Predica Papei în Duminica Floriilor

Predica Sanctității Sale Papa Francisc
la Liturghia din Duminica Floriilor
Vatican, duminică, 29 martie 2015

În centrul acestei celebrări, care apare așa de sărbătorească, este cuvântul pe care l-am ascultat în imnul din Scrisoarea către Filipeni: „S-a umilit pe sine” (2,8). Umilirea lui Isus. Acest cuvânt ne dezvăluie stilul lui Dumnezeu și, prin urmare stilul care trebuie să fie al creștinului: umilința. Un stil care nu va înceta niciodată să ne uimească și să ne pună în criză: cu un Dumnezeu umil nu ne obișnuim niciodată!

Umilința este înainte de toate stilul lui Dumnezeu: Dumnezeu se umilește pentru a merge cu poporul său, pentru a suporta infidelitățile sale. Se vede bine asta citind istoria Exodului: ce umilire pentru Dumnezeu să asculte toate acele murmurări, acele plângeri! Erau îndreptate împotriva lui Moise, dar în fond mergeau împotriva lui, Tatăl lor, care i-a scos din condiția de sclavie și îi conducea pe drumul prin deșert până la țara libertății.

În această Săptămână, Săptămâna Sfântă, care ne conduce la Paște, noi vom merge pe acest drum al umilirii lui Isus. Și numai așa va fi „sfântă” și pentru noi!

Vom simți disprețul conducătorilor poporului său și înșelăciunile lor pentru a-l face să cadă. Vom asista la trădarea lui Iuda, unul dintre cei doisprezece, care îl va vinde pentru treizeci de dinari. Îl vom vedea pe Domnul arestat și dus ca un răufăcător; abandonat de discipoli; târât în fața sinedriului, condamnat la moarte, bătut și schingiuit. Vom auzi că Petru, „stânca” discipolilor, îl va renega de trei ori. Vom auzi urletul mulțimii, ațâțată de conducători, care îl cere liber pe Baraba, iar pe El răstignit. Îl vom vedea batjocorit de soldați, acoperit cu o mantie de purpură, încoronat cu spini. Și apoi, de-a lungul căii dureroase și sub cruce, vom auzi insultele oamenilor și conducătorilor, care își bat joc de faptul că el este Rege și Fiu al lui Dumnezeu.

Aceasta este calea lui Dumnezeu, calea umilinței. Este drumul lui Isus, nu există altul. Și nu există umilință fără umilire.

Parcurgând până la capăt acest drum, Fiul lui Dumnezeu a asumat „chipul de slujitor” (cf. Fil 2,7). De fapt, umilință înseamnă și slujire, înseamnă a lăsa spațiu lui Dumnezeu despuindu-ne de noi înșine, „golindu-ne”, așa cum spune Scriptura (v. 7). Aceasta – golirea – este umilirea cea mai mare.

Există un drum contrar drumului lui Cristos: mondenitatea. Mondenitatea ne oferă calea vanității, a orgoliului, a succesului… Este cealaltă cale. Cel rău a propus-o și lui Isus, în timpul celor patruzeci de zile în pustiu. Însă Isus a respins-o fără ezitare. Și cu El, numai cu harul său, cu ajutorul său, și noi putem învinge această ispită a vanității, a mondenității, nu numai în marile ocazii, ci în circumstanțele obișnuite ale vieții.

Ne ajută și ne întărește în acest exemplu al atâtor bărbați și femei care, în tăcere și în ascundere, în fiecare zi renunță la ei înșiși pentru a-i sluji pe alții: o rudă bolnavă, un bătrân singur, o persoană neputincioasă, unul fără acoperiș…

Să ne gândim și la umilirea celor care datorită comportamentului fidel față de Evanghelie sunt discriminați și plătesc personal. Și să ne gândim la frații noștri și surorile noastre persecutați pentru că sunt creștini, martirii de astăzi – sunt atâția – nu-l renegă pe Isus și suportă cu demnitate insulte și chinuri. Îl urmează pe calea sa. Putem vorbi într-adevăr despre „un nor de martori”: martirii de astăzi (cf. Evr 12,1).

În timpul acestei Săptămâni, să ne pornim și noi cu hotărâre pe acest drum al umilinței, cu multă iubire față de El, Domnul și Mântuitorul nostru. Iubirea va fi cea care ne va conduce și ne va da forță. Și acolo unde este El, vom fi și noi (cf. In 12,26).

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 29.03.2015
Publicarea pe acest sit: 29.03.2015
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.