Predica Papei în Duminica Floriilor

Predica Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea
la duminica Floriilor

A XVIII-lea Zi Mondială a Tineretului
„Voi sunteți sarea pământului… voi sunteți lumina lumii” (Matei 5,13-14)

1. „Pueri Hebraeorum, portantes ramos olivarum… Tinerii evrei, ducând ramuri de măslin / au mers în întâmpinarea Domnului”

Astfel sună antifonul liturgic care însoțește procesiunea solemnă cu ramuri de măslin și de palmier, în această duminică, pe care o numim a Floriilor sau a Patimii Domnului. Am retrăit ceea ce s-a întâmplat în ziua aceea: în mulțimea care fremăta de bucurie în jurul lui Isus ce intra călare pe o măgăriță în Ierusalim erau mulți tineri. Unii dintre farisei ar fi dori ca Isus să îi facă să tacă, dar El le-a răspuns că dacă ei ar fi tăcut, ar fi strigat pietrele (cf. Luca 19,39-40).

Și astăzi, mulțumim Domnului, s-au adunat tineri în număr mare aici în Piața San Pietro. „Tinerii evrei” au devenit tineri și tinere din toate neamurile, limbile și culturile. Bine ați venit, preaiubiților! Transmit fiecăruia dintre voi cea mai caldă salutare. Întâlnirea de astăzi ne îndreaptă spre următoarea Zi Mondială a Tineretului, care se va desfășura la Toronto, oraș canadian considerat unul dintre cele mai cosmopolite orașe ale lumii. Crucea Tinerilor se află deja acolo, fiind încredințată anul trecut de către tinerii italieni, cu prilejul Duminicii Floriilor, tinerilor canadieni.

2. Crucea se află în centrul Liturghiei de astăzi. Voi, dragi tineri, prin participarea voastră atentă și entuziastă la această celebrare solemnă, arătați că nu vă rușinați de Cruce. Vouă nu vă este teamă de Crucea lui Cristos. Dimpotrivă, o iubiți și o venerați, pentru că ea este semnul Mântuitorului mort și înviat pentru noi. Acela care crede în Isus răstignit și înviat duce Crucea triumfător, ca o dovadă de netăgăduit a faptului că Dumnezeu este iubire. Prin dăruirea totală de sine, tocmai prin Cruce, Mântuitorul nostru a învins pentru totdeauna păcatul și moartea. Pentru aceasta strigăm cu bucurie: „Mărire și laudă Ție, o Cristoase, care prin Crucea Ta ai răscumpărat lumea!”

3. „Pentru noi Cristos s-a făcut ascultător până la moarte, / și încă moarte pe cruce. / Pentru aceasta Dumnezeu l-a preamărit / și i-a dat un nume care este peste orice alt nume” (Invocare la Evanghelie). Aceste cuvinte ale Apostolului Paul, citite în cursul cele de a doua lecturi, le-am rostit și noi în invocarea dinainte de începutul relatării Patimilor. Acestea exprimă credința noastră: credința Bisericii.

Credința în Cristos este însă exigentă. Lectura despre Patimile Sale ne pune în fața lui Cristos, cel ce trăiește în Biserică. Misterul pascal, pe care îl vom retrăi în zilele din Săptămâna Mare, este mereu actual. Noi suntem astăzi contemporanii Domnului și, asemenea mulțimii din Ierusalim, asemenea ucenicilor și femeilor care îl însoțeau, suntem chemați să ne hotărâm dacă stăm cu El, dacă fugim, sau dacă rămânem simpli spectatori ai morții Sale.

În fiecare an, în Săptămâna Mare, se deschide din nou scena pe care se desfășoară această dramă hotărâtoare nu numai pentru o generație, ci pentru întreaga omenire și fiecare individ în parte.

4. Relatarea Patimii pune în lumină fidelitatea lui Cristos în contrast cu infidelitatea umană. În ceasul încercării, în vreme ce toți, chiar și discipolii și până și Petru, îl părăsesc pe Isus (cf. Matei 26,56), El rămâne fidel, gata să își verse sângele pentru a duce la împlinire misiunea încredințată Lui de către Tatăl. Alături îi rămâne Maria, în tăcere și suferință.

Dragi tineri! Învățați de la Isus și de la Mama Lui și a noastră. Adevărata putere a omului stă în fidelitatea cu care el este capabil să dea mărturie pentru adevăr, rezistând în fața măgulirilor și a amenințărilor, a neînțelegerilor și a șantajului, chiar și a persecuției dure și nemiloase. Aceasta este calea pe care Mântuitorul nostru ne cheamă să îl urmăm.

Doar dacă veți fi dispuși să faceți aceasta veți deveni ceea ce Isus vrea să fiți, adică „sare pământului” și „lumină lumii” (cf Matei 5,13-14). Tocmai aceasta este, după cum știți, tema următoarei Zile Mondiale a Tineretului. Imaginea sării „ne amintește că, prin Botez, întreaga noastră ființă a fost transformată în mod profund, dându-i-se ‘savoare’ prin viața cea nouă care vine de la Cristos (cf. Romani 6,4)” (Mesaj pentru cea de-a XVII-a Zi Mondială a Tineretului, 2).

Dragi tineri, nu vă pierdeți savoarea voastră de creștini, savoarea Evangheliei! Păstrați-o vie, meditând constant asupra misterului pascal: Crucea să fie școala voastră de înțelepciune. Să nu vă lăudați cu nimic altceva decât cu acest minunat tron al adevărului și al iubirii.

5. Liturghia ne invită să urcăm spre Ierusalim, împreună cu Isus aclamat de tinerii evrei. În curând El „va trebui să pătimească și să învie din morți a treia zi” (Luca 24,46). Sfântul Paul ne-a amintit că Isus „s-a lepădat de sine chip de rob luând” (Filipeni 2,7), pentru a obține pentru noi harul filiației divine. De aici țâșnește pentru fiecare dintre noi adevăratul izvor al păcii și bucuriei! În aceasta constă taina bucuriei pascale, care se naște din chinurile Patimii.

La această bucurie doresc să luați parte fiecare dintre voi, dragii mei prieteni tineri. Acela pe care vi l-ați ales ca Învățător nu este un negustor de iluzii, nu este unul dintre puternicii acestei lumi, nici vreun gânditor viclean și abil. Voi știți bine pe cine ați ales să urmați: El este Răstignitul cel înviat! Cristos cel mort pentru voi, Cristos cel înviat pentru voi.

Iar eu vă asigur că nu veți fi dezamăgiți. Nimeni altul, în afară de El, nu vă poate dărui acea iubire, acea pace și acea viață veșnică după care tânjesc profund inimile voastre. Ferice de voi, tinerilor, dacă veți fi discipoli fideli ai lui Cristos! Ferice de voi dacă, în orice împrejurare, veți fi gata să mărturisiți că acest om este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu! (cf. Matei 27,39).

Fie ca Maria, Maica Cuvântului întrupat, să vă călăuzească și să vă însoțească, gata să mijlocească pentru fiecare om care se naște pe fața pământului.

Bazilica San Pietro,
24 martie 2002
Papa Ioan Paul al II-lea

Autor: Papa Ioan Paul al II-lea
Traducător: Simona Zetea
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 24.03.2002
Publicarea pe acest sit: 31.03.2002
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.