Predica Papei în Duminica Milostivirii Divine

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
în Duminica Milostivirii Divine
11 aprilie 2021

Isus le apare discipolilor de mai multe ori. Cu răbdare mângâie inimile lor descurajate. După învierea sa, realizează astfel „învierea discipolilor”. Și ei, ridicați de Isus, își schimbă viața. Înainte, atâtea cuvinte și atâtea exemple ale Domnului n-au reușit să-i transforme. Acum, la Paște, se întâmplă ceva nou. Și are loc sub semnul milostivirii. Isus îi ridică prin milostivire – îi ridică prin milostivire – și ei, milostiviți, devin milostivi. Este foarte greu a fi milostiv dacă unul nu-și dă seama că este milostivit.

1. Înainte de toate sunt milostiviți, prin trei daruri: mai întâi Isus le oferă pacea, apoi pe Duhul, în sfârșit rănile. În primul rând le dă pacea. Acei discipoli erau neliniștiți. Se încuiaseră în casă de teamă, de frica de a fi arestați și de a avea același sfârșit al Învățătorului. Însă nu erau închiși numai în casă, erau închiși și în remușcările lor. Îl abandonaseră și îl renegaseră pe Isus. Se simțeau incapabili, buni de nimic, greșiți. Isus vine și repetă de două ori: „Pace vouă!„. Nu aduce o pace care elimină problemele din afară, ci o pace care revarsă încredere înăuntru. Nu o pace exterioară, ci pacea inimii. Spune: „Pace vouă! Așa cum m-a trimis Tatăl, vă trimit și eu pe voi” (In 20,21). Este ca și cum ar spune: „Vă trimit pentru că eu cred în voi”. Acei discipoli descurajați sunt împăcați cu ei înșiși. Pacea lui Isus îi face să treacă de la remușcare la misiune. De fapt, pacea lui Isus provoacă misiunea. Nu este liniște, nu este comoditate, este ieșire din sine. Pacea lui Isus eliberează de închiderile care paralizează, rupe lanțurile care țin inima prizonieră. Și discipolii se simt milostiviți: simt că Dumnezeu nu-i condamnă, nu-i umilește, ci crede în ei. Da, crede în noi mai mult decât credem noi în noi înșine. „Ne iubește mai mult decât ne iubim noi înșine” (cf. Sf. J.H. Newman, Meditations and Devotions, III,12,2). Pentru Dumnezeu nimeni nu este greșit, nimeni nu este inutil, nimeni nu este exclus. Isus repetă astăzi iarăși: „Pace ție, care ești prețios în ochii mei. Pace ție, care ești important pentru mine. Pace ție, care ai o misiune. Nimeni n-o poate desfășura în locul tău. Ești de neînlocuit. Și eu cred în tine”.

În al doilea rând, Isus îi milostivește pe discipoli oferindu-le Duhul Sfânt. Îl dăruiește pentru iertarea păcatelor (cf. v. 22-23). Discipolii erau vinovați, fugiseră părăsindu-l pe Învățătorul. Și păcatul chinuiește, răul are prețul său. Păcatul nostru, spune Psalmul (cf. 51,5), stă pururi înaintea noastră. Singuri nu putem să-l ștergem. Numai Dumnezeu îl elimină, numai el cu milostivirea sa ne scoate din mizeriile noastre mai profunde. Ca acei discipoli, avem nevoie să ne lăsăm iertați, să spunem din inimă: „Iertare, Doamne”. A deschide inima pentru a ne lăsa iertați. Iertarea în Duhul Sfânt este darul pascal pentru a învia înăuntru. Să cerem harul de a o primi, de a îmbrățișa sacramentul iertării. Și de a înțelege că în centrul Spovezii nu suntem noi cu păcatele noastre, ci Dumnezeu cu milostivirea sa. Nu ne spovedim pentru a ne doborî, ci pentru a ne lăsa ridicați. Avem atâta nevoie de asta, cu toții. Avem nevoie de asta așa cum copiii mici, de fiecare dată când cad, au nevoie să fie ridicați de tata. Și noi cădem adesea. Și mâna Tatălui este gata să ne repună în picioare și să ne facă să mergem înainte. Această mână singură și credibilă este Spovada. Este sacramentul care ne ridică, nu ne lasă la pământ să plângem pe pavimentele dure ale căderilor noastre. Este Sacramentul Învierii, este milostivire pură. Și cine ascultă Spovezile trebuie să facă să se simtă dulceața milostivirii. Și aceasta este calea celor care ascultă spovezile oamenilor: să facă să simtă milostivirea lui Isus care iartă tot. Dumnezeu iartă tot.

