Îndemn la curaj şi speranţă de Ziua Mondială a Bolnavului

Mesaj pentru Ziua Mondială a Bolnavului
al PS Petru Gherghel, Episcop de Iași

Dragi persoane în suferință,
Dragi medici și operatori sanitari,
Dragi familii,

„În cei bolnavi să vedem mereu chipul chipurilor în suferință, pe cel al lui Cristos”.

Preluând un text din prima scrisoare a sfântului Petru „prin rănile lui ați fost vindecați” (1Pt 2,24), Sfântul Părinte papa Benedict al XVI-lea, continuând tradiția începută de slujitorul lui Dumnezeu Ioan Paul al II-lea, de fericită amintire, se îndreaptă spre cei în suferință și spre cei ce le stau alături cu un apel la meditație asupra misterului suferinței și cu o chemare de a se deschide și apropia și mai mult de cei bolnavi, de a-i prețui și susține în a înțelege locul lor și chemarea lor în sânul societății și a familiilor noastre.

Fiecare persoană și întreaga societate trebuie să-și îndrepte atenția spre cei în suferință, să-i accepte cu grijă și iubire între toți membrii familiei umane și, arătându-le compasiunea, să-i prețuiască și să-i considere ca și pe ceilalți frați și surori, ba, și mai mult, ca pe adevărate comori lăsate de Dumnezeu, care să le amintească mereu de condiția precară și efemeră a vieții, ca pe o jertfă și o contribuție la creșterea solidarității umane.

Nu trebuie să uităm nici o clipă că însuși Domnul nostru Isus Cristos a luat asupra sa suferințele și păcatele omenirii, s-a jertfit pentru toți pe o cruce, pe care a binevoit să o transforme într-un mijloc de înălțare și ca pe o scară care poartă la adevărata fericire: Per crucem ad lucem – prin cruce la lumină și înviere.

Contemplând crucea lui Isus și suferințele sale, suntem chemați să înțelegem afirmația sfântului Petru: „prin rănile lui ați fost vindecați”. Nu e ușor să accepți o asemenea gândire într-o lume adâncită în vraja tentațiilor de tot felul și în mijlocul unor mentalități străine de gândul și planul lui Dumnezeu. Prezența ei ne face să descoperim realitatea vieții și misterul celei mai mari dovezi de iubire din partea creatorului și mântuitorului nostru.

În fața acestor realități, Sfântul Părinte ne cheamă să ne lăsăm luminați de tot ce a făcut Isus și ce ne-au transmis apostolii și ne învață Sfânta Biserică și să nu uităm nici noi, nici cei ce suferă, că: „numai un Dumnezeu care ne iubește până acolo încât ia asupra sa rănile noastre și durerea noastră, mai ales cea nevinovată, este vrednic de credință” (Mesaj – Sfintele Paști 2007), numai el este vrednic de ascultat și de urmat.

Pentru creștini și pentru cei care-l descoperă și-l urmează pe Cristos, strălucește o lumină asupra întregii vieți și a morții, asupra suferinței și, desigur, asupra misterului și rolului benefic al celor bolnavi.

Dragi și iubite familii,

În lumina apelului Sfântului Părinte papa Benedict, mă bucur să vă repet și să vă chem, mai ales în acest an dedicat familiei și căsătoriei creștine, ca, atunci când aveți în față sau în familie un bolnav, dincolo de orice greutate și preocupare firească, să știți că aveți alături un membru de mare valoare al Bisericii, care, cu suferința proprie, contribuie la opera de răscumpărare pe care Isus a săvârșit-o, luând asupra sa durerile lumii și vindecându-i pe toți prin moartea și învierea sa. Cei în suferință sunt cei mai aproape de Isus, Omul durerilor, și de lucrarea iubirii sale. Mai mult, aveți o adevărată comoară pe care, primind-o și însușindu-v-o, contribuiți, în mod direct și indirect, la marea operă de ispășire a păcatelor și de vindecare a omenirii.

Un bolnav și o persoană în suferință reprezintă, în societate și în familie, o prezență vie a lui Cristos care se identifică cu orice persoană săracă sau în suferință.

Dragi operatori sanitari,

Dragi familii creștine,

Împreună cu Sfântul Părinte papa Benedict îmi permit și eu, împreună cu toți păstorii și asistenții voștri spirituali, să vă exprim iubirea noastră față de toți și față de fiecare, simțindu-ne și noi părtași la suferințele și la speranțele pe care voi le trăiți zilnic, împreună cu Cristos răstignit și înviat, care vine să vă dăruiască pacea și vindecarea inimii.

În această zi a Maicii sfinte, care s-a arătat la Lourdes, o rugăm, cu multă credință și încredere, pe ea să vă însoțească și să vă întărească în acest drum greu de suferințe și de jertfe, ea, care este tămăduitoarea bolnavilor și mângâietoarea mâhniților.

Maria, care a suferit sub crucea Fiului său și prin inima căreia a trecut sabia durerii, să vă stea mereu alături cu compasiunea și iubirea ei și să vă mângâie cu dragostea ei de mamă.

Știind că în ziua de 11 februarie 2011 veți fi cu toții în rugăciune în comunitățile proprii și în comuniune cu toți operatorii sanitari și cu cei bolnavi din întreaga lume, vă stăm alături și vă îmbrățișăm pe toți, iar în ziua de 13 mai 2011 vă invităm să oferim împreună rugăciunile și jertfele tuturor, când vom celebra Ziua Bolnavului la nivel diecezan, după tradiția noastră locală.

Cu sentimente de prețuire pentru toți cei care vă îndreptați spre bolnavi și cu îmbrățișare și încurajare pentru fiecare persoană în suferință, și pentru fiecare familie chemată să îngrijească de cei bolnavi și dragi.

Autor: PS Petru Gherghel
Copyright: Ercis.ro
Publicarea în original: 02.01.2011
Publicarea pe acest sit: 08.02.2011
Etichete:

Faci un comentariu sau dai un răspuns?