Predica Nunţiului Apostolic la aniversarul PS Petru Gherghel

Predica Nunțiului Apostolic, IPS Francisco-Javier Lozano,
la aniversarul PS Petru Gherghel
Iași, 1 mai 2010

Sunt foarte recunoscător să fiu prezent astăzi în această catedrală din Iași ca să aduc mulțumiri călduroase Domnului pentru aniversarea a douăzeci de ani de la consacrarea episcopală a Excelenței sale Mons. Petru Gherghel. Și pentru împlinirea vârstei de 70 de ani.

La data de 1 mai 1990, arhiepiscopul Angelo Sodano, trimisul special al papei Ioan Paul al II-lea, aici, la Iași, prezida ceremonia solemnă a hirotonirii episcopale, însoțit de Excelența sa Mons. Ioan Robu, arhiepiscop de București, și de Excelența sa Mons. Reinhardt Lettmann, episcop de Münster (Germania). Pentru această ocazie, cardinalul Angelo Sodano, care în momentul de față este în Torino pentru vizita papei Benedict al XVI-lea la Sfântul Giulgiu, mi-a cerut să-1 reprezint la această ceremonie și să exprim episcopului dumneavoastră și comunității diecezane toată afecțiunea sa și să vă asigur de rugăciunile sale.

Astăzi este 1 mai și celebrăm comemorarea sfântului Iosif muncitorul. Este sărbătoarea unui muncitor, este sărbătoarea muncii. Și Excelența sa a fost în toți acești ani, ca episcop al Diecezei de Iași, un lucrător în via Domnului. A dedicat eforturile sale, talentele sale, viața sa comunității diecezane, Bisericii, vouă tuturor credincioșilor.

Și pentru aceasta îi aducem mulțumire lui Dumnezeu: pentru roadele multe, îmbelșugate de apostolat, de slujire, de iubire pe care Excelența sa Mons. Petru Gherghel le-a oferit și va continua să le ofere Bisericii și societății române.

Mulțumim, Excelență, pentru roadele de viață creștină în parohiile, în comunitățile, în familiile catolice române; pentru mărturia preasfinției voastre într-o țară și într-o Biserică ce a îndurat ani lungi de persecuție și de suferințe și care, urmând exemplul episcopului Anton Durcovici și al altor păstori exemplari, a găsit mereu forța de a continua să meargă înainte ca popor credincios catolic.

Celebrarea celor douăzeci de ani ai Excelenței voastre ca episcop ne invită să ne întoarcem privirea la istoria recentă a acestei nobile țări, România. O istorie glorioasă pentru că au fost mulți episcopi, preoți, călugări, călugărițe și credincioși laici din Biserica Catolică ce au dat o mărturie eroică sub regimul comunist. Și în același timp o istorie dureroasă datorită numeroaselor victime pe care le-a provocat acel regim ateu și totalitar.

Excelența sa Mons. Petru Gherghel este unul din acei preoți, din acei episcopi români care au trebuit să îndure persecuția comunismului. în timpul lungilor săi ani ca preot de Iași a trebuit să facă față atâtor dificultăți pentru a exercita slujirea și pentru a sluji comunitățile sale. Apoi, ca administrator apostolic de Iași din anul 1978, responsabilitățile sale au crescut, dar și suferințele sale. Însă credința lui mare și harul Domnului l-au însoțit mereu pentru a face față obstacolelor și lipsei de libertate religioasă.

Astăzi, poporul catolic din Iași, cu ocazia aniversării a douăzeci de ani de la consacrarea episcopală a Excelenței sale Mons. Petru Gherghel, aduce mulțumiri Domnului pentru darul credinței catolice, pentru iubirea lui Dumnezeu, pentru speranța care însuflețește viața lor creștină în Biserică, în familie, în societate, pentru atașamentul lor față de părintele și păstorul nostru comun, papa Benedict al XVI-lea. Și eu, ca reprezentant al său în România, nu pot să nu exprim mulțumiri călduroase episcopului vostru, episcopului auxiliar, preoților, călugărilor, călugărițelor și credincioșilor laici pentru iubirea voastră, pentru fidelitatea voastră față de vicarul lui Cristos, chiar și în timpuri și momente dificile. Știu că toți catolicii din Dieceza de Iași înalță rugăciuni călduroase pentru slujirea universală a urmașului lui Petru și vă sunt profund recunoscător și pentru aceasta.

Privind spre viitorul Diecezei de Iași, doresc să vă încurajez la o angajare pastorală hotărâtă pentru a mări prezența valorilor creștine în societate, pentru a dezvolta centre de formare în care tinerii să poată cunoaște valorile autentice, îmbogățite de geniul culturii românești. Acesta este un drum potrivit pentru a răspunde la numeroasele și complexele provocări pastorale din momentul actual.

Am comemorat recent în România aniversarea a douăzeci de ani de la căderea comunismului, și iată că după libertatea redobândită încă mai trebuie reconstruită societatea, iar Biserica a voit și vrea să contribuie la această mare misiune, în special în domeniul moral, social, educativ și sanitar. E vorba de a oferi o contribuție determinantă la construirea unei societăți reconciliate și solidare pentru a face față astfel și procesului de secularizare în care se simte o deteriorare a normelor de viață comunitară și se constată adevărate plăgi sociale, cum sunt atentatele împotriva vieții deja în sânul matern, controlul nașterilor prin metode contrare demnității persoanei umane, transformarea sistemului industrial și agricol cu privatizarea sa și respectiva creștere a celor fără loc de muncă, în special în acest momente de criză economică, ce au așa de mare incidență asupra vieții a milioane de cetățeni, dintre care mulți sunt constrânși să emigreze. Iubiți frați și surori,

Așadar, vă încurajez pe voi toți la o angajare reînnoită în viața voastră familiară și creștină. Fiți martori ai credinței, ai speranței, ai iubirii față de toți. Fie ca familiile să fie sălașuri în care să domnească armonia, seninătatea și pacea. Fie ca tinerii să poată primi de la familie, de la școală, de la societate încurajare și sprijin în viața lor, în dificultățile și problemele lor pentru ca astfel să poată fi viitorii constructori ai unei societăți românești mai drepte și fraterne.

Fie ca Preasfânta Fecioară Măria, Născătoare de Dumnezeu și slujitoare umilă a Domnului, să inspire în voi, iubiți frați și surori, sentimente de credință pentru întărirea vocației voastre creștine, pentru adeziunea voastră la Biserica Catolică, pentru reafirmarea valorilor evangheliei vieții. Fie ca mijlocirea ei să facă în așa fel încât fiecare dintre noi să dea mărturie vie și activă despre Isus Cristos, Mântuitor al lumii și stăpân al istoriei.

La sfârșitul Liturghiei, împreună cu Excelența sa Mons. Petru Gherghel și cu ceilalți episcopi prezenți, voi împărți din inimă binecuvântarea apostolică în numele Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea vouă tuturor, familiilor voastre, și în mod special copiilor, celor bolnavi și tuturor celor care suferă.

Excelență, ad multos anos, la mulți ani!

Autor: IPS Francisco-Javier Lozano
Copyright: Ercis.ro
Publicarea în original: 01.05.2010
Publicarea pe acest sit: 02.05.2010
Etichete:

Lasă un răspuns