După pacea care reabilitează și iertarea care ridică, iată al treilea dar cu care Isus îi milostivește pe discipoli: el le oferă rănile. De acele răni am fost vindecați (cf. 1Pt 2,24; Is 53,5). Dar cum poate să ne vindece o rană? Cu milostivirea. În acele răni, ca și Toma, atingem cu mâna că Dumnezeu ne iubește până la capăt, ca și-a însușit rănile noastre, că a purtat în trupul său fragilitățile noastre. Rănile sunt canale deschise între el și noi, care revarsă milostivire asupra mizeriilor noastre. Rănile sunt căile pe care Dumnezeu ni le-a deschis larg pentru ca noi să intrăm în duioșia sa și să atingem cu mâna cine este el. Și să nu ne mai îndoim de milostivirea sa. Adorând, sărutând rănile sale descoperim că orice slăbiciune a noastră este primită în duioșia sa. Asta se întâmplă la fiecare Liturghie, unde Isus ne oferă trupul său rănit și înviat: îl atingem și el atinge viețile noastre. Și face să coboare cerul în noi. Rănile sale luminoase rup întunericul pe care-l purtăm înlăuntrul nostru. Și noi, ca și Toma, îl găsim pe Dumnezeu, îl descoperim intim și apropiat, și înduioșați îi spunem: „Domnul meu și Dumnezeul meu!” (In 20,28). Și totul se naște de aici, din harul de a fi milostiviți. De aici începe drumul creștin. În schimb dacă ne bazăm pe capacitățile noastre, pe eficiența structurilor noastre și a proiectelor noastre, nu vom merge departe. Numai dacă primim iubirea lui Dumnezeu vom putea să dăm ceva nou lumii.

2. Așa au făcut discipolii: milostiviți, au devenit milostivi. Vedem asta în prima lectură. Faptele Apostolilor relatează că „niciunul dintre ei nu spunea că ceea ce are este al său, ci pe toate le aveau în comun” (4,32). Nu este comunism, este creștinism în stare pură. Și este cu atât mai surprinzător dacă ne gândim că tot acei discipoli cu puțin înainte se certaseră despre premii și onoruri, despre cine era mai mare între ei (cf. Mc 10,37; Lc 22,24). Acum împărtășesc totul, au „o singură inimă și un singur suflet” (Fap 4,32). Cum au reușit să se schimbe astfel? Au văzut în celălalt aceeași milostivire care a transformat viața lor. Au descoperit că au în comun misiunea, că au în comun iertarea și trupul lui Isus: a împărtăși bunurile pământești a părut consecință naturală. Textul spune după aceea că „nimeni nu ducea lipsă” (v. 34). Temerile lor au dispărut atingând rănile Domnului, acum nu le este frică să îngrijească rănile celor nevoiași. Pentru că acolo îl văd pe Isus. Pentru că acolo este Isus, în rănile celor nevoiași.

Soră, frate, vrei o dovadă că Dumnezeu a atins viața ta? Verifică dacă te apleci asupra rănilor celorlalți. Astăzi este ziua în care să ne întrebăm: „Eu, care de atâtea ori am primit pacea lui Dumnezeu, care de atâtea ori am primit iertarea sa și milostivirea sa, sunt milostiv cu ceilalți? eu, care de atâtea ori m-am hrănit cu trupul lui Cristos, fac ceva pentru a-l sătura pe cel care este sărac?”. Să nu rămânem indiferenți. Să nu trăim o credință pe jumătate, care primește dar nu dă, care acceptă darul dar nu se face dar. Am fost milostiviți, să devenim milostivi. Pentru că, dacă iubirea se termină cu noi înșine, credința se usucă într-un intimism steril. Fără ceilalți devine descărnată. Fără faptele de milostenie moare (cf. Iac 2,17). Frați, surori, să ne lăsăm înviați de pacea, de iertarea și de rănile lui Isus milostiv. Și să cerem harul de a deveni martori ai milostivirii. Numai așa credința va fi vie. Și viața va fi unificată. Numai așa vom vesti evanghelia lui Dumnezeu, care este evanghelie de milostivire.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 11.04.2021
Publicarea pe acest sit: 11.04.2021
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.