și preoții sunt incapabili să perceapă semnele prezenței noi și deosebite a lui Mesia și Mântuitor. Numai doi bătrâni, Simeon și Ana, descoperă marea noutate. Conduși de Duhul Sfânt, ei găsesc în acel Prunc împlinirea lungii lor așteptări și vegheri. Amândoi contemplă lumina lui Dumnezeu, care vine să lumineze lumea și privirea lor profetică se deschide spre viitor, ca vestire a lui Mesia: „Lumen ad revelationem gentium!” (Lc 2,32). În atitudinea profetică a celor doi vizionari este toată Vechea Alianță care exprimă bucuria întâlnirii cu Răscumpărătorul. La vederea Pruncului, Simeon și Ana intuiesc faptul că tocmai El este Cel Așteptat.

Prezentarea lui Isus la templu constituie o icoană elocventă a dăruirii totale a propriei vieți pentru cei care, bărbați și femei, sunt chemați să reproducă în Biserică și în lume, prin sfaturile evanghelice, „trăsăturile caracteristice ale lui Isus feciorelnic, sărac și ascultător” (Exortația apostolică postsinodală Vita consecrata, 1). De aceea, sărbătoarea de astăzi a fost aleasă de Venerabilul Ioan Paul al II-lea pentru a celebra anual Ziua Vieții Consacrate. În acest context, adresez un salut cordial și recunoscător Monseniorului Joăo Braz de Aviz, pe care de puțin timp l-am numit Prefect al Congregației pentru Institutele de Viață Consacrată și pentru Societățile de Viață Apostolică, împreună cu Secretarul și colaboratorii săi. Cu afecțiune îi salut pe Superiorii Generali prezenți și toate persoanele consacrate.

Aș vrea să propun trei gânduri scurte pentru reflecția din această sărbătoare.

Primul: icoana evanghelică a Prezentării lui Isus la templu conține simbolul fundamental al luminii; lumina care, pornind de la Cristos, se iradiază asupra Mariei și a lui Iosif, asupra lui Simeon și Anei și, prin intermediul lor, asupra tuturor. Părinții Bisericii au legat această iradiere cu drumul spiritual. Viața consacrată exprimă acest drum, în mod special, ca „filocalia”, iubire față de frumusețea divină, reflexie a bunătății lui Dumnezeu (cf. ibid., 19). Pe chipul lui Cristos strălucește lumina acestei frumuseți. „Biserica contemplă chipul transfigurat al lui Cristos, pentru a se întări în credință și a nu risca rătăcirea în fața chipului desfigurat de pe Cruce… ea este Mireasa în fața Mirelui, părtașă la misterul lui, învăluită de lumina lui, care ajunge la toți fiii ei… Însă o experiență singulară a luminii care provine din Cuvântul întrupat o au cu siguranță cei chemați la viața consacrată. De fapt, profesiunea sfaturilor evanghelice îi situează ca semn și profeție pentru comunitatea fraților și pentru lume” (ibid., 15).

În al doilea rând, icoana evanghelică manifestă profeția, darul Duhului Sfânt. Simeon și Ana, contemplându-l pe Pruncul Isus, întrevăd destinul lui de moarte și de înviere pentru mântuirea tuturor neamurilor și vestesc acest mister ca mântuire universală. Viața consacrată este chemată la această mărturie profetică, legată cu dubla sa aptitudine contemplativă și activă. De fapt, consacraților și consacratelor le este dat să manifeste primatul lui Dumnezeu, pasiunea pentru Evanghelia practicată ca formă de viață și vestită săracilor și celor din urmă de pe pământ. „În virtutea acestui primat nimic nu poate fi pus înaintea iubirii personale față de Cristos și față de săracii în care El trăiește. Adevărata profeție se naște din Dumnezeu, din prietenia cu El, din ascultarea atentă a Cuvântului său în diferitele circumstanțe ale istoriei” (ibid., 84). În acest mod, viața consacrată, în trăirea ei zilnică pe drumurile umanității, manifestă Evanghelia și Împărăția deja prezentă și activă.

În al treilea rând, icoana evanghelică a Prezentării lui Isus la templu manifestă înțelepciunea lui Simeon și Ana, înțelepciunea unei vieți dedicate totalmente căutării feței lui Dumnezeu, a semnelor lui, a voinței lui; o viață dedicată ascultării și vestirii Cuvântului său. „”Faciem tuam, Domine, requiram”: fața ta, Doamne, o caut (Ps 26,8)… Viața consacrată este în lume și în Biserică semn vizibil al acestei căutări a feței Domnului și a căilor care conduc la El (cf. In 14,8)… Așadar, persoana consacrată mărturisește angajarea, bucuroasă și în același timp laborioasă, a căutării asidue și înțelepte a voinței divine” (Congregația pentru Institutele de Viață Consacrată și pentru Societățile de Viață Apostolică, Instrucțiune Slujirea autorității și ascultarea. „Faciem tuam Domine requiram” [2008], 1).

Iubiți frați și surori, fiți ascultători râvnici ai Cuvântului, pentru că orice înțelepciune a vieții se naște din Cuvântul Domnului! Fiți pătrunzători ai Cuvântului, prin lectio divina, pentru că viața consacrată „se naște din ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu și primește Evanghelia ca normă proprie de viață”. A trăi în urmarea lui Cristos curat, sărac și ascultător este în felul acesta o „exegeză” vie a Cuvântului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt, în virtutea căruia a fost scrisă Biblia, este același care luminează cu lumină nouă Cuvântul lui Dumnezeu pentru fondatori și fondatoare. Din el a venit orice carismă și orice regulă vrea să fie exprimare a lui, dând naștere la itinerarii de viață creștină marcate de radicalitatea evanghelică” (Exortația apostolică postsinodală Verbum Domini, 83). Trăim astăzi, mai ales în societățile mai dezvoltate, o condiție marcată adesea de o pluralitate radicală, de o marginalizare progresivă a religiei din sfera publică, de un relativism care atinge valorile fundamentale. Acest lucru cere ca mărturia noastră creștină să fie luminoasă și coerentă și ca efortul nostru educativ să fie tot mai atent și generos. În mod deosebit, acțiunea voastră apostolică, iubiți frați și surori, să devină angajare de viață, care se îndreaptă, cu pasiune perseverentă, spre Înțelepciune ca adevăr și ca frumusețe, „strălucire a adevărului”. Să știți să orientați cu înțelepciunea vieții voastre și cu încrederea în posibilitățile inepuizabile ale adevăratei educații inteligența și inima bărbaților și femeilor din timpul nostru spre „viața bună a Evangheliei”.

În acest moment, gândul meu se îndreaptă cu afecțiune specială spre toți consacrații și consacratele, în orice parte a pământului, și îi încredințez Sfintei Fecioare Maria:

O, Marie, Maica Bisericii,
îți încredințez ție toată viața consacrată,
pentru ca tu să-i dobândești plinătatea luminii divine:
să trăiască în ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu,
în umilința urmării lui Isus Fiul tău și Domnul nostru,
în primirea vizitei Duhului Sfânt,
în bucuria zilnică a lui magnificat,
pentru ca Biserica să fie edificată de sfințenia vieții
acestor fii și fiice ale tale,
în porunca iubirii. Amin.

Autor: Papa Benedict al XVI-lea
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 02.02.2011
Publicarea pe acest sit: 03.02.2011
Etichete: ,

Faci un comentariu sau dai un răspuns?