Pastorala de Paşti a PS Böcskei László

Mesaj la Învierea Domnului 2015
al PS Böcskei László,
Episcop romano-catolic de Oradea

Frați și Surori în Cristos,

„Trebuie să se fi întâmplat ceva deosebit, din moment ce sub vălul nopții ați pornit către biserică pentru a sărbători, și ați făcut-o cu o bucurie împărtășită!” – Sunt cuvintele unei persoane din afara Bisericii, neinițiată într-ale credinței, poate chiar necredincioasă, atunci când a auzit despre pregătirea noastră pascală, și despre faptul că veghea pascală înseamnă pentru noi cea mai importantă sursă de lumină și apogeul sărbătorii creștine. Într-adevăr, începutul Paștelui se află chiar în veghea plină de speranță, atunci când în întunericul păcatului și al morții apare lumina, care devenind tot mai puternică, pătrunde în noi și în întreaga lume. Ași dori acum să mă opresc puțin la acest început – vigilia noastră pascală, pentru ca toți cei care vrem să ne împărtășim din harul Învierii Domnului, să putem avea o trăire mai profundă a misterului pascal. Această trăire o subliniază liturghia pascală, pentru ca să descopere în fața noastră izvorul speranței și să ne conducă deja acum la împlinirea învierii printr-o reînnoire dorită în viața fiecăruia.

Pentru cineva din afară, care își dedică viața plăcerilor și bucuriilor lumești, căutând propria împlinire în epuizarea tuturor posibilităților, această vigilie pascală poate să pară lungă și plictisitoare. Și asta fără a mai vorbi despre misterul acestei celebrări, mister care nu poate fi perceput de cineva, care privește doar din prisma acestei lumi, a lumii de astăzi. Oare ce mesaj ar putea transmite unei astfel de persoane cuvintele imnului pascal: „Să tresalte de bucurie toți îngerii, oștirea cerească în preamărirea tainelor dumnezeiești.”.- Omul acestei lumi nu dorește să audă așa ceva. El dorește ca totul să se învârtă în jurul propriei persoane, după bunul său plac! „Să vestească tot pământul biruința unui Împărat atât de mare” – se proclamă în continuarea imnului pascal. O altă provocare pentru omul acestei lumi, care în relația cu autoritatea divină se simte amenințat în propria-i libertate. Și mai continuă acest imn pascal chemându-ne pe toți „să se bucure pământul învăluit în atâta lumină”. – Cea mai mare amenințare pentru omul acestei lumi, căci lumina adevărată scoate la iveală faptele rușinoase și nelegiuirea multora în jurul nostru.

Frați și Surori, vigilia pascală urmată de revărsarea bucuriei Sfintelor Paști este timpul și prilejul unei confruntări. Întunericul se risipește, iar lumina se revarsă asupra acestei lumi. Bucuria noastră pascală nu este altceva decât cunoașterea și acceptarea acestei confruntări, atunci când fiecare dintre noi își aduce propriul întuneric în fața lui Dumnezeu, pentru ca El să transforme întunericul într-o lumină strălucitoare.

Trebuie să se fi întâmplat ceva extraordinar – nu este doar concluzia unei persoane din afară, ci este misterul și adevărul profund al sărbătorii noastre pascale. Deoarece Dumnezeu a făptuit ceva extraordinar pentru noi, iar noi la rândul nostru, în veghea pascală mărturisim și dezvăluim în fața întregii lumi credința în acest Dumnezeu.

La începutul vigiliei aprindem LUMÂNAREA PASCALĂ – simbol al lui Cristos cel viu, cel care ne arată adevărata cale. În lumina sa binevoitoare îl urmăm spre meditarea minunatelor fapte ale lui Dumnezeu săvârșite pentru noi. Omul pascal este deci un om curajos, care știe că în prezența luminii lui Cristos nu ne putem teme de întuneric și puterea acestuia, Această lumină poate să învingă orice întuneric care ne încearcă. Elementul nou din viața omului pascal este tocmai curajul, respectiv acceptarea și purtarea luminii veșnice.

O altă parte a vigiliei pascale ne conduce la reînnoire și purificare prin BINECUVÂNTAREA APEI, moment care ne amintește de botezul nostru. Izvorul renașterii ne prezintă posibilitatea perpetuă a reînnoirii, ca să putem recunoaște actualitatea darului credinței. De aceea este atât de importantă pentru noi solemnitatea mărturisirii crezului în Sfânta Noapte a Învierii. Acest moment în mod sensibil ne ridică din nesiguranțele legăturilor lumești și ne încurajează pe calea unui angajament care nu se mai îndreaptă către cele trecătoare, ci doar către cele veșnice.

Și nu în ultimul rând, un moment frumos, tradițional în mărturisirea acestui crez, dar și un prilej de proclamare a bucuriei pascale, este procesiunea de înviere. Ne împărtășim unul altuia bucuria Învierii Domnului, bucurie de la care nu vrem să excludem pe nimeni, bucurie cu care ne întoarcem spre toată lumea, și spre cei care poate s-au îndepărtat de Dumnezeu, refuzându-i iubirea, și spre cei care nu ne iubesc și se comportă ostil față de noi, dar mai ales spre cei care suferă și caută alinare și remediu în greutățile vieții. De aici, din noaptea pascală pornim cu lumina adevărată, pentru a duce în lume bucuria adevăratei Învieri.

Frați și Surori în Cristos, Dumnezeu Tatăl, prin Fiul său Isus Cristos a săvârșit lucruri mari pentru noi: a coborât printre noi să ne călăuzească, a suferit, ca să ne ridice, a trecut prin moarte, ca să ne dăruiască viața. Acestea le sărbătorim în noaptea pascală, în ziua Sfintelor Paști și întregul timp pascal! Să primim cu bucurie și să împărtășim darurile acestei sărbători. Amin.

Autor: PS Laszlo Bocskei
Publicarea în original: 28.03.2015
Publicarea pe acest sit: 31.03.2015
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.